Browsing Catalan (Valencian) translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Catalan (Valencian) guidelines.
1120 of 198 results
11.
The user who owns this process.
L'usuari propietari d'este procés.
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2010-05-04
Located in ProcessModel.cpp:950
12.
The controlling terminal on which this process is running.
El terminal principal en el que s'executa este procés.
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2010-05-04
Located in ProcessModel.cpp:952
13.
The priority with which this process is being run. For the normal scheduler, this ranges from 19 (very nice, least priority) to -19 (top priority).
La prioritat amb la que s'executa este procés. L'interval és des 19 (molt «nice», prioritat mínima) fins a -19 (prioritat màxima).
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2010-06-13
Located in ProcessModel.cpp:954
14.
The current CPU usage of the process.
Ús de CPU actual del procés.
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2010-05-04
Located in ProcessModel.cpp:957
15.
The current total CPU usage of the process, divided by the %1 processor core in the machine.
The current total CPU usage of the process, divided by the %1 processor cores in the machine.
L'ús actual de CPU del procés, dividit pel %1 de nuclis del processador de la màquina.
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2010-05-04
L'ús actual de CPU del procés, dividit pel %1 de nuclis del processador de la màquina.
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2010-05-04
Located in ProcessModel.cpp:962
16.
The current total CPU usage of the process.
L'ús de CPU total actual del procés.
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2010-05-04
Located in ProcessModel.cpp:964
17.
<qt>The total user and system time that this process has been running for, displayed as minutes:seconds.
<qt>El temps d'execució total d'usuari i sistema durant el que s'ha executat este procés, mostrat com a minuts:segons.
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2010-06-13
Located in ProcessModel.cpp:966
18.
<qt>This is the amount of virtual memory space that the process is using, included shared libraries, graphics memory, files on disk, and so on. This number is almost meaningless.</qt>
<qt>Esta és la quantitat d'espai de memòria virtual que està usant el procés, incloses les biblioteques compartides, la memòria gràfica, els fitxers en disc, i etc. Este número gairebé no té sentit.</qt>
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2010-05-04
Located in ProcessModel.cpp:968
19.
<qt>This is the amount of real physical memory that this process is using by itself, and approximates the Private memory usage of the process.<br>It does not include any swapped out memory, nor the code size of its shared libraries.<br>This is often the most useful figure to judge the memory use of a program. See What's This for more information.</qt>
<qt>Esta és la quantitat de memòria física real que este procés està usant per si mateix, i s'aproxima a l'ús de la memòria privada del procés.<br>No inclou la memòria d'intercanvi en disc, ni la mida del codi de les seues biblioteques compartides.<br>Moltes vegades, esta és la manera més útil d'entendre l'ús de la memòria d'un programa. Vegeu «Què és això?» per a més informació.</qt>
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2010-07-13
Located in ProcessModel.cpp:970
20.
<qt>This is approximately the amount of real physical memory that this process's shared libraries are using.<br>This memory is shared among all processes that use this library.</qt>
<qt>Esta és aproximadament la quantitat de memòria física real que estan usant les biblioteques compartides d'este procés.<br>Esta memòria és compartida entre tots els processos que utilitzen esta biblioteca.</qt>
Translated by Josep Ma. Ferrer on 2010-06-13
Located in ProcessModel.cpp:972
1120 of 198 results

This translation is managed by Ubuntu Catalan Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Josep Ma. Ferrer.