Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
110 of 46 results
1.
Calibration
Kalibrering
Translated by Stefan Asserhäll on 2008-10-06
Located in caldialog.cpp:41 joywidget.cpp:390
2.
Next
Nästa
Translated by Stefan Asserhäll on 2008-10-06
Located in caldialog.cpp:44
3.
Please wait a moment to calculate the precision
Vänta ett ögonblick medan noggrannheten beräknas
Translated by Stefan Asserhäll on 2008-10-06
Located in caldialog.cpp:59
4.
(usually X)
(oftast X)
Translated by Stefan Asserhäll on 2008-10-06
Located in caldialog.cpp:90
5.
(usually Y)
(oftast Y)
Translated by Stefan Asserhäll on 2008-10-06
Located in caldialog.cpp:92
6.
<qt>Calibration is about to check the value range your device delivers.<br /><br />Please move <b>axis %1 %2</b> on your device to the <b>minimum</b> position.<br /><br />Press any button on the device or click on the 'Next' button to continue with the next step.</qt>
<qt>Kalibreringen ska just kontrollera värdeintervallet som enheten levererar.<br /><br />Flytta enhetens <b>axel %1 %2</b> till den <b>minimala</b> positionen.<br /><br />Tryck på vilken knapp som helst på enheten eller knappen Nästa för att fortsätta med nästa steg.</qt>
Translated by Stefan Asserhäll on 2008-10-06
Located in caldialog.cpp:97
7.
<qt>Calibration is about to check the value range your device delivers.<br /><br />Please move <b>axis %1 %2</b> on your device to the <b>center</b> position.<br /><br />Press any button on the device or click on the 'Next' button to continue with the next step.</qt>
<qt>Kalibreringen ska just kontrollera värdeintervallet som enheten levererar.<br /><br />Flytta enhetens <b>axel %1 %2</b> till den <b>centrala</b> positionen.<br /><br />Tryck på vilken knapp som helst på enheten eller knappen Nästa för att fortsätta med nästa steg.</qt>
Translated by Stefan Asserhäll on 2008-10-06
Located in caldialog.cpp:114
8.
<qt>Calibration is about to check the value range your device delivers.<br /><br />Please move <b>axis %1 %2</b> on your device to the <b>maximum</b> position.<br /><br />Press any button on the device or click on the 'Next' button to continue with the next step.</qt>
<qt>Kalibreringen ska just kontrollera värdeintervallet som enheten levererar.<br /><br />Flytta enhetens <b>axel %1 %2</b> till den <b>maximala</b> positionen.<br /><br />Tryck på vilken knapp som helst på enheten eller knappen Nästa för att fortsätta med nästa steg.</qt>
Translated by Stefan Asserhäll on 2008-10-06
Located in caldialog.cpp:131
9.
Communication Error
Kommunikationsfel
Translated by Stefan Asserhäll on 2008-10-06
Located in caldialog.cpp:154 joywidget.cpp:381 joywidget.cpp:416
10.
You have successfully calibrated your device
Du har kalibrerat enheten med lyckat resultat
Translated by Stefan Asserhäll on 2008-10-06
Located in caldialog.cpp:158
110 of 46 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Stefan Asserhäll.