Translations by Pau Iranzo

Pau Iranzo has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

129 of 29 results
~
Conversations
2017-08-17
Conversacions
~
Sorry, %s accounts can’t be used until your %s software is updated.
2011-04-20
Els comptes %s no es poden fer servir fins que actualitzeu el vostre programari %s.
~
Blocking will only block calls and chats on the following account: %s. It will not block calls and chats on %s.
Blocking will only block calls and chats on the following accounts: %s. It will not block calls and chats on %s.
2011-04-20
El blocatge només blocarà les trucades i xats del compte següent: %s. No es blocaran les trucades i xats a %s.
El blocatge només blocarà les trucades i xats dels comptes següents: %s. No es blocaran les trucades i xats a %s.
83.
Whether to enable Pulseaudio's echo cancellation filter.
2014-11-25
Si s'hauria d'habilitar el filtre de cancel·lació de l'eco del PulseAudio.
154.
Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak
2017-07-18
El certificat utilitza un algorisme criptogràfic no segur o la seva fortalesa criptogràfica és feble
190.
Remember Password
2011-03-14
Recorda la contrasenya
191.
Remember password
2011-03-14
Recorda la contrasenya
284.
There was an error starting the call
2011-03-14
S'ha produït un error en iniciar la trucada
285.
The specified contact doesn't support calls
2011-03-14
El contacte especificat no permet trucades
286.
The specified contact is offline
2011-03-14
El contacte especificat es troba fora de línia
287.
The specified contact is not valid
2011-03-14
El contacte especificat no és vàlid
348.
Unknown or invalid identifier
2011-03-14
Identificador desconegut o no vàlid
349.
Contact blocking temporarily unavailable
2011-03-14
El blocatge de contactes no es troba disponible temporalment
350.
Contact blocking unavailable
2011-03-14
El blocatge de contactes no es troba disponible
351.
Permission Denied
2011-03-14
S'ha denegat el permís
352.
Could not block contact
2011-03-14
No s'ha pogut blocar el contacte
353.
Edit Blocked Contacts
2011-03-14
Edita els contactes blocats
363.
Block %s?
2011-03-14
Voleu blocar %s?
365.
_Block
2011-03-14
_Bloca
369.
_Block User
2011-03-14
_Bloca l'usuari
378.
_Block Contact
2011-03-14
_Bloca el contacte
391.
Search:
2011-03-14
Cerca:
392.
_Add Contact
2011-03-14
_Afegeix un contacte
393.
No contacts found
2011-03-14
No s'ha trobat cap contacte
524.
Enter your password for account <b>%s</b>
2011-03-14
Introduïu la vostra contrasenya per al compte <b>%s</b>
574.
Insufficient free space to save file
2011-03-14
No hi ha espai suficient per desar el fitxer
575.
%s of free space are required to save this file, but only %s is available. Please choose another location.
2011-03-14
Es requereix %s d'espai lliure al disc per desar aquest fitxer, però només hi ha disponible %s. Trieu una altra ubicació.
944.
Don't display any dialogs; do any work (eg, importing) and exit
2017-07-18
No mostris cap diàleg, realitza la tasca (p. ex. importar) i surt
946.
Initially select given account (eg, gabble/jabber/foo_40example_2eorg0)
2017-07-18
Selecciona inicialment el compte especificat (p. ex. gabble/jabber/exemple)