Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 92 results
5.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
Type: text
Description
Installer (OEM-modus, for maskinprodusenter)
Translated and reviewed by Mathias Bynke on 2012-10-02
In upstream:
Installer (OEM modus, for maskinprodusenter)
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2009-08-25
Suggestions:
Installer (OEM-modus, for maskinprodusentar)
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Natty package "ubiquity" by Ole Andreas Utstumo on 2010-10-12
Installer (OEM modus, for maskinprodusentar)
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Natty package "ubiquity" by Endre Oma on 2007-10-03
Located in ../ubiquity.templates:8001
6.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
Type: text
Description
Du installerer i maskinprodusentmodus. Oppgi et unikt navn for denne grenen av systemer. Dette navnet lagres på de installerte systemene, og tas med i eventuelle feilrapporter.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
In upstream:
Du installerer i maskinprodusentmodus. Vennligst oppgi et unikt navn for denne grenen av systemer. Dette navnet vil lagres på de installerte systemene og brukes i forbindelse med feilrapportering.
Suggested by Hans Fredrik Nordhaug on 2009-08-25
Suggestions:
Du installerer i maskinprodusentmodus. Gjer vel å velja eit unikt namn for denne greina av system. Dette namnet vert lagra på dei installerte systema og kan brukast i samband med feilrapportering.
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Natty package "ubiquity" by Øystein Steffensen-Alværvik on 2018-07-30
Du installerer i maskinprodusentmodus. Ver vennleg å oppgje eit unikt namn for denne greina av system. Dette namnet vil bli lagra på dei installerte systema og skal brukast i samanheng med feilrapportering.
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Natty package "ubiquity" by Endre Oma on 2007-10-03
Located in ../ubiquity.templates:9001
7.
You can try ${RELEASE} without making any changes to your computer, directly from this ${MEDIUM}.
Type: text
Description
RELEASE is a variable substituted into this string, and may be 'Ubuntu'
MEDIUM is a variable substituted into this string, and may be 'CD'
Du kan kjøre ${RELEASE} rett fra ${MEDIUM} uten å gjøre endringer på datamaskinen.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
In upstream:
Du kan kjøre ${RELEASE} rett fra ${MEDIUM}en uten å gjøre noen endringer på datamaskinen.
Suggested by Kjetil Birkeland Moe on 2010-09-09
Suggestions:
Du kan prøva ${RELEASE} rett frå ${MEDIUM}-en utan å gjere endringar på datamaskina di.
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Natty package "ubiquity" by Rune Gangstø on 2010-09-29
Located in ../ubiquity.templates:10001
8.
Or if you're ready, you can install ${RELEASE} alongside (or instead of) your current operating system. This shouldn't take too long.
Type: text
Description
RELEASE is a variable substituted into this string, and may be 'Ubuntu'
Du kan også installere ${RELEASE} i tillegg til - eller i stedet for - operativsystemet du bruker nå.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
In upstream:
Du kan også installere ${RELEASE} i tillegg til (eller i stedet for) det eksisterende operativsystemet.
Suggested by Kjetil Birkeland Moe on 2010-09-09
Suggestions:
Eller viss du er klar, kan du installera ${RELEASE} ved sida av (eller i staden for) systemet du har no. Dette tek som regel ikkje lang tid.
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Natty package "ubiquity" by Øystein Steffensen-Alværvik on 2018-07-31
Located in ../ubiquity.templates:10001
13.
You may wish to <a href="update">update this installer</a>.
Type: text
Description
Du kan ha nytte av å <a href="update">oppdatere dette installasjonsverktøyet</a>.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
In upstream:
Du kan ha nytte av å lese <a href="update">oppdatere dette installasjonsverktøyet</a>.
Suggested by Kjetil Birkeland Moe on 2010-03-16
Suggestions:
Du kan <a href="update">oppdatera installasjonsprogrammet</a>.
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Natty package "ubiquity" by Andreas N. on 2012-04-10
Located in ../ubiquity.templates:15001
17.
Where are you?
Type: text
Description
Hvor befinner du deg?
Translated by Bjørn Harald Vikhagen on 2011-03-27
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2011-04-05
In upstream:
Hvor holder du til?
Suggested by Kjetil Birkeland Moe on 2010-09-09
Suggestions:
Kvar bur du?
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Natty package "ubiquity" by Håvard Korsvoll on 2009-08-25
Located in ../ubiquity.templates:16001
19.
Choose your keyboard layout:
Type: text
Description
Velg tastaturutforming:
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
In upstream:
Velg din tastaturutforming:
Suggested by Kjetil Birkeland Moe on 2010-08-20
Suggestions:
Vel tastaturutforming:
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Natty package "ubiquity" by Åsmund Steen Skjæveland on 2011-04-11
Located in ../ubiquity.templates:18001
23.
Please press one of the following keys:
Type: text
Description
Trykk på en av de følgende tastene:
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
In upstream:
Vennligst trykk en av de følgende tastene:
Suggested by Kjetil Birkeland Moe on 2010-03-16
Suggestions:
Trykk ein av dei følgjande tastane:
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Natty package "ubiquity" by Åsmund Steen Skjæveland on 2011-04-11
Located in ../ubiquity.templates:22001
26.
Your name:
Type: text
Description
Navnet ditt:
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2014-03-04
In upstream:
Ditt navn:
Suggested by GaiJin on 2010-08-10
Suggestions:
Namnet ditt:
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Natty package "ubiquity" by Rune Gangstø on 2010-09-29
Located in ../ubiquity.templates:25001
28.
Pick a username:
Type: text
Description
Velg brukernavn:
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2018-04-12
In upstream:
Velg et brukernavn:
Suggested by Kjetil Birkeland Moe on 2010-08-20
Suggestions:
Vel eit brukarnamn:
Norwegian Nynorsk ubiquity-debconf in Ubuntu Natty package "ubiquity" by Rune Gangstø on 2010-09-29
Located in ../ubiquity.templates:26001
110 of 92 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anders Aase Martinsen, Andreas Noteng, Bjørn Harald Vikhagen, Christian Aasan, GaiJin, Hans Fredrik Nordhaug, Jon Arne Westgaard, Kjetil Birkeland Moe, Mathias Bynke, Methras, Ole Andreas Utstumo, SimonP, Tor Syversen, Åka Sikrom.