Browsing Romanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Romanian guidelines.
110 of 28 results
1.
Error initializing character set conversion: %s
Eroare la inițializarea conversiei setului de caractere: %s
Translated by Vlad on 2013-10-18
Located in src/charset.cc:73
2.
Conversion of '%s' to character set '%s' failed: %s
Conversia '%s' la setul de caractere '%s' a eșuat: %s
Translated by Vlad on 2013-10-18
Located in src/charset.cc:187
3.
\ at the end of a string
\ la sfârșitul unui șir de caractere
Translated and reviewed by Adi Roiban on 2010-01-13
Located in src/config_file.cc:150
4.
Unterminated quoted string
Șir de caractere citat neterminat
Translated by Vlad on 2013-10-18
Located in src/config_file.cc:160
5.
Unable to open configuration file %s
Nu s-a putut deschide fișierul de configurare %s
Translated by Vlad on 2013-10-18
Located in src/config_file.cc:198
6.
Parse error in file "%s" on line %d, column %d: %s
Eroare de parsare în fișierul „%s” la linia %d coloana %d: %s
Translated by Vlad on 2013-10-18
Located in src/config_file.cc:228
7.
Parse error in file "%s" on line %d: %s
Eroare de parsare în fișierul "%s" la linia %d: %s
Translated by Vlad on 2013-10-18
Located in src/config_file.cc:232
8.
Parse error in file "%s": %s
Eroare de parsare în fișierul "%s": %s
Translated by Vlad on 2013-10-18
Located in src/config_file.cc:235
9.
Incomplete spell checker entry
Intrare incompletă de verificare ortografică
Translated by Vlad on 2013-10-18
Located in src/config_file.cc:257
10.
Usage: %s [options] [file]...
Options: [FMNLVlfsaAtnhgbxBCPmSdpwWTv]

-F <file> Use given file as the configuration file.

The following flags are same for ispell:
-v[v] Print version number and exit.
-M One-line mini menu at the bottom of the screen.
-N No mini menu at the bottom of the screen.
-L <num> Number of context lines.
-V Use "cat -v" style for characters not in the 7-bit ANSI
character set.
-l Only output a list of misspelled words.
-f <file> Specify the output file.
-s Issue SIGTSTP at every end of line.
-a Read commands.
-A Read commands and enable a command to include a file.
-e[e1234] Expand affixes.
-c Compress affixes.
-D Dump affix tables.
-t The input is in TeX format.
-n The input is in [nt]roff format.
-h The input is in sgml format.
-b Create backup files.
-x Do not create backup files.
-B Do not allow run-together words.
-C Allow run-together words.
-P Do not generate extra root/affix combinations.
-m Allow root/affix combinations that are not in dictionary.
-S Sort the list of guesses by probable correctness.
-d <dict> Specify an alternate dictionary file.
-p <file> Specify an alternate personal dictionary.
-w <chars> Specify additional characters that can be part of a word.
-W <len> Consider words shorter than this always correct.
-T <fmt> Assume a given formatter type for all files.
-r <cset> Specify the character set of the input.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Mod de utilizare: %s [opțiuni] [fișier]...
Opțiuni: [FMNLVlfsaAtnhgbxBCPmSdpwWTv]

-F <fișier> Se folosește fișierul dat ca și fișier de configurare.

Următoarele marcaje sunt aceleași și pentru ispell:
-v[v] Afișare număr versiune și ieșire.
-M Mini meniu pe o singură linie în partea de jos a ecranului.
-N Fără mini meniu în partea de jos a ecranului.
-L <num> Numărul de linii de context.
-V Folosire stil "cat -v" pentru caracterele care nu fac parte din
setul de caractere 7-bit ANSI.
-l Este produsă doar o listă de cuvinte scrise greșit.
-f <fișier> Specificare fișier de ieșire.
-s Emisiune SIGTSTP la finalul fiecărei linii.
-a Citire comenzi.
-A Citire comenzi și activare a unei comenzi pentru includerea unui
fișier.
-e[e1234] Extindere afixe.
-c Comprimare afixe.
-D Renunțare la tabelele de afixe.
-t Intrarea este în format Tex.
-n Intrarea este în format [nt]roff.
-h Intrarea este în format sgml.
-b Creare fișier de rezervă.
-x Nu se creează fișier de rezervă.
-B Nu se permit cuvinte care merg împreună.
-C Se permit cuvinte care merg împreună.
-P Nu se generează combinații rădăcină/afix suplimentare.
-m Se permit combinații rădăcină/afix ce nu sunt în dicționar.
-S Sortare lista de presupuneri în funcție de probabilitatea
corectitudinii.
-d <dict> Specificare fișier cu dicționar alternativ.
-p <fișier> Specificare dicționar personal alternativ.
-w <caract> Specificare caractere adiționale ce pot fi parte a unui cuvânt.
-W <lung> Cuvintele mai scurte decât această lungime sunt considerate ca
fiind întotdeauna corecte.
-T <fmt> Se presupune formatul dat pentru toate fișierele.
-r <cset> Specificare set de caractere la introdcere.
Translated by Vlad on 2013-10-18
Located in src/options.cc:82
110 of 28 results

This translation is managed by Ubuntu Romanian Quality Assurance, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adi Roiban, Manuel R. Ciosici, Perghel Alin, Vlad.