Translations by Eglė

Eglė has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 320 results
~
_Configure Printers
2009-06-14
_Konfigūruoti spausdintuvus
~
_Troubleshoot
2009-06-14
_Pastebėtos problemos
~
Review Firewall
2009-06-13
Peržiūrėti ugniasienę
3.
Authentication (%s)
2009-06-13
Atpažinimas (%s)
12.
Authentication
2009-06-13
Atpažinimas
26.
The item could not be renamed.
2009-06-13
Elemento neina pervadinti.
29.
This will not delete any printer queues from your computer. To delete queues completely, you must delete them from the 'All Printers' group.
2009-06-13
Tai neištrins jokių spausdintuvų eilių iš jūsų kompiuterio. Jei norite pilnai ištrinti eiles, turite jas pašalinti iš “Visi spausdintuvai„ grupės.
52.
Re_print
2009-06-13
S_pausdinti iš naujo
57.
_Authenticate
2009-06-13
_Atpažinti
65.
Time submitted
2009-06-13
Duotas laikas
73.
a minute ago
2009-06-13
prieš minutę
74.
%d minutes ago
2009-06-13
prieš %d min.
81.
authenticating job
2009-06-13
atpažįstamas darbas
82.
Authentication required for printing document `%s' (job %d)
2009-06-13
Reikalingas atpažinimas dokumento `%s' (darbas %d) spausdinimui
84.
releasing job
2009-06-13
darbas paleidžiamas
100.
The printer called `%s' has been disabled.
2009-05-14
Spausdintuvas „%s“ atjungtas.
102.
Held for authentication
2009-06-13
Sulaikyta atpažinimui
108.
Held until second shift
2009-06-13
Sulaikyti iki antro pakeitimo
109.
Held until third shift
2009-06-13
Sulaikyti iki trečio pakeitimo
111.
Pending
2009-06-13
Laukiama
143.
Browsing not available (pysmbc not installed)
2009-06-13
Neina naršyti (pysmbc neįdiegtas)
146.
PostScript Printer Description files (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *.PPD.GZ)
2009-06-13
PostScript spausdintuvo aprašomieji failai (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *.PPD.GZ)
147.
All files (*)
2009-06-13
Visi failai (*)
148.
Search
2009-06-13
Ieškoti
151.
Change Device URI
2009-06-13
Pakeisti įrenginio adresą (URI)
156.
Other
2009-06-14
Kitas
157.
Network Printer
2009-06-14
Spausdintuvas tinkle
158.
Find Network Printer
2009-06-14
Surasti spausdintuvą tinkle
163.
Scanning...
2009-06-14
Tikrinama...
164.
No Print Shares
2009-06-14
Nėra paviešintų spausdintuvų
167.
Print Share Verified
2009-06-14
Paviešintas spausdintuvas patikrintas
168.
This print share is accessible.
2009-06-14
170.
Print Share Inaccessible
2009-06-14
Paviešintas spausdintuvas neprieinamas
174.
Parallel Port
2009-06-14
Paralelinė jungtis
175.
Serial Port
2009-06-14
Serijinė jungtis
176.
USB
2009-06-14
USB
178.
HP Linux Imaging and Printing (HPLIP)
2009-06-14
HP Linux vaizdavimas ir spausdinimas (HPLIP)
181.
AppSocket/HP JetDirect
2009-06-14
AppSocket/HP JetDirect
184.
Windows Printer via SAMBA
2009-06-14
Windows spausdintuvas per SAMBA
186.
HTTP
2009-06-14
HTTP
191.
A printer connected to a USB port.
2009-06-14
Spausdintuvas prijungtas prie USB prievado.
197.
No printer was found at that address.
2009-06-14
Tuo adresu nerastas spausdintuvas.
198.
-- Select from search results --
2009-06-14
-- Pasirinkti iš paieškos rezultatų --
199.
-- No matches found --
2009-06-14
-- Niekas neatitiko užklausos --
203.
Distributable
2009-06-14
Platinamas
204.
,
2009-06-14
,
205.
(%s)
2009-06-14
(%s)
206.
No support contacts known
2009-06-14
Nėra palaikymo kontaktų
207.
Not specified.
2009-06-14
Nenurodyta.
209.
The '%s' driver cannot be used with printer '%s %s'.
2009-06-14
„%s“ valdyklė negali būti naudojama su „%s %s“ spausdintuvu.