Translations by Gabriel Čenkei

Gabriel Čenkei has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

134 of 34 results
~
Tracks recommended to %s
2009-04-07
Doporučené skladby pre %s
~
Neighbour radio
2009-04-07
Susedné rádio
~
Recommended tracks
2009-04-07
Doporučené skladby
~
Loved tracks
2009-04-07
Obľúbené skladby
~
Personal radio
2009-04-07
Osobné rádio
54.
<b>Information</b>
2009-04-07
<b>Informácie</b>
146.
Unable to move %s to %s: %s
2009-04-07
Nedá sa presunúť %s do %s: %s
293.
Record audio CDs from playlists and duplicate audio CDs
2009-04-07
Nahrať zvukové CD zo zoznamov skladieb a kópie zvukových CD
299.
Rhythmbox could not record the audio disc
2009-04-07
Rhythmbox nemohol nahrať zvukové CD
300.
Unable to build an audio track list
2009-04-07
Nedá sa zostaviť zoznam zvukových stôp
301.
Unable to write audio project file %s: %s
2009-04-07
Nedá sa zapísať súbor zvukového projektu %s: %s
302.
Unable to write audio project
2009-04-07
Nedá sa zapísať zvukový projekt
303.
Unable to create audio CD project
2009-04-07
Nedá sa vytvoriť projekt zvukového CD
353.
Please replace the disc in the drive with a rewritable or blank CD.
2009-04-07
Vymeňte prosím médium v mechanike za prepisovateľné alebo prázdne CD.
355.
Please replace the disc in the drive with a blank CD.
2009-04-07
Vymeňte prosím médium v mechanike za prázdne CD.
426.
Connect to _DAAP share...
2009-04-07
Pripojiť zdieľanie _DAAP
456.
Model:
2009-04-08
Model:
466.
Advanced
2009-04-08
Rozšírené
482.
<span size="x-large" weight="bold">Do you want to initialize your iPod?</span>
2009-04-08
<span size="x-large" weight="bold">Chcete inicializovať Váš iPod?</span>
485.
_Model:
2009-04-08
_Model:
487.
iPod detected
2009-04-08
Bol detekovaný iPod
663.
Media player device error
2009-04-08
Chyba zariadenia
768.
%s. Would you like to add the podcast feed anyway?
2009-04-08
%s. Napriek tomu chcete pridať kanál podcast?
781.
The feed does not contain any downloadable items
2009-04-08
Kanál neobsahuje žiadnu položku k stiahnutiu
813.
Podcast Error
2009-04-08
Chyba podcastu
859.
The Beatles
2009-04-08
The Beatles
860.
Help!
2009-04-08
Help!
861.
Ticket To Ride
2009-04-08
Ticket To Ride
883.
XML Shareable Playlist Format
2009-04-08
XML Shareable Playlist Format
898.
Save the play queue to a file
2009-04-08
Uložiť do súboru
903.
All Files
2009-04-08
Všetky súbory
1019.
Unable to move user data files
2009-04-08
Nedajú sa presunúť súbory s užívateľskými dátami
1206.
No Stars
2009-04-08
Bez hviezdičiek
1207.
%d Star
%d Stars
2009-04-08
%d Hviezdička
%d Hviezdičky
%d Hviezdičiek