Translations by Lasse Bang Mikkelsen

Lasse Bang Mikkelsen has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 147 results
83.
Saved search
2006-03-09
Gemt søgning
115.
Always use the location entry, instead of the pathbar
2006-03-13
Brug altid adresselinjen, i stedet for stivælgeren
2006-03-09
Brug altid tekstindtastningsfelt i placeringsværktøjslinjen, i stedet for stivælgeren
160.
If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual input entry for the location toolbar, instead of the pathbar.
2006-03-13
Hvis sat til sand, vil Nautilus navigeringsvinduer altid bruge adresselinje, i stedet for stivælgeren.
2006-03-09
Hvis sat til sand, vil Nautilus navigeringsvinduer altid bruge et tekstindtastningsfelt i placeringsværktøjslinjen, i stedet for stivælgeren.
161.
If set to true, then Nautilus lets you edit and display file permissions in a more unix-like way, accessing some more esoteric options.
2007-03-02
Hvis sat til sand, vil Nautilus lade dig ændre og vise filrettigheder på en mere Unix-lignende måde og give adgang til mere indforståede valgmuligheder.
174.
If this is set to true, an icon linking to the Network Servers view will be put on the desktop.
2006-03-09
Hvis sat til sand, vil et ikon der henviser til netværksservere, blive vist på skrivebordet.
201.
Network Servers icon visible on the desktop
2006-03-09
Netværksservere synligt på skrivebordet
218.
Speed tradeoff for when to preview a sound file when mousing over a files icon. If set to "always" then always plays the sound, even if the file is on a remote server. If set to "local_only" then only plays previews on local file systems. If set to "never" then it never previews sound.
2006-03-09
Hastighedsvalg for hvornår en lydfil skal afspilles når musen flyttes over et filikon. Hvis sat til "always", vil lyden altid blive afspillet også selvom filen er på en fjernserver. Hvis sat til "local_only", vil kun filer på lokale filsystemer blive afspillet. Hvis sat til "never", bliver lydfiler aldrig afspillet.
219.
Speed tradeoff for when to show a preview of text file contents in the file's icon. If set to "always" then always show previews, even if the folder is on a remote server. If set to "local_only" then only show previews for local file systems. If set to "never" then never bother to read preview data.
2006-03-09
Hastighedsvalg for hvornår udsnit af tekstfiler skal vises i en fils ikon. Hvis sat til "always", vil udsnit altid blive vist også selvom filen er på en fjernserver. Hvis sat til "local_only", vil udsnit kun blive vist for filer på lokale filsystemer. Hvis sat til "never", vil udsnit aldrig blive vist.
220.
Speed tradeoff for when to show an image file as a thumbnail. If set to "always" then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to "local_only" then only show thumbnails for local file systems. If set to "never" then never bother to thumbnail images, just use a generic icon.
2006-03-09
Hastighedsvalg for hvornår miniaturer af billeder skal vises. Hvis sat til "always", vil der altid blive genereret miniaturer også selvom filen er på en fjernserver. Hvis sat til "local_only", vil der kun blive generereret miniaturer for filer på lokale filsystemer. Hvis sat til "never", bliver miniaturer aldrig genereret, i stedet benyttes et generelt ikon.
221.
Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "always" then always show item counts, even if the folder is on a remote server. If set to "local_only" then only show counts for local file systems. If set to "never" then never bother to compute item counts.
2006-03-09
Hastighedsvalg for hvornår antallet af objekter i en mappe skal vises. Hvis sat til "always", vil antallet af objekter altid blive vist også selvom mappen er på en fjernserver. Hvis sat til "local_only", vil objektantal blive vist for mapper på lokale filsystemer. Hvis sat til "never", vil antallet af objekter aldrig blive talt op.
263.
Open Folder
2007-03-02
Åbn mappe
285.
_Unmount
2007-03-02
_Afmontér
314.
SELinux Context
2007-03-02
SELinux-kontekst
315.
The SELinux security context of the file.
2007-03-02
SELinux-sikkerhedskonteksten for filen.
316.
Location
2006-03-09
Placering
321.
Reset
2006-03-09
Nulstil
324.
If you want to eject the volume, please use "Eject" in the popup menu of the volume.
2006-03-09
Vælg punktet 'Skub ud' i højrekliksmenuen for enheden, hvis du ønsker at skubbe mediet ud.
325.
If you want to unmount the volume, please use "Unmount Volume" in the popup menu of the volume.
2006-03-09
Vælg punktet "Afmontér enhed" i højrekliksmenuen for enheden, hvis du ønsker at afmontere den.
326.
_Move Here
2006-03-09
_Flyt hertil
327.
_Copy Here
2006-03-09
_Kopiér hertil
328.
_Link Here
2006-03-09
_Kæd hertil
365.
S_kip All
2007-03-02
Spring _alle over
2006-03-09
Overs_pring alle
377.
Link to %s
2007-03-02
Henvisning til %s
378.
Another link to %s
2007-03-02
Anden henvisning til %s
563.
1 MB
2007-03-02
1 MB
564.
3 MB
2007-03-02
3 MB
565.
5 MB
2007-03-02
5 MB
566.
10 MB
2007-03-02
10 MB
567.
100 MB
2007-03-02
100 MB
602.
The Link "%s" is Broken.
2006-03-09
Henvisningen "%s" er ødelagt.
603.
The Link "%s" is Broken. Move it to Trash?
2006-03-09
Henvisningen "%s" er ødelagt. Ønsker du at flytte den til papirkurven?
629.
Opening %d item.
Opening %d items.
2006-03-09
Åbner %d objekt.
Åbner %d objekter.
677.
Search
2006-03-09
Søg
685.
Browse the file system with the file manager
2006-03-09
Navigér filsystemet med filhåndteringen
687.
Browse all local and remote disks and folders accessible from this computer
2007-03-02
Gennemse alle lokale og eksterne diske og mapper der kan tilgås fra denne computer
688.
Change the behaviour and appearance of file manager windows
2007-03-02
Ændr opførslen og udseendet af filhåndteringsvinduer
691.
Open your personal folder
2007-03-02
Åbn din personlige mappe
709.
Save Search as
2006-03-09
Gem søgning som
710.
Search _name:
2006-03-09
Navn på søgning:
712.
Select Folder to Save Search In
2006-03-09
Vælg mappe til at gemme søgning i
793.
_Mount
2007-03-02
_Montér
805.
Mount the volume associated with the open folder
2007-03-02
Monter det arkiv der er tilknyttet den åbne mappe
2007-03-02
Monter det arkiv der er tilknyttet den åbne mappe
2007-03-02
Monter det arkiv der er tilknyttet den åbne mappe
806.
Unmount the volume associated with the open folder
2007-03-02
Afmonter det arkiv der er tilknyttet den åbne mappe
2007-03-02
Afmonter det arkiv der er tilknyttet den åbne mappe
2007-03-02
Afmonter det arkiv der er tilknyttet den åbne mappe