Translations by Sune Keller

Sune Keller has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 96 results
17.
Empathy can publish the user's location
2009-07-19
Empathy kan ikke udgive brugerens position
18.
Empathy can use the GPS to guess the location
2009-07-19
Empathy kan bruge GPS'en til at gætte positionen
19.
Empathy can use the cellular network to guess the location
2009-07-19
Empathy kan bruge mobilnetværket til at gætte positionen
20.
Empathy can use the network to guess the location
2009-07-19
Empathy kan bruge netværket til at gætte positionen
26.
Empathy should reduce the location's accuracy
2009-07-19
Empathy skulle reducere positionens præcision
99.
The hash of the received file and the sent one do not match
2009-07-19
Hashet af den modtagne fil og den sendte matcher ikke
100.
File transfer not supported by remote contact
2009-07-19
Filoverførsel understøttes ikke af fjernbruger
103.
Socket type not supported
2009-07-19
Socket-type ikke understøttet
147.
%d second ago
%d seconds ago
2009-07-19
%d sekund siden
%d sekunder siden
148.
%d minute ago
%d minutes ago
2009-07-19
%d minut siden
%d minutter siden
149.
%d hour ago
%d hours ago
2009-07-19
%d time siden
%d timer siden
150.
%d day ago
%d days ago
2009-07-19
%d dag siden
%d dage siden
151.
%d week ago
%d weeks ago
2009-07-19
%d uge siden
%d uger siden
152.
%d month ago
%d months ago
2009-07-19
%d måned siden
%d måneder siden
153.
in the future
2009-07-19
ude i fremtiden
294.
(No Suggestions)
2009-07-19
(Ingen foreslag)
297.
_Spelling Suggestions
2009-07-19
_Staveforeslag
344.
_Audio Call
2009-07-19
_Lydopkald
345.
_Video Call
2009-07-19
_Videoopkald
346.
_Previous Conversations
2009-07-19
_Tidligere samtaler
364.
Country ISO Code:
2009-07-19
Lande-ISO-kode:
367.
City:
2009-07-19
By:
368.
Area:
2009-07-19
Område:
369.
Postal Code:
2009-07-19
Postnummer:
370.
Street:
2009-07-19
Gade/vej:
371.
Building:
2009-07-19
Bygning:
372.
Floor:
2009-07-19
Sal:
373.
Room:
2009-07-19
Rum:
374.
Text:
2009-07-19
Tekst:
375.
Description:
2009-07-19
Beskrivelse:
376.
URI:
2009-07-19
URI:
377.
Accuracy Level:
2009-07-19
Præcisionsniveau:
378.
Error:
2009-07-19
Fejl:
379.
Vertical Error (meters):
2009-07-19
Lodret fejl (meter):
380.
Horizontal Error (meters):
2009-07-19
Vandret fejl (meter):
381.
Speed:
2009-07-19
Hastighed:
382.
Bearing:
2009-07-19
Retning:
383.
Climb Speed:
2009-07-19
Opstigningshastighed:
384.
Last Updated on:
2009-07-19
Senest opdateret:
385.
Longitude:
2009-07-19
Længdegrad:
386.
Latitude:
2009-07-19
Breddegrad:
387.
Altitude:
2009-07-19
Højde:
388.
Location
2009-07-19
Position
390.
%B %e, %Y at %R UTC
2009-07-19
%B %e, %Y kl. %R UTC
393.
<b>Location</b> at (date)
2009-07-19
<b>Sted</b> kl. (date)
452.
Click to remove this status as a favorite
2009-07-19
Klik for at fjerne denne status som favorit
453.
Click to make this status a favorite
2009-07-19
Klik for at vælge denne status som favorit
454.
Set status
2009-07-19
Sæt status
455.
Set your presence and current status
2009-07-19
Indstil din tilstedeværelse og nuværende status
470.
Enter Custom Message
2009-07-19
Indtast brugerdefineret besked