Translations by Ionuț Arțăriși

Ionuț Arțăriși has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

115 of 15 results
7.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
2007-03-24
Acest document este disponibil sub licenţa Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA)
8.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
2007-03-24
Sunteţi liber(ă) să modificaţi, extindeţi şi îmbunătăţiţi codul sursă al documentaţiei Ubuntu doar în condiţiile acestei licenţe. Orice muncă derivată din acestă documentaţie trebuie să se supună acestei licenţe.
9.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
2007-03-24
Această documentaţie este difuzată în speranţa că va fi utilă, dar FĂRĂ NICI O GARANŢIE; nici chiar garanţia implicită de VANDABILITATE sau ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, CONFORM DESCRIERII DIN DECLARAŢIA DE NEASUMARE A RESPONSABILITĂŢII.
14.
The Ubuntu Documentation Project
2007-03-24
Proiectul de Documentaţie Ubuntu
15.
Explore Ubuntu's Games menu by pressing <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Games</guimenuitem></menuchoice>.
2007-03-24
Exploreaza meniul de Jocuri Ubuntu apăsând <menuchoice><guimenu>Aplicaţii</guimenu><guimenuitem>Jocuri</guimenuitem></menuchoice>.
16.
Ubuntu comes with 16 games by default, including <application>Aisleriot Solitaire</application>, <application>Gnometris</application> and <application>Mines</application>. There are many more games which can be installed optionally. This section is intended to give a summary of some of the games which are available for you to install and play.
2007-03-24
Ubuntu vine în mod normal cu 16 jocuri, printre care <application>Aisleriot Solitaire</application>, <application>Gnometris</application> şi <application>Mine</application>. Multe alte jocuri pot fi instalate opţional. Această secţiune este menită să facă un rezumat al unora dintre jocurile care sunt disponibile pentru instalare şi jucare.
25.
Scorched3D
2007-03-24
Scorched3D
30.
Chromium
2007-03-24
Chromium
32.
Install the <application>chromium</application> package from the <quote>Universe</quote> repository (see <ulink type="help" url="ghelp:add-applications">Add Applications</ulink>).
2007-03-24
Instalare pachet <application>chromium</application> din magazia <quote>Univers</quote> (vezi <ulink type="help" url="ghelp:add-applications">Adăugare Aplicaţii</ulink>).
33.
Press <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Chromium</guisubmenu></menuchoice> to play <application>Chromium</application>.
2007-03-24
Apasă <menuchoice><guimenu>Aplicaţii</guimenu><guisubmenu>Jocuri</guisubmenu><guisubmenu>Chromium</guisubmenu></menuchoice> pentru a juca <application>Chromium</application>.
34.
Frozen Bubble
2007-03-24
Balonul Îngheţat
37.
Press <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>Frozen Bubble</guisubmenu></menuchoice> to play <application>Frozen Bubble</application>.
2007-03-24
Apasă <menuchoice><guimenu>Aplicaţii</guimenu><guisubmenu>Jocuri</guisubmenu><guisubmenu>Balonul Îngheţat</guisubmenu></menuchoice> pentru a juca <application>Balonul Îngheţat</application>.
38.
SuperTux
2007-03-24
SuperTux
41.
Press <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guisubmenu>Games</guisubmenu><guisubmenu>SuperTux</guisubmenu></menuchoice> to start the <application>SuperTux</application> game.
2007-03-24
Apasă <menuchoice><guimenu>Aplicaţii</guimenu><guisubmenu>Jocuri</guisubmenu><guisubmenu>SuperTux</guisubmenu></menuchoice> pentru a porni jocul <application>SuperTux</application>.
42.
PlanetPenguin Racer
2007-03-24
Cursa PinguinulPlanetei