Translations by Gediminas Paulauskas

Gediminas Paulauskas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

143 of 43 results
~
Generate desktop background slideshow
2013-10-11
Generuoti darbastalio fonų demonstraciją
~
Show each photo for
2013-10-11
Rodyti kiekvieną nuotrauką
~
period of time
2013-10-11
laiko tarpą
~
View Eve_nt for Photo
2013-10-11
Rodyti šios nuotraukos į_vykį
~
Unable to open/create photo database %s: error code %d
2013-10-11
Nepavyko atverti/sukurti nuotraukų duomenų bazės %s: klaidos kodas %d
~
Unable to monitor %s: Not a directory (%s)
2013-10-11
Nepavyko stebėti %s: Ne aplankas (%s)
~
No Event
2013-10-11
Jokio įvykio
~
%.1f seconds
2013-10-11
%.1f sekundžių
~
Shotwell was unable to play the selected video: %s
2013-10-11
„Shotwell“ negali parodyti pasirinkto vaizdo įrašo: %s
~
Flag
2013-10-11
Pažymėti
~
Flag selected photos
2013-10-11
Pažymėti pasirinktas nuotraukas
~
Unflag selected photos
2013-10-11
Atžymėti pasirinktas nuotraukas
~
Unable to launch Nautilus Send-To: %s
2013-10-11
Nepavyko paleisti Nautilus Send-To: %s
~
Send To
2013-10-11
Siųsti
~
Unable to prepare desktop slideshow: %s
2013-10-11
Nepavyko parengti darbalaukio skaidrių peržiūros: %s
~
Current
2013-10-11
Dabartinis
~
Unable to generate a temporary file for %s: %s
2013-10-11
Nepavyko sukurti laikinojo failo, skirto %s: %s
~
You are logged into Facebook as %s.
2013-10-11
Jūs esate prisijungę prie „Facebook“ kaip %s.
~
Flagged
2013-10-11
Pažymėtas
~
Unable to delete %d photo/video from the camera due to errors.
Unable to delete %d photos/videos from the camera due to errors.
2013-10-11
Nepavyko pašalinti %d nuotraukos ar vaizdo įrašo iš fotoaparato dėl klaidų.
Nepavyko pašalinti %d nuotraukų ar vaizdo įrašų iš fotoaparato dėl klaidų.
Nepavyko pašalinti %d nuotraukų ar vaizdo įrašų iš fotoaparato dėl klaidų.
~
Preparing to auto-import photos...
2013-10-11
Ruošiamasi automatiškai importuoti nuotraukas...
~
Auto-importing photos...
2013-10-11
Automatiškai impotuojamos nuotraukos...
~
Your photo library is not compatible with this version of Shotwell. It appears it was created by Shotwell %s (schema %d). This version is %s (schema %d). Please use the latest version of Shotwell.
2013-10-11
Jūsų nuotraukų biblioteka nesuderinama su šia „Shotwell“ versija. Atrodo, kad ji buvo sukurta su Shotwell %s (schema %d). Ši versija yra %s (schema %d). Prašom naudoti naujausią „Shotwell“ versiją.
~
Shotwell was unable to upgrade your photo library from version %s (schema %d) to %s (schema %d). For more information please check the Shotwell Wiki at %s
2013-10-11
„Shotwell“ nepavyko naujovinti jūsų nuotraukų bibliotekos iš versijos %s (schema %d) į %s (schema %d). Daugiau informacijos ieškokite „Shotwell Wiki“ adresu %s
~
Your photo library is not compatible with this version of Shotwell. It appears it was created by Shotwell %s (schema %d). This version is %s (schema %d). Please clear your library by deleting %s and re-import your photos.
2013-10-11
Jūsų nuotraukų biblioteka nesuderinama su šia „Shotwell“ versija. Atrodo, kad ji buvo sukurta su Shotwell %s (schema %d). Ši versija yra %s (schema %d). Jums teks išvalyti savo biblioteką ištrinant %s ir importuoti nuotraukas iš naujo.
~
Unknown error attempting to verify Shotwell's database: %s
2013-10-11
Nežinoma klaida bandant patikrinti „Shotwell“ duomenų bazę: %s
~
Send _To...
2013-10-11
_Siųsti į...
~
_Flag
2013-10-11
_Žymėti
~
Un_flag
2013-10-11
At_žymėti
~
This will remove the photo/video from your Shotwell library. Would you also like to move the file to your desktop trash? This action cannot be undone.
This will remove %d photos/videos from your Shotwell library. Would you also like to move the files to your desktop trash? This action cannot be undone.
2013-10-11
Iš jūsų „Shotwell“ bibliotekos bus pašalinta %d nuotrauka ar vaizdo įrašas. Ar norite, kad šis failas taip pat būtų perkeltas į jūsų darbo aplinkos šiukšlinę? Šio veiksmo nebegalėsite atšaukti.
Iš jūsų „Shotwell“ bibliotekos bus pašalintos %d nuotraukos ar vaizdo įrašai. Ar norite, kad šie failai taip pat būtų perkelti į jūsų darbo aplinkos šiukšlinę? Šio veiksmo nebegalėsite atšaukti.
Iš jūsų „Shotwell“ bibliotekos bus pašalinta %d nuotraukų ar vaizdo įrašų. Ar norite, kad šie failai taip pat būtų perkelti į jūsų darbo aplinkos šiukšlinę? Šio veiksmo nebegalėsite atšaukti.
~
This will remove the video from your Shotwell library. Would you also like to move the file to your desktop trash? This action cannot be undone.
This will remove %d videos from your Shotwell library. Would you also like to move the files to your desktop trash? This action cannot be undone.
2013-10-11
Iš jūsų „Shotwell“ bibliotekos bus pašalintas %d vaizdo įrašas. Ar norite, kad šis failas taip pat būtų perkeltas į jūsų darbo aplinkos šiukšlinę? Šio veiksmo nebegalėsite atšaukti.
Iš jūsų „Shotwell“ bibliotekos bus pašalinti %d vaizdo įrašai. Ar norite, kad šie failai taip pat būtų perkelti į jūsų darbo aplinkos šiukšlinę? Šio veiksmo nebegalėsite atšaukti.
Iš jūsų „Shotwell“ bibliotekos bus pašalinta %d vaizdo įrašų. Ar norite, kad šie failai taip pat būtų perkelti į jūsų darbo aplinkos šiukšlinę? Šio veiksmo nebegalėsite atšaukti.
~
The photo or video cannot be moved to your desktop trash. Delete this file?
%d photos/videos cannot be moved to your desktop trash. Delete these files?
2013-10-11
%d nuotrauka ar vaizdo įrašas negali būti perkeltas į darbo aplinkos šiukšlinę. Ištrinti šį failą?
%d nuotraukos ar vaizdo įrašai negali būti perkelti į darbo aplinkos šiukšlinę. Ištrinti šiuos failus?
%d nuotraukų ar vaizdo įrašų negali būti perkelta į darbo aplinkos šiukšlinę. Ištrinti šiuos failus?
~
The photo or video cannot be deleted.
%d photos/videos cannot be deleted.
2013-10-11
%d nuotrauka ar vaizdo įrašas negali būti ištrintas.
%d nuotraukos ar vaizdo įrašai negali būti ištrinti.
%d nuotraukų ar vaizdo įrašų negali būti ištrinti.
~
A temporary file needed for publishing is unavailable
2013-10-11
Laikinasis failas, reikalingas paskelbimui, neprieinamas
~
Publish photos and videos _to
2013-10-11
Skelbti nuotraukas ar vaizdo įrašus _į
~
You are not currently logged into YouTube. You must have already signed up for a Google account and set it up for use with YouTube to continue. You can set up most accounts by using your browser to log into the YouTube site at least once.
2013-10-11
Šiuo metu esate neprisijungę prie „Youtube“. Norėdami tęsti, turite būti jau anksčiau susikūrę „Google“ paskyrą ir sukonfigūravę ją darbui su „Youtube“. Daugumą paskyrų galite sukonfigūruoti savo naršykle bent kartą prisijungdami prie „Youtube“ svetainės.
~
You are logged into YouTube as %s.
2013-10-11
Esate prisijungę prie „Youtube“ kaip %s.
~
Public listed
2013-10-11
Viešas
~
Public unlisted
2013-10-11
Neįtrauktas į sąrašą
~
Private
2013-10-11
Privatus
~
Set as Desktop Slideshow
2013-10-11
Nustatyti kaip darbastalio fonų demonstraciją
120.
This will remove the photo from your Shotwell library. Would you also like to move the file to your desktop trash? This action cannot be undone.
This will remove %d photos from your Shotwell library. Would you also like to move the files to your desktop trash? This action cannot be undone.
2013-10-11
Iš jūsų Shotwell bibliotekos bus pašalinta %d nuotrauka. Ar norite, kad šis failas taip pat būtų perkeltas į jūsų darbo aplinkos šiukšlinę? Šio veiksmo nebegalėsite atšaukti.
Iš jūsų „Shotwell“ bibliotekos bus pašalintos %d nuotraukos. Ar norite, kad šie failai taip pat būtų perkelti į jūsų darbo aplinkos šiukšlinę? Šio veiksmo nebegalėsite atšaukti.
Iš jūsų „Shotwell“ bibliotekos bus pašalinta %d nuotraukų. Ar norite, kad šie failai taip pat būtų perkelti į jūsų darbo aplinkos šiukšlinę? Šio veiksmo nebegalėsite atšaukti.
333.
Print the photo to a printer connected to your computer
2013-10-11
Spausdinti nuotrauką prie jūsų kompiuterio prijungtu spausdintuvu