Translations by Ivar Smolin

Ivar Smolin has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

145 of 45 results
~
unable to join netlink group for monitoring link status: %s
2010-10-21
võrguoleku monitooringu jaoks pole võimalik netlink grupiga liituda: %s
218.
PEM key file had no end tag '%s'.
2010-10-21
PEM-võtmefaili lõpus puudub lõpusilt '%s'.
219.
Doesn't look like a PEM private key file.
2010-10-21
Ei paista PEM-eravõtme faili moodi.
220.
Not enough memory to store PEM file data.
2010-10-21
PEM-faili andmete hoidmiseks pole piisavalt mälu.
221.
Malformed PEM file: Proc-Type was not first tag.
2010-10-21
Vigane PEM-fail: Proc-Type ei olnud esimene silt.
222.
Malformed PEM file: unknown Proc-Type tag '%s'.
2010-10-21
Vigane PEM-fail: tundmatu Proc-Type silt '%s'.
223.
Malformed PEM file: DEK-Info was not the second tag.
2010-10-21
Vigane PEM-fail: DEK-info ei olnud teine silt.
224.
Malformed PEM file: no IV found in DEK-Info tag.
2010-10-21
Vigane PEM-fail: IV ei leitud DEK-Info sildis.
225.
Malformed PEM file: invalid format of IV in DEK-Info tag.
2010-10-21
Vigane PEM-fail: IV vigane vorming DEK-Info sildis.
226.
Malformed PEM file: unknown private key cipher '%s'.
2010-10-21
Vigane PEM-fail: tundmatu privaatvõtme šiffer '%s'.
227.
Could not decode private key.
2010-10-21
Privaatvõtit pole võimalik dešifreerida.
228.
PEM certificate '%s' had no end tag '%s'.
2010-10-21
PEM-sertifikaadil '%s' puudub lõpusilt '%s'.
229.
Failed to decode certificate.
2010-10-21
Tõrge sertifikaadi dešifreerimisel.
231.
Not enough memory to store file data.
2010-10-21
Faili andmete salvestamiseks pole piisavalt mälu.
237.
Unable to determine private key type.
2010-10-21
Privaatvõtme liiki pole võimalik määrata.
239.
Failed to initialize the crypto engine.
2010-10-21
Tõrge šifreerimismootori lähtestamisel.
240.
Failed to initialize the MD5 engine: %s / %s.
2010-10-21
Tõrge MD5-mootori lähtestamisel: %s / %s.
243.
Failed to initialize the decryption cipher context: %s / %s.
2010-10-21
Tõrge dešifreerimisšifri konteksti lähtestamisel: %s / %s.
244.
Failed to set symmetric key for decryption: %s / %s.
2010-10-21
Tõrge sümmeetrilise võtme määramisel dešifreerimiseks: %s / %s.
245.
Failed to set IV for decryption: %s / %s.
2010-10-21
Tõrge IV määramisel dešifreerimiseks: %s / %s.
246.
Failed to decrypt the private key: %s / %s.
2010-10-21
Tõrge privaatvõtme dešifreerimisel: %s / %s.
248.
Failed to decrypt the private key.
2010-10-21
Tõrge privaatvõtme dešifreerimisel.
254.
Error initializing certificate data: %s
2010-10-21
Tõrge sertifikaadi andmete lähtestamisel: %s
255.
Couldn't decode certificate: %s
2010-10-21
Sertifikaati pole võimalik dešifreerida: %s
256.
Couldn't initialize PKCS#12 decoder: %s
2010-10-21
PKCS#12-dekoodrit pole võimalik lähtestada: %s
257.
Couldn't decode PKCS#12 file: %s
2010-10-21
PKCS#12-faili pole võimalik dekodeerida: %s
258.
Couldn't verify PKCS#12 file: %s
2010-10-21
PKCS#12-faili pole võimalik tuvastada: %s
259.
Failed to initialize the crypto engine: %d.
2010-10-21
Tõrge šifrimootori lähtestamisel: %d.
260.
Failed to initialize the MD5 context: %d.
2010-10-21
Tõrge MD5-konteksti lähtestamisel: %d.
262.
Failed to initialize the decryption cipher slot.
2010-10-21
Tõrge šifripesa lähtestamisel.
263.
Failed to set symmetric key for decryption.
2010-10-21
Tõrge sümmeetrilise võtme määramisel dešifreerimiseks.
264.
Failed to set IV for decryption.
2010-10-21
Tõrge IV määramisel dešifreerimiseks.
265.
Failed to initialize the decryption context.
2010-10-21
Tõrge dešifreerimiskonteksti lähtestamisel.
266.
Failed to decrypt the private key: %d.
2010-10-21
Tõrge privaatvõtme dešifreerimisel: %d.
268.
Failed to finalize decryption of the private key: %d.
2010-10-21
Tõrge privaatvõtme dešifreerimise lõpetamisel: %d.
275.
Couldn't decode certificate: %d
2010-10-21
Sertifikaati pole võimalik dekodeerida: %d
276.
Couldn't convert password to UCS2: %d
2010-10-21
Parooli pole võimalik teisendada UCS2-e: %d
277.
Couldn't initialize PKCS#12 decoder: %d
2010-10-21
PKCS#12-dekoodrit pole võimalik lähtestada: %d
278.
Couldn't decode PKCS#12 file: %d
2010-10-21
PKCS#12-faili pole võimalik dekodeerida: %d
279.
Couldn't verify PKCS#12 file: %d
2010-10-21
PKCS#12-faili pole võimalik tuvastada: %d
290.
System policy prevents modification of system settings
2010-10-21
Süsteemi reegel keelab süsteemi sätete muutmise
308.
unable to connect to netlink for monitoring link status: %s
2010-10-21
võrguoleku monitooringu jaoks pole võimalik netlink'iga ühenduda: %s
310.
unable to allocate netlink handle for monitoring link status: %s
2010-10-21
võrguoleku monitooringu jaoks pole võimalik netlink pidet eraldada: %s
311.
unable to allocate netlink link cache for monitoring link status: %s
2010-10-21
võrguoleku monitooringu jaoks pole võimalik netlink lingi puhvrit eraldada: %s
325.
The nameservers listed below may not be recognized.
2010-10-21
Järgnevas nimekirjas olevaid nimeservereid ei tuntud ära.