Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 242 results
8.
Clock Applet Factory
Bộ tùy chỉnh applet Đồng-hồ
Translated and reviewed by Ha-Duong Nguyen on 2011-02-14
In upstream:
Bộ tạo tiểu dụng đồng hồ
Suggested by Clytie Siddall on 2005-11-08
Located in ../applets/clock/org.gnome.panel.ClockApplet.panel-applet.in.in.h:2
9.
Factory for creating clock applets.
Tùy chỉnh applet Đồng-hồ
Translated and reviewed by Ha-Duong Nguyen on 2011-02-14
In upstream:
Bộ tạo tiểu dụng đồng hồ.
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-25
Located in applets/clock/GNOME_ClockApplet_Factory.server.in.in.h:3
31.
Click to view month calendar
Nhấn để xem lịch tháng
Translated and reviewed by Ha-Duong Nguyen on 2011-02-14
In upstream:
Nhắp để xem lịch tháng
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-25
Located in ../applets/clock/clock.c:689
38.
Failed to set the system time
Không đặt được giờ hệ thống
Translated and reviewed by Ha-Duong Nguyen on 2011-02-14
In upstream:
Lỗi đặt giờ hệ thống
Suggested by Clytie Siddall on 2008-04-14
Located in ../applets/clock/clock.c:1671
39.
Custom format
Định dạng tự chọn
Translated and reviewed by Ha-Duong Nguyen on 2011-02-14
In upstream:
Dạng thức tự chọn
Suggested by Clytie Siddall on 2005-11-08
Located in ../applets/clock/clock.c:2568
46.
Internet time
Giờ Internet
Translated and reviewed by Ha-Duong Nguyen on 2011-02-14
In upstream:
Giờ mạng
Suggested by lngt on 2007-04-24
Located in ../applets/clock/clock.c:3474
47.
Custom _format:
Định _dạng tự chọn:
Translated and reviewed by Ha-Duong Nguyen on 2011-02-14
In upstream:
_Dạng thức tự chọn:
Suggested by Clytie Siddall on 2005-11-08
Located in ../applets/clock/clock.c:3482
51.
<small><i>Type a city, region, or country name and then select a match from the pop-up.</i></small>
Languages that have a single word that translates as either "state" or "province" should use that instead of "region".
<small><i>Gõ một thành phố, vùng miền hay tên quốc gia, sau đó chọn mục tương ứng.</i></small>
Translated and reviewed by Ha-Duong Nguyen on 2011-02-14
In upstream:
<small><i>Gõ một thành phố, miền hay tên quốc gia, sau đó chọn một mục tương ứng trong trình đơn tự mở.</i></small>
Suggested by Clytie Siddall on 2009-02-17
Located in ../applets/clock/clock.ui.h:3
53.
Clock Preferences
Tùy chỉnh Đồng-hồ
Translated and reviewed by Ha-Duong Nguyen on 2011-02-14
In upstream:
Tuỳ chọn đồng hồ
Suggested by lngt on 2007-04-24
Located in ../applets/clock/clock.ui.h:5
79.
_Visibility unit:
Đơn vị tầm xa:
Translated and reviewed by Ha-Duong Nguyen on 2011-02-14
In upstream:
Đơn vị _tầm nhìn:
Suggested by Clytie Siddall on 2008-04-14
Located in ../applets/clock/clock.ui.h:28
110 of 242 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andy Truong, Clytie Siddall, Ha-Duong Nguyen, Lê Hoàng Phương, Lê Kiến Trúc, Nguyen Thinh, Nguyen Vu Hung, Phan Trọng Khanh, Thien Pham, bautroibaola, huanctv, lngt.