Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 1107 results
1.
Edit text files
Soạn thảo tập tin văn bản
Translated and reviewed by Clytie Siddall on 2006-03-18
Located in data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in:8 data/org.gnome.gedit.desktop.in:4
2.
Text Editor
Bộ soạn văn bản
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
In upstream:
Soạn thảo văn bản
Suggested by Trần Ngọc Quân on 2015-11-10
Located in data/org.gnome.gedit.desktop.in:3 gedit/gedit-print-job.c:730
3.
gedit
gedit
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-04-11
Located in data/org.gnome.gedit.appdata.xml.in:7
4.
A custom font that will be used for the editing area. This will only take effect if the "Use Default Font" option is turned off.
Phông tự chọn sẽ được dùng trong vùng biên soạn. Phông này chỉ có tác dụng nếu tắt tùy chọn "Dùng phông mặc định".
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
In upstream:
Phông tự chọn sẽ được dùng trong vùng biên soạn. Phông này chỉ có tác dụng nếu tắt tùy chọn « Dùng phông mặc định ».
Suggested by Clytie Siddall on 2006-08-25
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:5
5.
Active plugins
Kích hoạt phần bổ sung
Translated by Lê Kiến Trúc on 2010-02-02
Reviewed by Ngoc Van-Hong Vo on 2011-06-15
In upstream:
Phần bổ sung đang được dùng
Suggested by Clytie Siddall on 2011-05-20
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:304
6.
Automatic indent
Tự động thụt lề
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-04-11
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:101
7.
Automatically Detected Encodings
Tự động phát hiện bảng mã
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-04-11
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:85
8.
Autosave
Tự động lưu
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-04-11
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:57
9.
Autosave Interval
Khoảng thời gian tự động lưu
Translated and reviewed by Lê Kiến Trúc on 2010-04-11
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:62
10.
Body Font for Printing
Phông dành cho phần thân để in
Translated by Trần Ngọc Quân on 2013-12-15
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:215
110 of 1107 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Clytie Siddall, Lê Kiến Trúc, Ngoc Van-Hong Vo, Nguyen Vu Hung, Trung Ngô, Trần Ngọc Quân.