Browsing Turkish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Turkish guidelines.
110 of 198 results
4.
A custom font that will be used for the editing area. This will only take effect if the "Use Default Font" option is turned off.
Düzenleme bölgesi için kullanılacak özel bir yazıtipi. Bu, sadece "Use Default Font" seçeneği kapalı ise etkin olacak.
Translated and reviewed by Ercin Senturk on 2012-07-21
In upstream:
Düzenleme bölgesi için kullanılacak özel bir yazı tipi. Bu, yalnızca "Use Default Font" seçeneği kapalı ise etki gösterir.
Suggested by etc on 2017-07-31
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:5
6.
Automatic indent
Otomatik satırbaşı
Translated and reviewed by AHMET ERDEM on 2012-01-07
In upstream:
Otomatik girintile
Suggested by Sebastien Bacher on 2011-05-21
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:101
23.
Insert spaces
Boşluk ekle
Translated and reviewed by AHMET ERDEM on 2012-01-07
In upstream:
Boşlukları araya ekle
Suggested by Baris Cicek on 2006-03-18
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:96
31.
Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "-1" for unlimited number of actions.
Gedit'in geri alabileceği ya da yineleyebileceği eylemlerin en çok miktarı. Sınırsız sayıda eylem için "-1" kullanın.
Translated by Kaya Ünal on 2007-01-18
Reviewed by Baris Cicek on 2007-05-31
In upstream:
Gedit'in geri alabileceği ya da tekrarlayabileceği eylemlerin azami miktarı. Sınırsız sayıda eylem için "-1" kullanın.
Suggested by Baris Cicek on 2006-03-18
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:15
32.
Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "-1" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0
Gedit'in geri alabileceği ya da yineleyebileceği eylemlerin en çok miktarı. Sınırsız sayıda eylem için "-1" kullanın. 2.12.0'dan sonra kullanılmıyor.
Translated by Kaya Ünal on 2007-01-18
Reviewed by Devrim Ersanli on 2009-12-31
In upstream:
Gedit'in geri alabileceği ya da tekrarlayabileceği eylemlerin azami miktarı.Sınırsız sayıda eylem için "-1" kullanın. 2.12.0'dan sonra kullanılmıyor
Suggested by Baris Cicek on 2008-01-15
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:15
36.
Print Header
Başlığı Yazdır
Translated and reviewed by Translate it on 2011-01-29
In upstream:
Sayfa Başlıklarını Yazdır
Suggested by Baris Cicek on 2006-03-18
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:209
41.
Right Margin Position
Sağ Kenar Boşluğu Konumu
Translated by Kaya Ünal on 2006-12-06
Reviewed by Serdar KAHYA on 2009-12-15
In upstream:
Sağ Kenar Boşluğu Pozisyonu
Suggested by Baris Cicek on 2008-01-15
Located in data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in:126
50.
Specifies the font to use for a document's body when printing documents.
Belge yazdırırken belge gövdesi için hangi yazıyüzünün kullanılacağını belirtir.
Translated by Kaya Ünal on 2006-12-06
Reviewed by Baris Cicek on 2007-05-31
In upstream:
Belge yazdırırken belge gövdesi için hangi yazı tipinin kullanılacağını belirtir.
Suggested by etc on 2017-07-31
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:70
51.
Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only take effect if the "Print Line Numbers" option is non-zero.
Yazdırma işleminde satır sayıları için kullanılacak yazıyüzünü belirtir. Bu, sadece "Satır Numaralarını Yazdır" seçeneği sıfırdan başka bir şey ise etki gösterir.
Translated by Kaya Ünal on 2007-03-01
Reviewed by Baris Cicek on 2007-05-31
In upstream:
Yazdırma işleminde satır sayıları için kullanılacak yazı tipini belirtir. Bu, yalnızca "Print Line Numbers" seçeneği sıfırdan başka bir şey ise etki gösterir.
Suggested by etc on 2017-07-31
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:76
52.
Specifies the font to use for page headers when printing a document. This will only take effect if the "Print Header" option is turned on.
Yazdırma işleminde satır sayıları için kullanılacak yazıyüzünü belirtir. Bu, sadece "Başlığı Yazdır" açık ise etki gösterir.
Translated by Kaya Ünal on 2007-03-01
Reviewed by Baris Cicek on 2007-05-31
In upstream:
Yazdırma işleminde satır sayıları için kullanılacak yazı tipini belirtir. Bu, yalnızca "Print Header" açık ise etki gösterir.
Suggested by etc on 2017-07-31
Located in ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.h:73
110 of 198 results

This translation is managed by Ubuntu'yu Türkçe'ye Çevirenler Takımı, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: AHMET ERDEM, Alperen Yusuf Aybar, Ayhan Keser, Baris Cicek, Barış Ürüm, Burak Yucesoy, Devrim Ersanli, Efe Çiftci, Ercin Senturk, EsatYuce, Hakan Altindas, Hasan Yetik, Hasan Yılmaz, Kaya Ünal, Kayra Akman, Merih AKAR, Muhammet Kara, Muhammet Kara, Muhammet Kara, Murat DOGANCAY, Sebastien Bacher, Serdar Sağlam, Süleyman Özarslan, Timphany, Translate it, Volkan Gezer, Yiğit Ateş, etc, kulkke, sabri unal, ubuntuki, Özgür BASKIN, Şâkir Aşçı.