Translations by huydd1990

huydd1990 has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

15 of 5 results
189.
Add "gain" tags to your audio files
2011-09-08
Thêm thẻ "gain" vào các tập tin âm thanh của bạn
191.
Graphical interface to the R environment for statistical computing
2011-09-08
Giao diện đồ họa cho môi trường điện toán thống kê R
344.
Create physical computing projects
2011-09-08
Tạo một dự án điện toán vật lý
427.
Disk Usage Analyzer
2011-09-08
Trình phân tích dung lượng sử dụng đĩa
436.
Battery Monitor (batmon)
2011-09-08
Quản lý pin (batmon)