Translations by Laur Mõtus

Laur Mõtus has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

18 of 8 results
~
Canonical Ltd. no longer provides support for the following software packages. You can still get support from the community. If you have not enabled community maintained software (universe), these packages will be suggested for removal at the end of the upgrade.
2009-11-25
Canonical Ltd. ei paku enam tuge järgnevatele tarkvarapakettidele. Sellest hoolimata pakub ikka veel abi kogukond. Kui sul ei ole kogukonna hallatud tarkvara (universe) lubatud, on soovitatav eemaldada need paketid uuenduse lõppedes.
~
You are running the upgrade over a remote ssh connection with a frontend that does not support this. The upgrade will abort now. Please try without ssh.
2009-05-09
Üritasid uuendada ssh kaugühenduse kaudu kasutajaliidesega mis seda ei toeta. Uuendamine katkestatakse. Palun proovi uuesti ilma ssh-ta.
12.
Remove package in bad state
Remove packages in bad state
2009-11-25
Eemalda halvas seisus tarkvarapakett
30.
Your system does not contain a ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, xubuntu-desktop or edubuntu-desktop package and it was not possible to detect which version of Ubuntu you are running. Please install one of the packages above first using synaptic or apt-get before proceeding.
2009-11-25
Sinu süsteemis pole paketti 'ubuntu-desktop', 'kubuntu-desktop', 'xubuntu-desktop' või 'edubuntu-desktop' ja polnud võimalik tuvastada, millist Ubuntu versiooni sa kasutad. Enne jätkamist paigalda synaptic'u või apt-get'i abil mõni ülalnimetatud pakettidest.
47.
Package 'debsig-verify' is installed
2009-11-25
Tarkvarapakett 'debsig-verify' on paigaldatud
274.
A normal upgrade can not be calculated, please run: sudo apt-get dist-upgrade This can be caused by: * A previous upgrade which didn't complete * Problems with some of the installed software * Unofficial software packages not provided by Ubuntu * Normal changes of a pre-release version of Ubuntu
2009-10-25
Tavalist uuendust pole võimalik rehkendada, käivita sudo apt-get dist-upgrade Seda võib põhjustada: * Eelmine pooleli jäänud uuendus * Tõrked paigaldatud tarkvaraga * Mitteametlikud pakid, mida ei jaga Ubuntu * Ubuntu eelväljalaske tavapärased muutused
362.
Obsolete entries in dpkg status
2009-10-08
Dpkg olekus on aegunud kirjeid
363.
Obsolete dpkg status entries
2009-10-08
Dpkg olekukirjed on aegunud