Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
1524 of 115 results
15.
This section discusses how applications are installed, removed and kept up-to-date. Also covered are how packages are stored by Ubuntu and made available for download.
Denne delen beskriver hvordan programmer installeres, fjernes og vedlikeholdes. Her dekkes også hvordan pakker lagres i Ubuntu og hvordan de gjøres tilgjengelig for nedlasting.
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe
Located in add-applications/C/add-applications.xml:18(para)
16.
How is software installation on Ubuntu different from on Windows?
Hvordan installeres programmer forskjellig på Ubuntu og Windows?
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe
Located in add-applications/C/add-applications.xml:21(title)
17.
Ubuntu handles software installation in a very different way to Windows.
ubuntu gjør installasjoner svært forskjellig fra Windows.
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe
Located in add-applications/C/add-applications.xml:22(para)
18.
If you want to install an application on Windows, you must normally buy a CD containing the software, or download an installer package from the Internet. You then run the installer program, which guides you through the installation process.
Hvis du vil installere et program i Windows må du vanligvis kjøpe en CD med programvaren på, eller laste ned et installasjonsprogram fra internett. Du kjører så dette installasjonsprogrammet, som leder deg gjennom installasjonsprosessen.
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe
Located in add-applications/C/add-applications.xml:25(para)
19.
On Ubuntu, you simply open a <emphasis>package manager</emphasis>, search for the application that you want and click a button to install it. Removing an application is just as simple.
I Ubuntu åpner man ganske enkelt <emphasis>pakkebehandleren</emphasis>, søker etter programmet man ønsker, og klikker en knapp for å installere det. Å fjerne det igjen er like enkelt.
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe
Located in add-applications/C/add-applications.xml:31(para)
20.
The package manager downloads applications from a <emphasis>software repository</emphasis>, which is a location on the Internet which stores a collection of applications. These applications come bundled in <emphasis>packages</emphasis>, which contain all of the information needed for installation. You can download packages yourself, using your web browser, if you like, but it is generally much more convenient to let the package manager handle this for you.
Pakkehåndtereren laster ned applikasjoner fra en <emphasis>programvare-kilde</emphasis>, som er et lager på Internett med en samling applikasjoner. Disse applikasjonene kommer samlet i <emphasis>pakker</emphasis> som inneholder all nødvendig informasjon for å kunne installere applikasjonene. Du kan også laste ned pakker på egenhånd ved bruk av en nettleser, men det er i ofte greiere å la pakkehåndtereren ta seg av dette for deg.
Translated and reviewed by Mikael B
Located in add-applications/C/add-applications.xml:36(para)
21.
Some packages depend on other packages being installed in order to work. For example, a word processing package may require a printing package to be installed. The package manager automatically installs these <emphasis>dependencies</emphasis> for you.
Noen pakker er avhengige av at andre pakker installeres for å fungere. For eksempel kan et tekstbehandlingsprogram kreve at en utskrift pakke skal installeres. Pakkenbehandleren installerer automatisk disse <emphasis>avhengighetene</emphasis> for deg.
Translated by Youcef Johansen
Reviewed by Daniel Høyer Iversen
Located in add-applications/C/add-applications.xml:45(para)
22.
By default, only applications from the official Ubuntu software repositories are available in your package manager. If you cannot find the application that you want in the default repositories, you can add other (<quote>third-party</quote>) repositories and install it from there.
Som standard er kun applikasjoner fra Ubuntus offisielle programvarelagre tilgjengelige i din pakkehåndterer. Hvis du ikke finner applikasjonen du leter etter i programvarelagrene kan du legge til andre (<quote>tredjeparts-</quote>) lagre og installere applikasjonen fra disse.
Translated and reviewed by Mikael B
Located in add-applications/C/add-applications.xml:51(para)
23.
Installing an application
Installasjon av et program
Translated and reviewed by efikkan
Located in add-applications/C/add-applications.xml:60(title)
24.
Click <menuchoice><guimenu>Applications</guimenu><guimenuitem>Ubuntu Software Center</guimenuitem></menuchoice> and search for an application, or select a category and find an application from the list.
Klikk <menuchoice><guimenu>Programmer</guimenu><guimenuitem>Ubuntus programvaresenter</guimenuitem></menuchoice> og søk etter et program, eller velg en kategori og finn et program fra listen.
Translated by Connor Imes
Located in add-applications/C/add-applications.xml:63(para)
1524 of 115 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: 6675636b796f75, André Savik, Asbjørn Ulsberg, Connor Imes, Daniel Høyer Iversen, Håvard Berland, Jonas Enge, Kjetil Birkeland Moe, Kjetil Birkeland Moe, Marius Andersen, Matthew East, Mikael B, Morten Mytting Wang, OttifantSir, Ove Magnus Halkjær, Runar Ingebrigtsen, Svein Tore, Thor K. H., Tommy Mikkelsen, Ubuntu Documentation Committers, Youcef Johansen, efikkan.