Translations by Colin Watson

Colin Watson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 161 results
~
MySQL Password
2009-09-05
MySQL-adgangskode
~
MySQL User Name
2009-09-05
MySQL-brugernavn
~
MySQL Server
2009-09-05
MySQL-server
~
Configuring infrared devices...
2009-09-05
Konfigurerer infrarøde enheder...
~
MySQL Database
2009-09-05
MySQL-database
~
Checking the installation...
2009-08-25
Kontrollerer installationen...
~
Launch MythTV Setup
2009-08-25
Kør MythTV Opsætning
~
Configuring additional services...
2009-08-25
Konfigurerer øvrige tjenester...
~
A Backend/frontend combo machine is the most common setup for people wanting MythTV for HTPC applications. This type of installation is intended for use as a component in your home theatre.
2009-08-25
En backend/frontend kombinations-maskine er det mest almindelige valg for folk der vil have MythTV til HTPC applikationer. Denne type installation er beregnet til brug som en komponent i din hjemme-biograf.
~
If you have Internet access, read the release notes for information on problems that may affect you.
2009-08-25
Hvis du har adgang til internettet, så læs udgivelsesnoterne for at finde oplysninger om problemer der kan vedkomme dig.
~
What type of system will this be?
2009-08-25
Hvilken type system skal dette være?
~
Install Type: ${INSTALLTYPE} Language: ${LANGUAGE} Keyboard layout: ${KEYMAP} Name: ${FULLNAME} Login name: ${USERNAME} Location: ${LOCATION} IR Remote: ${REMOTE} IR Transmitter: ${TRANSMITTER} Video Driver: ${VIDEO_DRIVER} Services: ${SERVICES}
2009-08-25
Installations Type: ${INSTALLTYPE} Sprog: ${LANGUAGE} Tastatur layout: ${KEYMAP} Navn: ${FULLNAME} Bruger Navn: ${USERNAME} Placering: ${LOCATION} IR Remote: ${REMOTE} IR Transmitter: ${TRANSMITTER} Video Driver: ${VIDEO_DRIVER} Services: ${SERVICES}
~
Ready to install? Once you answer a few questions, the contents of the live CD can be installed on this computer so you can run the system at full speed and without the CD.
2009-08-25
Klar til at installere? Når du har svaret på et par spørgsmål kan indholdet af denne live-cd blive installeret på computeren. Så kan du bruge systemet i fuld hastighed, uden brug af cd'en.
~
Master Backend Info
2009-08-25
Hoved Backend Info
~
This will set up a system similar to a Primary Backend w/ Frontend, however will be configured to connect to an existing backend on the network.
2009-08-25
Dette vil sætte et system op der svarer til en primær Backend m/Frontend, vil dog blive konfigureret til at forbindes til en eksisterende Backend på netværket.
~
Primary Backend
2009-08-25
Primært Administrationsdel
~
Please choose the language used for the installation process. This language will be the default language for the final system.
2009-08-25
Vælg det sprog der skal bruges under installationen. Det valgte sprog vil også være det forvalgte sprog i det installerede system.
~
An open source graphics driver is already enabled and configured for your installation. If you would like to use a different graphics driver, you can do so here. Note that proprietary graphics drivers may be necessary for TV Output or OpenGL effects.
2009-08-25
Der er allerede aktiveret og konfigureret en open source grafikdriver til denne installation. Hvis du foretrækker at bruge en anden grafikdriver, kan du gøre dette her. Bemærk at det kan være nødvendigt at installere proprietære drivere for at få TV-out og OpenGL effekter.
~
If you would like to configure TV-out, choose an option here:
2009-08-25
Hvis du gerne vil konfigurere TV-out, vælg da en indstilling her:
~
Configuring mythtv...
2009-08-25
Konfigurerer mythtv...
~
Secondary Backend w/ Frontend
2009-08-25
Sekundær maskinkode/brugergrænseflade
~
Primary Backend w/ Frontend
2009-08-25
Primær backend m/ frontend
~
Installation Type
2009-08-25
Installationstype
~
Release Notes
2009-08-25
Udgivelsesnoter
~
If enabling TV Out, you will also need to choose a TV Standard:
2009-08-25
Hvis du er ved at aktivere TV-out, skal du også vælge en TV Standard:
~
Some of the partitions you created are too small. Please make the following partitions at least this large (in bytes):
2009-08-25
Nogle af de partitioner, som du har oprettet er for små. Følgende partitioners størrelse skal forøges, så de mindst er denne størrelse (i byte):
~
Configuring additional drivers...
2009-08-25
Konfigurerer øvrige drivere...
1.
Use the largest continuous free space
2009-08-25
Brug den største sammenhængende frie plads
3.
Install them side by side, choosing between them each startup
2009-08-25
Installér dem side om side, og vælg mellem dem ved hver opstart
4.
Specify partitions manually (advanced)
2009-08-25
Angiv partitioner manuelt (avanceret)
5.
Install
2009-08-25
Installér
6.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
2009-08-25
Installér (OEM tilstand, kun for forhandlere)
7.
Welcome
2009-08-25
Velkommen
8.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
2009-08-25
Du er ved at installere i systemforhandlertilstand. Indtast venligst et unikt navn for denne mængde af systemer. Navnet vil blive gemt på det installerede system og bruges til hjælp med fejlrapporter.
14.
Answering the questions should only take a few minutes.
2009-08-25
Det tager kun få minutter at svare på spørgsmålene.
20.
Where are you?
2009-08-25
Angiv din lokation
23.
Region:
2009-08-25
Region:
24.
Keyboard layout
2009-08-25
Tastaturlayout
25.
Which layout is most similar to your keyboard?
2009-08-25
Hvilket layout minder mest om dit tastatur?
26.
You can type into this box to test your new keyboard layout.
2009-08-25
Du kan skrive i denne boks for at teste dit nye tastaturlayout.
27.
Suggested option:
2009-08-25
Foreslået indstilling:
28.
Choose your own:
2009-08-25
Vælg din egen:
36.
Who are you?
2009-08-25
Hvem er du?
37.
What is your name?
2009-08-25
Hvad er dit navn?
39.
What name do you want to use to log in?
2009-08-25
Hvilket navn vil du bruge til at logge ind med?
41.
If more than one person will use this computer, you can set up multiple accounts after installation.
2009-08-25
Hvis der er flere end én person der skal bruge denne computer kan du oprette flere brugerkonti efter installationen.
42.
Choose a password to keep your account safe.
2009-08-25
Vælg et password der skal beskytte din brugerkonto.
45.
You are running in debugging mode. Do not use a valuable password!
2009-08-25
Systemet kører i fejlsøgningstilstand. Benyt ikke et værdifuldt kodeord!
46.
Enter the same password twice, so that it can be checked for typing errors. A good password will contain a mixture of letters, numbers and punctuation, should be at least eight characters long, and should be changed at regular intervals.
2009-08-25
Indtast den samme adgangskode to gange, så den kan blive tjekket for tastefejl. En god adgangskode indeholder en blanding af bogstaver, tal og andre tegn, den bør være mindst otte tegn lang, og den bør udskiftes med jævne mellemrum.
52.
What is the name of this computer?
2009-08-25
Hvad er navnet på denne computer?