Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.
110 of 49 results
1.
Accessibility in Ubuntu
type: Content of: <div><h1>
Zpřístupnění v Ubuntu
Translated and reviewed by Adrian Guniš on 2010-03-10
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
We want to make computers work for everyone, whatever your physical circumstances. So, we provide tools that make Ubuntu one of the most accessible operating systems around.
"your" refers to a large group that includes the reader.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Chceme umožnit práci na počítači každému bez ohledu na jeho fyzická omezení. Proto poskytujeme nástroje, které činí Ubuntu jedním z nejpřístupnějších operačních systémů.
Translated and reviewed by Adrian Guniš on 2010-03-10
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:6
3.
You can get at these tools in one place: the <em>Assistive Technologies Preferences</em>, inside the System Menu. From there, you can turn on helpful tools like <em>Orca</em>, to speak text on the screen, or dwell click to press mouse buttons automatically.
The string "Assistive Technologies Preferences" is describing a particular menu item: System >
Preferences > Assistive Technologies, and the string "System menu" describes that section of the main menu. Note that certain words are kept the same to make the menu items discoverable. It is intentional that we are using soft descriptions instead of mapping out a rigid path for the user to follow. Please, if it is natural for your locale, consider the same convention.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Tyto nástroje můžete najít na jednom místě: v nástroji <em>Předvolby technologií usnadnění</em> uvnitř nabídky Systém. Odtud můžete zapnout pomocné nástroje jako <em>Orca</em> pro čtení textu z obrazovky nebo kliknutí počkáním pro automatické klikání tlačítek myši.
Translated and reviewed by Adrian Guniš on 2010-04-07
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:7
4.
Remember to check out the <em>Appearance Preferences</em>, too. You can choose between different visual styles and even change the fonts that are used by applications.
As before, the string "Appearance Preferences" is describing a particular menu item: System >
Preferences > Appearance. Certain words were kept the same to make the menu item discoverable.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Nezapomeňte vyzkoušet také <em>Předvolby vzhledu</em>. Můžete si vybrat z různých motivů nebo měnit písma použitá v aplikacích.
Translated and reviewed by Adrian Guniš on 2010-04-07
Located in slideshows/ubuntu/slides/accessibility.html:8
5.
Getting Help with Ubuntu
type: Content of: <div><h1>
Získání pomoci v Ubuntu
Translated and reviewed by Adrian Guniš on 2010-04-08
Located in slideshows/ubuntu/slides/documentation.html:1
6.
If you need help, try <em>Help and Support</em> from the System menu, or the <em>Help</em> menu in most applications.
The string "Help and Support" should be exactly as it appears in the System menu.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Pokud potřebujete pomoc, zvolte z nabídky Systém aplikaci <em>Nápověda a podpora</em> nebo nabídku <em>Nápověda</em> nacházející se ve většině aplikací.
Translated and reviewed by Adrian Guniš on 2010-03-10
Located in slideshows/ubuntu/slides/documentation.html:6
7.
In addition to our extensive written help, the Ubuntu community provides free technical support in person and over the Internet. There is also commercial support available through Canonical, its partners and approved companies. Learn more at <a href="http://www.ubuntu.com/support">ubuntu.com/support</a>.
The url "ubuntu.com/support" should not be translated
type: Content of: <div><div><ul><li>
Kromě naší rozsáhle nápovědy v písemné formě poskytuje komunita Ubuntu také bezplatnou technickou podporu osobně nebo přes internet. Také můžete využít komerční podporu poskytovanou společností Canonical, jejími partnery a ověřenými společnostmi. Více se dočtete na stránce <a href="http://www.ubuntu.cz/podpora">ubuntu.cz/podpora</a>.
Translated and reviewed by Adrian Guniš on 2010-03-10
Located in slideshows/ubuntu/slides/documentation.html:7
8.
Let us know about your Ubuntu experience at <a href="http://ubuntu.com/community">ubuntu.com/community</a>!
The url "ubuntu.com/community" should not be translated
type: Content of: <div><div><ul><li>
Podělte se s námi o svých zkušenostech s Ubuntu na stránce <a href="http://www.ubuntu.cz/komunita">ubuntu.cz/komunita</a>!
Translated and reviewed by Adrian Guniš on 2010-03-10
Located in slideshows/ubuntu/slides/documentation.html:8
9.
The installation will finish soon. We hope you enjoy Ubuntu.
type: Content of: <div><div><p>
Instalace bude za chvíli dokončena. Doufáme, že používání Ubuntu bude pro vás příjemným zážitkem!
Translated by la_serpe on 2010-03-05
Reviewed by Adrian Guniš on 2010-03-10
Located in slideshows/ubuntu/slides/documentation.html:10
10.
Social from the start
type: Content of: <div><h1>
Buďte neustále v kontaktu
Translated and reviewed by Adrian Guniš on 2010-04-07
Located in slideshows/ubuntu/slides/empathy.html:1
110 of 49 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adrian Guniš, Marv-CZ, la_serpe.