Translations by Eglė

Eglė has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 359 results
~
I have not been able to work out what the problem is, but I have collected some useful information to put in a bug report.
2009-06-14
Man nepavyko išsiaiškinti šios problemos, bet aš surinkau naudingos informacijos ir galiu pranešti apie klaidą.
~
In the next few screens I will ask you some questions about your problem with printing. Based on your answers I will try to suggest a solution.
2009-06-14
Sekančiuose ekranuose aš paklausiu jūsų kelių klausimų apie spausdinimo problemą. remiantis jūsų atsakymais, bandysiu pasiūlyti sprendimą.
~
Basic Server Settings
2009-06-14
Pagrindiniai serverio nustatymai
~
_Settings...
2009-06-14
_Nustatymai...
~
Adjust server settings
2009-06-14
Pritaikyti serverio nustatymus
~
Choose a different CUPS server
2009-06-14
Pasirinkti kitą CUPS serverį
~
Show printer groups
2009-06-14
Rodyti spausdintuvų grupes
~
none
2009-06-14
joks
~
One-sided Two-sided (long edge) Two-sided (short edge)
2009-06-14
Vienapusis Dvipusis (ilgas kraštas) Dvipusis (trumpas kraštas)
~
Portrait (no rotation) Landscape (90°) Reverse landscape (270°) Reverse portrait (180°)
2009-06-14
Stačias (nesuktas) Gulsčias (90°) Apverstas gulsčias (270°) Apverstas stačias (180°)
~
72 points per inch
2009-06-14
72 taškai colyje
~
PostScript Printer Description (PPD) files can often be found on the driver disk that comes with the printer. For PostScript printers they are often part of the Windows<sup>®</sup> driver.
2009-06-14
PostScript Printer Description (PPD) failai dažnai būna valdyklių diske, kuris būna prie spausdintuvo. PostScript spausdintuvams, jie būna dalis Windows<sup>®</sup> valdyklės.
~
Select A File
2009-06-14
Pasirinkti failą
~
Default None Odd Even
2009-06-14
Numatytas Joks Nelyginis Lyginis
~
Default None XON/XOFF (Software) RTS/CTS (Hardware) DTR/DSR (Hardware)
2009-06-14
Numatytas Joks XON/XOFF (Programinė įr.) RTS/CTS (Aparatūrinė įr.) DTR/DSR (Aparatūrinė įr.)
~
Default 8 7
2009-06-14
Numatytas 8 7
~
Default 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200
2009-06-14
Numatytas 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 115200
~
_Refresh
2009-06-14
_Atnaujinti
~
Copy Printer
2009-06-14
Kopijavimo spausdintuvas
~
system-config-printer
2009-06-14
system-config-printer
~
Copyright © 2006-2008 Red Hat, Inc.
2009-06-14
Autorinės teisės © 2006-2008 Red Hat, Inc.
~
- Faxing support
2009-06-14
- Fakso palaikymas
~
Do not set up printer
2009-06-14
Nenustatyti spausdintuvo
~
- Better Input/Output support
2009-06-14
- Geresnis įvesties/išvesties palaikymas
~
- Extra user interface features
2009-06-14
- Papildomos vartotojo sąsajos funkcijos
~
- Better scanning image quality
2009-06-14
- Aukštesnė skenuojamo vaizdo kokybė
~
- Extra fax features
2009-06-14
- Papildomos fakso funkcijos
~
- Other extra features
2009-06-14
- Kitos papildomos funkcijos
~
Install plugin
2009-06-14
Įdiegti priedą
~
- Faster scanning
2009-06-14
- Greitesnis skenavimas
~
Set up without plugin
2009-06-14
Nustatyti be priedo
~
- Extra printing features
2009-06-13
- Papildomos spausdinimo savybės
~
- Printing support
2009-06-13
- Spausdinimo palaikymas
~
- Faster printing
2009-06-13
- Greitesnis spausdinimas
~
Installing the plugin is optional, it completes or enhances the functionality of your printer. Without plugin at least basic operations work.
2009-06-13
Priedo įdiegimas nėra būtinas, jis papildo ar pagerina jūsų spausdintuvą. Ir be priedo pagrindinės galimybės veikia.
~
The plugin provides the following features:
2009-06-13
Priedas duoda sekančias savybes:
~
For this printer a proprietary driver plugin from HP is available.
2009-06-13
Šiam spausdintuvui yra nuosavybinis HP priedas.
~
The installation of the plugin is required for your printer to work.
2009-06-13
Priedo įdiegimas reikalingas jūsų spausdintuvo darbui.
~
- Better printout quality
2009-06-13
- Geresnė spaudinio kokybė
~
Searching for downloadable drivers
2009-06-13
ieškoma atsisiunčiamų valdyklių
~
copying printer
2009-06-13
spausdintuvas kopijuojamas
~
Printer configuration - %s
2009-06-13
Spausdintuvo parinktys - %s
4.
Authentication (%s)
2009-06-13
Atpažinimas (%s)
13.
Authentication
2009-06-13
Atpažinimas
27.
The item could not be renamed.
2009-06-13
Elemento neina pervadinti.
30.
This will not delete any printer queues from your computer. To delete queues completely, you must delete them from the 'All Printers' group.
2009-06-13
Tai neištrins jokių spausdintuvų eilių iš jūsų kompiuterio. Jei norite pilnai ištrinti eiles, turite jas pašalinti iš “Visi spausdintuvai„ grupės.
48.
Re_print
2009-06-13
S_pausdinti iš naujo
51.
_Authenticate
2009-06-13
_Atpažinti
58.
Time submitted
2009-06-13
Duotas laikas
66.
a minute ago
2009-06-13
prieš minutę