Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 309 results
1.
Print the GStreamer version
Printo versionin e GStreamer
Translated and reviewed by Laurent Dhima on 2006-03-18
Located in gst/gst.c:310
2.
Make all warnings fatal
Bëj që të gjithë paralajmërimet të jenë fatale
Translated and reviewed by Laurent Dhima on 2006-03-18
Located in gst/gst.c:312
3.
Print available debug categories and exit
Printo kategoritë e debug në dispozicion dhe dil
Translated and reviewed by Laurent Dhima on 2006-03-18
Located in gst/gst.c:316
4.
Default debug level from 1 (only error) to 5 (anything) or 0 for no output
Niveli i prezgjedhur i debug nga 1 (vetëm gabimi) në 5 (gjithçka) ose 0 për jo output
Translated and reviewed by Laurent Dhima on 2006-03-18
Located in gst/gst.c:320
5.
LEVEL
NIVELI
Translated and reviewed by Laurent Dhima on 2006-03-18
Located in gst/gst.c:322
6.
Comma-separated list of category_name:level pairs to set specific levels for the individual categories. Example: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3
Lista e category_name, ndarë me presje:etiketë çifte për të përcaktuar etiketa specifike për kategoritë individuale. Shembull: GST_AUTOPLUG:5,GST_ELEMENT_*:3
Translated and reviewed by Laurent Dhima on 2006-03-18
Located in gst/gst.c:324
7.
LIST
LISTË
Translated and reviewed by Laurent Dhima on 2006-03-18
Located in gst/gst.c:327
8.
Disable colored debugging output
Ç'aktivo output shumëngjyrësh të debug
Translated and reviewed by Laurent Dhima on 2006-03-18
Located in gst/gst.c:329
9.
Disable debugging
Ç'aktivo debug
Translated and reviewed by Laurent Dhima on 2006-03-18
Located in gst/gst.c:332
10.
Enable verbose plugin loading diagnostics
Aktivo kërkesën e plugin të ngarkimit të diagnostikimeve
Translated and reviewed by Laurent Dhima on 2006-03-18
Located in gst/gst.c:336
110 of 309 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Laurent Dhima, Vilson Gjeci.