Translations by Colin Watson

Colin Watson has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 161 results
1.
Use the largest continuous free space
2009-08-25
Brug den største sammenhængende frie plads
3.
Install them side by side, choosing between them each startup
2009-08-25
Installér dem side om side, og vælg mellem dem ved hver opstart
4.
Specify partitions manually (advanced)
2009-08-25
Angiv partitioner manuelt (avanceret)
5.
Install
2009-08-25
Installér
6.
Install (OEM mode, for manufacturers only)
2009-08-25
Installér (OEM tilstand, kun for forhandlere)
7.
Welcome
2009-08-25
Velkommen
8.
Ready to install? Once you answer a few questions, the contents of the live CD can be installed on this computer so you can run the system at full speed and without the CD.
2009-08-25
Klar til at installere? Når du har svaret på et par spørgsmål kan indholdet af denne live-cd blive installeret på computeren. Så kan du bruge systemet i fuld hastighed, uden brug af cd'en.
9.
Answering the questions should only take a few minutes.
2009-08-25
Det tager kun få minutter at svare på spørgsmålene.
10.
Please choose the language used for the installation process. This language will be the default language for the final system.
2009-08-25
Vælg det sprog der skal bruges under installationen. Det valgte sprog vil også være det forvalgte sprog i det installerede system.
13.
You are installing in system manufacturer mode. Please enter a unique name for this batch of systems. This name will be saved on the installed system and can be used to help with bug reports.
2009-08-25
Du er ved at installere i systemforhandlertilstand. Indtast venligst et unikt navn for denne mængde af systemer. Navnet vil blive gemt på det installerede system og bruges til hjælp med fejlrapporter.
14.
If you have Internet access, read the release notes for information on problems that may affect you.
2009-08-25
Hvis du har adgang til internettet, så læs udgivelsesnoterne for at finde oplysninger om problemer der kan vedkomme dig.
15.
Release Notes
2009-08-25
Udgivelsesnoter
16.
Where are you?
2009-08-25
Angiv din lokation
19.
Region:
2009-08-25
Region:
20.
Keyboard layout
2009-08-25
Tastaturlayout
21.
Which layout is most similar to your keyboard?
2009-08-25
Hvilket layout minder mest om dit tastatur?
22.
You can type into this box to test your new keyboard layout.
2009-08-25
Du kan skrive i denne boks for at teste dit nye tastaturlayout.
23.
Suggested option:
2009-08-25
Foreslået indstilling:
24.
Choose your own:
2009-08-25
Vælg din egen:
25.
Who are you?
2009-08-25
Hvem er du?
26.
What is your name?
2009-08-25
Hvad er dit navn?
27.
What name do you want to use to log in?
2009-08-25
Hvilket navn vil du bruge til at logge ind med?
28.
If more than one person will use this computer, you can set up multiple accounts after installation.
2009-08-25
Hvis der er flere end én person der skal bruge denne computer kan du oprette flere brugerkonti efter installationen.
29.
Choose a password to keep your account safe.
2009-08-25
Vælg et password der skal beskytte din brugerkonto.
30.
You are running in debugging mode. Do not use a valuable password!
2009-08-25
Systemet kører i fejlsøgningstilstand. Benyt ikke et værdifuldt kodeord!
31.
Enter the same password twice, so that it can be checked for typing errors. A good password will contain a mixture of letters, numbers and punctuation, should be at least eight characters long, and should be changed at regular intervals.
2009-08-25
Indtast den samme adgangskode to gange, så den kan blive tjekket for tastefejl. En god adgangskode indeholder en blanding af bogstaver, tal og andre tegn, den bør være mindst otte tegn lang, og den bør udskiftes med jævne mellemrum.
32.
What is the name of this computer?
2009-08-25
Hvad er navnet på denne computer?
33.
This name will be used if you make the computer visible to others on a network.
2009-08-25
Dette navn vil blive brugt, hvis du gør computeren synlig for andre på netværket.
34.
Log in automatically
2009-08-25
Log ind automatisk
37.
Choose another password
2009-08-25
Vælg en anden adgangskode
38.
Migrate documents and settings
2009-08-25
Overfør dokumenter og indstillinger
39.
Select any accounts you would like to import. The documents and settings for these accounts will be available after the install completes.
2009-08-25
Vælg de konti du ønsker at importere. Disse kontis dokumenter og indstillinger vil være tilgængelige, efter at installationen er fuldført.
40.
If you do not wish to import any accounts, select nothing and go to the next page.
2009-08-25
Hvis du ikke vil importere nogen konti, vælg da intet og gå til næste side.
41.
Prepare disk space
2009-08-25
Klargør diskplads
42.
How do you want to partition the disk?
2009-08-25
Hvordan vil du partitionere disken?
43.
This computer has no operating systems on it.
2009-08-25
Denne computer har ikke noget operativsystem installeret.
44.
This computer has ${OS} on it.
2009-08-25
Denne computer har ${OS} installeret.
45.
This computer has several operating systems on it.
2009-08-25
Denne computer har flere operativsystemer installeret.
46.
Where do you want to put ${RELEASE}?
2009-08-25
Hvor vil du placere ${RELEASE}?
47.
Prepare partitions
2009-08-25
Klargør partitioner
48.
This will delete ${SYSTEMS} and install ${RELEASE}.
2009-09-05
Dette vil slette ${SYSTEMS} og installere ${RELEASE}.
49.
Ready to install
2009-08-25
Klar til at installere
50.
Details
2009-08-25
Detaljer
51.
Your new operating system will now be installed with the following settings:
2009-08-25
Dit nye operativsystem vil nu blive installeret med de følgende indstillinger:
52.
Advanced...
2009-08-25
Avanceret...
53.
Install[ action ]
2009-08-25
Installer[ action ]
54.
Step ${INDEX} of ${TOTAL}
2009-08-25
Skridt ${INDEX} af ${TOTAL}
55.
Quit the installation?
2009-08-25
Afslut installationen?
56.
Do you really want to quit the installation now?
2009-08-25
Er du sikker på, at du vil afslutte installationen nu?
57.
Skip
2009-08-25
Spring over