Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
24782487 of 3100 results
2478.
user-defined relation parameter types limit exceeded
przekroczony limit typów parametrów relacji zdefiniowanej przez użytkownika
Translated by Begina Felicysym
Located in access/common/reloptions.c:289
2479.
RESET must not include values for parameters
RESET nie może zawierać wartości dla parametrów
Translated by Begina Felicysym
Located in access/common/reloptions.c:588
2480.
unrecognized parameter namespace "%s"
nierozpoznana przestrzeń nazw parametru "%s"
Translated by Begina Felicysym
Located in access/common/reloptions.c:621
2481.
unrecognized parameter "%s"
nierozpoznany parametr "%s"
Translated by Begina Felicysym
Located in access/common/reloptions.c:861
2482.
parameter "%s" specified more than once
parametr "%s" określony więcej niż jednokrotnie
Translated by Begina Felicysym
Located in access/common/reloptions.c:886
2483.
invalid value for boolean option "%s": %s
niepoprawna wartość dla opcji logicznej "%s": %s
Translated by Begina Felicysym
Located in access/common/reloptions.c:901
2484.
invalid value for integer option "%s": %s
niepoprawna wartość dla opcji całkowitej "%s": %s
Translated by Begina Felicysym
Located in access/common/reloptions.c:912
2485.
value %s out of bounds for option "%s"
wartość %s spoza zakresu dla opcji "%s"
Translated by Begina Felicysym
Located in access/common/reloptions.c:917 access/common/reloptions.c:935
2486.
Valid values are between "%d" and "%d".
Prawidłowe wartości są pomiędzy "%d" a "%d".
Translated by Begina Felicysym
Located in access/common/reloptions.c:919
2487.
invalid value for floating point option "%s": %s
niepoprawna wartość dla opcji liczby zmiennopozycyjnej "%s": %s
Translated by Begina Felicysym
Located in access/common/reloptions.c:930
24782487 of 3100 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Begina Felicysym, Jarosław Ogrodnik.