Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.
110 of 1112 results
1.
<p>You can control a kig construction by means of a "pykig"
python script, that can be executed with the command
<code>pykig.py</code>. Here is a nice example
(<code>hexagons.kpy</code>) you can try:
<code><pre>
kigdocument.hideobjects()
def hexagons (c, v, n):
hexagon = PolygonBCV (c, v, 6)
if n &lt;= 0:
hexagon.show()
for i in range(6):
PolygonSide (hexagon, i, True)
return
cnew = MidPoints (c, v)
hexagons (cnew, v, n-1)
for k in [2,4]:
v1 = PolygonVertex (hexagon, k)
cnew = MidPoints (c, v1)
hexagons (cnew, v1, n-1)
hexagons (Point(0,0), Point(1,0), 5)
</pre></code>
i18n: file: tips:2
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
<p>Konstrukci kig můžete ovládat pomocí skriptu "pykig"
napsaného v pythonu, který můžete spustit příkazem
<code>pykig.py</code>. Zde je pěkný příklad
(<code>hexagons.kpy</code>), který můžete vyzkoušet:
<code><pre>
kigdocument.hideobjects()
def hexagons (c, v, n):
hexagon = PolygonBCV (c, v, 6)
if n &lt;= 0:
hexagon.show()
for i in range(6):
PolygonSide (hexagon, i, True)
return
cnew = MidPoints (c, v)
hexagons (cnew, v, n-1)
for k in [2,4]:
v1 = PolygonVertex (hexagon, k)
cnew = MidPoints (c, v1)
hexagons (cnew, v1, n-1)
hexagons (Point(0,0), Point(1,0), 5)
</pre></code>
Translated by Vít Pelčák on 2009-07-24
Located in tips.cpp:3
2.
<p>You can repeat the latest construction simply by pressing the key
'Z'; this comes in very handy if you need to construct a sequence
of objects with the same construction, especially if there is
no shortcut for that construction.</p>
i18n: file: tips:28
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Poslední konstrukci můžete zopakovat jednoduše stisknutím klávesy
'Z'; to je velmi užitečné pokud potřebujete vytvořit pořadí objektů se stejnou
konstrukcí, obzvláště když je pro tuto konstrukci k dispozici zkratková klávesa.</p>
Translated by Vít Pelčák on 2009-07-24
Located in tips.cpp:28
3.
<p>One of the most powerful tools in Kig are the menus that you can
enter by right-clicking on an object, or on some empty space in the
document. You can use them to give objects names, change their colors
and line styles, and lots of other interesting things.</p>
i18n: file: tips:37
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Jedním z nejmocnějších nástrojů v Kigu jsou menu, do kterých můžete
vstoupit pravým kliknutím na objekt nebo volné místo v dokumentu.
Můžete je použít pro předělení názvů objektům, změnit jejich barvu a přidat styly čáry,
a spoustu dalších zajímavých věcí.</p>
Translated by Vít Pelčák on 2012-01-15
Located in tips.cpp:36
4.
<p>You can construct new points without using the menu or the toolbar, simply
clicking somewhere on the Kig document with the <em>middle mouse
button</em>.</p>
i18n: file: tips:46
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Nové body můžete vytvořit bez použití menu na nástrojové liště, jednoduše
kliknete prostředním <em>tlačítkem myši</em> do dokumentu Kig.</p>
Translated by Vít Pelčák on 2009-07-24
Located in tips.cpp:44
5.
<p>Kig can open several file formats: its files (<code>.kig</code> files),
<em>KGeo</em> files, <em>KSeg</em> files, and, partially, <em>Dr. Geo</em>
and <em>Cabri&#8482;</em> files.</p>
i18n: file: tips:54
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p> Kig umí otevřít několik formátů souborů: vlastní soubory(<code>.kig</code> files),
soubory <em>KGeo</em>, soubory <em>KSeg</em>, a částečně soubory <em>Dr. Geo</em>
a <em>Cabri&#8482;</em>.</p>
Translated by Vít Pelčák on 2009-07-24
Located in tips.cpp:51
6.
<p>Kig has more than 20 objects and 10 transformations with more than 80
constructions you can use in your documents: open the <em>Objects</em>
menu to see them all.</p>
i18n: file: tips:62
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
<p> Kig má více než 20 objektů a 10 transformací s více než 80
konstrukcí, které můžete použít ve Vašich dokumentech: otevřete menu <em> Objekty</em>
at je vidíte všechny.</p>
Translated by Vít Pelčák on 2012-01-15
Located in tips.cpp:58
7.
<p>You can use the selected objects to start the construction of an object
which requires the selected objects as arguments. For example, if you have two
points selected, you can choose <em>Start->Circle by Three Points</em> from the
popup menu to start constructing a circle by three points.</p>
i18n: file: tips:70
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Pro započetí konstrukce objektu, který vyžaduje několik vybraných objektů
jako argumenty můžete použít vybrané objekty. Např. pokud máte dva
body vybrány, můžete vybrat <em>Start->Kruh třemi body</em> z vyskakovacího
menu pro započetí tvorby kruhu pomocí tří bodů.</p>
Translated by Vít Pelčák on 2012-01-15
Located in tips.cpp:65
8.
<p>Kig can extends its object set using external macros. You can find some
interesting macros on the Kig website:
<a href="http://edu.kde.org/kig">http://edu.kde.org/kig</a>.</p>
i18n: file: tips:79
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Kig umí rozšířit svou sadu externích maker. Některá zajímavá makra můžete
najít na stránkách aplikace Kig:
<a href="http://edu.kde.org/kig">http://edu.kde.org/kig</a>.</p>
Translated by Vít Pelčák on 2012-01-15
Located in tips.cpp:73
9.
<p>If you have more than one object under the mouse, and you want to select any
of them, you can click with the <em>left mouse button</em>, while holding the
<em>Shift</em> key, to get a list of the objects under the mouse cursor which
you can then select from.</p>
i18n: file: tips:87
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
<p>Pokud máte pod myší více než jeden objekt a chcete vybrat kterýkoliv z nich,
můžete kliknout <em>levým tlačítkem myši</em> zatímco držíte klávesu <em>Shift</em>
pro zobrazení seznamu objektů pod ukazatelem myši, ze kterých si pak můžete vybrat.</p>
Translated by Vít Pelčák on 2012-01-15
Located in tips.cpp:80
10.
<p>When you construct a locus, you can click on it with the <em>right</em> mouse
button and select <em>cartesian equation</em> to see its cartesian equation,
whenever it is an algebraic curve of low degree.</p>
i18n: file: tips:96
i18n: ectx: @info:tipoftheday
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
(no translation yet)
Located in tips.cpp:88
110 of 1112 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Augustin, Klara Cihlarova, Vít Pelčák.