Browsing Lithuanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Lithuanian guidelines.
1120 of 187 results
11.
Colors
i18n: file: taskcolorsbase.ui:16
i18n: ectx: property (title), widget (QGroupBox, groupBox)
Spalvos
Translated and reviewed by Donatas Glodenis on 2006-04-20
Located in FractionRingWidget.cpp:238 mainqtwidget.cpp:804 rc.cpp:14
12.
Now the parts of the inside ring and outside ring have the same size, and we can add the fractions!

This is called finding the main denominator. The main denominator divides the rings into equal parts.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Vidinio ir išorinio žiedo dalys yra lygios, tad, dabar, trupmenas galima sudėti!

Tai vadinama bendrojo vardiklio paieška. Bendrasis vardiklis dalija žiedus į lygias dalis.
Translated by Valdas on 2009-04-02
Located in FractionRingWidget.cpp:361 FractionRingWidget.cpp:389
13.
There is a smaller main denominator. Can you find it?
Bendrasis vardiklis gali būti dar mažesnis. Ar Jums pavyks jį rasti?
Translated by Valdas on 2009-04-02
Located in FractionRingWidget.cpp:367 FractionRingWidget.cpp:395
14.
You have just multiplied the first fraction by %1. Our main goal is to make all parts be the same size. Try multiplying the first fraction by %2 and the second fraction by %3.
Pirmąją trupmeną Jūs tik padauginot iš %1. Jūsų tikslas ― visas dalis padaryti lygiomis. Pirmąją trupmeną bandykite padauginti iš %2, o antrąją iš %3.
Translated by Valdas on 2009-04-02
Located in FractionRingWidget.cpp:378
15.
You have just multiplied the second fraction by %1. Our main goal is to make all parts be the same size. Try multiplying the first fraction by %2 and the second fraction by %3.
Antrąją trupmeną Jūs tik padauginot iš %1. Jūsų tikslas ― visas dalis padaryti lygiomis. Pirmąją trupmeną bandykite padauginti iš %2, o antrąją iš %3.
Translated by Valdas on 2009-04-02
Located in FractionRingWidget.cpp:410
16.
%2 of 1 painted part.
%2 of %1 painted parts.
Context:
Inserted as %1 in the message below.
%2 iš %1 nupieštos dalies.
Translated by Valdas on 2009-07-16
%2 iš %1 nupieštų dalių.
Translated by Valdas on 2009-07-16
%2 iš %1 nupieštų dalių.
Translated by Valdas on 2009-07-16
Located in FractionRingWidget.cpp:438
17.
%2 of 1 painted part.
%2 of %1 painted parts.
Context:
Inserted as %2 in the message below.
%2 iš %1 nupieštos dalies.
Translated by Valdas on 2009-07-16
%2 iš %1 nupieštų dalių.
Translated by Valdas on 2009-07-16
%2 iš %1 nupieštų dalių.
Translated by Valdas on 2009-07-16
Located in FractionRingWidget.cpp:441
18.
The outside ring represents the left fraction. %1

The inside ring represents the right fraction. %2

The 'Multiply' spinboxes multiplies each fraction. Try to change one of the spinbox values!
Context:
%1 and %2 are the two messages translated above.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Išorinis žiedas iliustruoja kairiąją trupmeną. %1

Vidinis žiedas iliustruoja dešiniąją trupmeną. %2

Kiekviena trupmena dauginama iš laukeliuose „Dauginti“ esančių verčių. Bandykite pakeisti kažkuriame laukelyje esančią vertę!
Translated by Valdas on 2009-07-16
Located in FractionRingWidget.cpp:455
19.
>
>
Translated by Andrius Štikonas on 2009-03-07
Located in exercisecompare.cpp:97
20.
Click on this button to select the 'greater than' sign.
Paspaudus šį mygtuką, bus parinktas ženklas „Daugiau nei“.
Translated by Valdas on 2009-07-16
Located in exercisecompare.cpp:101
1120 of 187 results

This translation is managed by Ubuntu Lithuanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andrius Štikonas, Donatas Glodenis, Valdas.