Browsing Bosnian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Bosnian guidelines.
110 of 1218 results
1.
- In the 'Boards' section you can change the list of activities. Just untoggle them in the treeview. You can change the language used for reading, for example, then the language used for saying the names of colors.
- You can save multiple configurations, and switch between them easily. In the 'Profile' section add a profile, then in the 'Board' section select the profile in the combobox, then select the boards you want to be active. You can add multiple profiles, with different lists of boards, and different languages. You set the default profile in the 'Profile' section, by choosing the profile you want, then clicking on the 'Default' button. You can also choose a profile from the command line.
- You can add users, classes and for each class, you can create groups of users. Note that you can import users from a comma-separated file. Assign one or more groups to a profile, after which those new logins will appear after restarting GCompris. Being able to identify individual children in GCompris means we can provide individual reports. It also recognizes the children as individuals; they can learn to type in and recognize their own usernames (login is configurable).
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
- U odjeljku „Table“ možete mijenjati listu aktivnosti. Samo ih izaberite u razgranatom prikazu. Možete izmijeniti jezik koji se koristi za čitanje, na primjer, zatim jezik koji se koristi za izgovaranje naziva boja.
- Možete sačuvati više podešavanja i lako ih mijenjati. U odjeljku „Profil“ dodajte profil. Zatim u odjeljku „Table“ izaberite profil u padajućem meniju. I na kraju izaberite table koje želite da budu aktivne. Možete dodati više profila, sa različitim listama tabli, i različitim jezicima. Podrazumijevani profil određujete u odjeljku „Profil“, birajući željeni profil, i klikom na dugme „Podrazumevano“. Takođe možete profil izabrati i iz komandne linije.
- Možete dodati korisnike, razrede, a za svaki razred možete napraviti grupu korisnika. Korisnike možete ubaciti i pomoću datoteke u kome su, odvojeni zarezom, navedeni korisnici. Dodijelite jednu ili više grupa određenom profilu, nakon čega će se te nove prijave pojaviti nakon ponovnog pokretanja GKomprisa. Pošto u GKomprisu možete da vidite pojedinačno, svako dijete, to znači da možemte dobiti i pojedinačne izvještaje. On takođe tretira djecu kao ličnosti; djeca će moći da nauče da unesu i prepoznaju svoja korisnička imena (prijava je podesiva).
Translated by Arne Goetje on 2010-01-11
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:1
2.
GCompris Administration Menu
Administrativni meni GKomprisa
Translated by Arne Goetje on 2010-01-11
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:4
3.
If you want to fine tune GCompris to your needs, you can use the administration module here. The ultimate goal is to provide child-specific reporting for parents and teacher who want to monitor the progress, strengths and needs of their children.
Ako želite fino da prilagodite GKompris svojim potrebama, možete koristiti ovaj administrativni modul. Glavni cilj je da napravi izvještaje za svako dijete pojedinačno i omogući roditeljima i učiteljima uvid u njihovo napredovanje, snagu i potrebe njihove djece.
Translated by Arne Goetje on 2010-01-11
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:5
4.
Left-Click with the mouse to select an activity
Lijevi klik mišem za izbor vježbe
Translated by Arne Goetje on 2010-01-11
Located in ../src/administration-activity/administration.xml.in.h:6
5.
Advanced colors
Napredne boje
Translated by Arne Goetje on 2010-01-11
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:1
6.
Can read
Ume da čita
Translated by Arne Goetje on 2010-01-11
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:2 ../src/read_colors-activity/read_colors.xml.in.h:1
7.
Click on the correct color
Klikni na pravu boju
Translated by Arne Goetje on 2010-01-11
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:3
8.
Click on the correct colored box.
Klikni na ciglu odgovarajuće boje.
Translated by Arne Goetje on 2010-01-11
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:4
9.
Learn to recognize unusual colors.
Nauči da prepoznaješ nesvakidašnje boje.
Translated by Arne Goetje on 2010-01-11
Located in ../src/advanced_colors-activity/advanced_colors.xml.in.h:5
10.
almond
maslinasta
Translated by Arne Goetje on 2010-01-11
Located in ../src/advanced_colors-activity/resources/advanced_colors/board1.xml.in.h:1
110 of 1218 results

This translation is managed by Ubuntu Bosnia and Herzegovina translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Arne Goetje.