Translations by Luka Renko

Luka Renko has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 147 results
~
Set this option to add the camera name.
2009-02-28
Stilla til að setja inn nafn á myndavél.
~
Enable this option to store the default photographer identity in the XMP and IPTC tags using digiKam's metadata settings.
2009-02-28
Veljið þennan möguleika til að vista sjálfvirkt sjálfgefnar upplýsingar um ljósmyndara úr metagögnum digiKam inn í XMP og IPTC merki mynda.
~
Enter the name of the current sketch search to save in the "My Fuzzy Searches" view
2009-02-28
Settu hér nafnið sem notað er til vistunar á núverandi teikningaleit í "Leit að svipuðu"
~
Enable this option to store the default credit and copyright information in the XMP and IPTC tags using digiKam's metadata settings.
2009-02-28
Veljið þennan möguleika til að vista sjálfvirkt sjálfgefnar höfundarréttarupplýsingar úr metagögnum digiKam inn í XMP og IPTC-merki mynda.
~
Set the starting index value used to rename files with a sequence number.
2009-02-28
Stilltu upphafsgildi raðnúmers sem nota á til að endurnefna myndir.
~
Show icon-view and thumb-bar items tool-tips
2009-02-28
Sýna táknmyndir og vísbendingar við smáhlutastiku
~
<p>Select your preferred date format for creating the new albums. The options available are:</p><p><b>Standard</b>: the date format that has been used as a standard by digiKam. E.g.: <i>20060824T142618</i></p><p><b>ISO</b>: the date format according to ISO 8601 (YYYY-MM-DD). E.g.: <i>2006-08-24T14:26:18</i></p><p><b>Full Text</b>: the date format is a user-readable string. E.g.: <i>Thu Aug 24 14:26:18 2006</i></p><p><b>Local Settings</b>: the date format depending on the KDE control panel settings.</p><p><b>Advanced:</b> allows the user to specify a custom date format.</p>
2009-02-28
<p>Veldu hér það snið á dagsetningum sem þú vilt nota við gerð nýrra albúma. Möguleikarnir eru: </p><p><b>Staðlað</b>: form dagsetninga sem hefur verið notað sjálfgefið af digiKam. Dæmi: <i>20060824T142618</i></p><p><b>ISO</b>: snið á dagsetningum fylgir staðlinum ISO 8601 (YYYY-MM-DD). Dæmi: <i>2006-08-24</i></p><p><b>Texti</b>: snið á dagsetningum er á notenda-læsilegu formi. Dæmi: <i>Þri 24.águ 2006</i></p><p><b>Staðvært</b>: snið á dagsetningum tekur mið af staðfærslustillingum KDE stýrispjaldsins.</p><p><b>Sérsniðið:</b> leyfir notkun sérsniðinna dagsetninga.</p>
~
If you press this button, current similar image search will be saved to a new search virtual album using name set on the left side.
2009-02-28
Ef þú styður á þennan hnapp, mun núverandi leit að svipuðum myndum verða vistuð í nýrri sýndarmöppu, nafnið er sett inn til vinstri.
~
<p>Enter the format for date and time.</p><p>Use <i>dd</i> for the day, <i>MM</i> for the month, <i>yyyy</i> for the year, <i>hh</i> for the hour, <i>mm</i> for the minute, <i>ss</i> for the second.</p><p>Examples: <i>yyyyMMddThhmmss</i> for 20060824T142418,<br/><i>yyyy-MM-dd hh:mm:ss</i> for 2006-08-24 14:24:18.</p>
2009-02-28
<p>Settu in snið fyrir dagsetningar og tíma.</p><p>Nota <i>dd</i> fyrir daga, <i>MM</i> fyrir mánuð, <i>yyyy</i> fyrir ártal, <i>hh</i> fyrir klukkustundir, <i>mm</i> fyrir mínútur, <i>ss</i> fyrir sekúndur.</p><p>Dæmi: <i>yyyyMMddThhmmss</i> gefur 20060824T142418,<br/><i>yyyy-MM-dd hh:mm:ss</i> gefur 2006-08-24 14:24:18.</p>
~
Set the prefix which will be added to the image filenames.
2009-02-28
Settu hér forskeyti sem mun verða bætt framan við nöfn myndskráa.
~
Turn on this option to customize the image filenames during download.
2009-02-28
Virkjaðu þennan möguleika til að sérsníða nöfn myndskráa við niðurhal.
~
Camera Folder <b>%1</b> already contains item <b>%2</b><br/>Please enter a new file name (without extension):
2009-02-28
Myndavélarmappan <b>%1</b> inniheldur nú þegar <b>%2</b><br/>Vinsamlegast settu inn nýtt nafn (án skráarendingar):
~
If you press this button, current sketch fuzzy search will be saved to a new search virtual album using name set on the left side.
2009-02-28
Ef þú styður á þennan hnapp, mun núverandi teikningaleit verða vistuð í nýrri sýndarmöppu, nafnið er sett inn til vinstri.
~
View
2009-02-28
Sýn
~
Customize the background color to use in image editor area.
2009-02-28
Breyta bakgrunnslit í myndvinnsluglugganum.
~
Set this option to show the file name below the image thumbnail.
2009-02-28
Veldu þetta til að sýna skráarnafn undir smámyndum.
~
This shows the current progress when you use the Restoration mode.
2009-02-28
Þetta er framvinda verkefnisins þegar þú ert í viðgerðarham.
~
Enter the name of the current similar image search to save in the "My Fuzzy Searches" view
2009-02-28
Settu hér nafnið sem notað er til vistunar á núverandi líkindaleit í "Leit að svipuðu"
~
Set the suffix which will be added to the image filenames.
2009-02-28
Settu hér endingu sem mun verða bætt aftan við nöfn myndskráa.
~
Threshold (%):
2009-02-28
Þröskuldur (%):
~
Use this button to scan whole collection to find all duplicate items.
2009-02-28
Veljið þetta til að skanna allt safnið í leit að margföldum afritum mynda.
~
Set this option to add a sequence number starting with the index set below.
2009-02-28
Veldu þennan möguleika til að bæta við raðnúmeri sem byrjar með upphafsgildinu sem stilla má hér að neðan.
~
Use this button to scan the whole collection and find all duplicate items.
2009-02-28
Veljið þetta til að skanna allt safnið og finna margtök.
~
This shows all duplicate items found in whole collection.
2009-02-28
Hér geturðu séð alla þá hluti sem fundust í margtaki í öllu safninu.
~
Set this option to load the full image size for a preview, instead of with a reduced size. This loads more data and will be slow on older computers.
2009-02-28
Veldu þennan möguleika til að hlaða inn myndum í fullri stærð til forsýningar í stað minnkaðrar útgáfu hennar. Þar sem þetta getur tekið mun lengri tíma í hvert skipti, notaðu þennan möguleika aðeins ef þú ert með nógu hraðvirka tölvu.
~
There is no enough free space on Camera Media to upload pictures. Space require: %1 Available free space: %2
2009-02-28
Það er ekki laust næginlegt pláss á minni myndavélarinnar til að hlaða inn í það myndum. Áætluð rýmisþörf: %1 Tiltækt laust pláss: %2
~
Show album items tool-tips
2009-02-28
Sýna ábendingar við hluti í albúmum
~
<p>To set a <b>USB Mass Storage</b> camera<br/>(which looks like a removable drive when mounted<br/>on your desktop), please use<br/><a href="umscamera">%1</a> from camera list.</p>
2009-02-28
<p>Til að tengja <b>USB geymslumiðils</b> myndavél<br/>(sem lítur út eins og fjarlægjanlegt diskadrif), vinsamlega<br/>notaðu <a href="umscamera">%1</a> úr myndavélalistanum.</p>
~
Enable this option to use background theme color in image editor area
2009-02-28
Veljið þetta til að nota bakgrunnslit úr heildaþema í myndvinnsluglugganum
~
<p>A complete list of camera settings to use is<br/>available at <a href='http://www.teaser.fr/~hfiguiere/linux/digicam.html'>this url</a>.</p>
2009-02-28
<p>Allar stillingar fyrir uppsetningu myndavéla<br/> má skoða nánar á<a href='http://www.teaser.fr/~hfiguiere/linux/digicam.html'> þessari slóð</a>.</p>
~
Reset all filter parameters to their default values.
2009-02-28
Frumstilla öll gildi síunnar.
~
Load all filter parameters from settings text file.
2009-02-28
Hlaða inn öllum gildum síunnar frá textaskrá.
~
Save all filter parameters to settings text file.
2009-02-28
Vista öll gildi síunnar í textaskrá.
~
If this option is enabled, the thumbnails bar will be displayed horizontally behind the image area. You need to restart editor for this option take effect.
2009-02-28
Sé þetta valið verður smámyndastikan sýnd lárétt á aftan við myndflötinn. Það þarf að endurræsa showFoto forritið til að þetta fari að virka.
2058.
Enable this option to maintain aspect ratio with new image sizes.
2009-02-28
Veljið þetta til að halda sömu hlutföllum milli breiddar/hæðar á nýju myndinni.
2060.
Set here the new image width in pixels.
2009-02-28
Stilla hér nýja breidd myndar (í dílum/pixels).
2139.
New image height in pixels (px).
2009-02-28
Stilla hér nýja hæð myndar (í dílum/pixels).
2140.
New image width in percent (%).
2009-02-28
Stilla hér nýja breidd myndar (í prósentum).
2141.
New image height in percent (%).
2009-02-28
Stilla hér nýja breidd myndar (í prósentum).
2142.
Restore photograph (slow)
2009-02-28
Gera við ljósmynd (hægvirkt)
2596.
Show the digiKam image rating at the bottom of the screen.
2009-02-28
Prenta DigiKam einkunn myndar neðst á skjáinn.
2606.
Remove Collection?
2009-02-28
Fjarlægja safn?
2634.
Set this option to show the file size below the image thumbnail.
2009-02-28
Veldu þetta til að sýna skráarstærð undir smámyndum.
2636.
Set this option to show the camera creation date below the image thumbnail.
2009-02-28
Veldu þetta til að sýna upprunadagsetningu undir smámyndum.
2638.
Set this option to show the file modification date below the image thumbnail.
2009-02-28
Veldu þetta til að sýna breytingadagsetningu undir smámyndum.
2639.
Show ima&ge dimensions
2009-02-28
Sýna málsetnin&gu mynda
2640.
Set this option to show the image size in pixels below the image thumbnail.
2009-02-28
Veldu þetta til að sýna myndstærð í dílum undir smámyndum.
2642.
Set this option to show the digiKam captions below the image thumbnail.
2009-02-28
Veldu þetta til að sýna digiKam athugasemdir undir smámyndum.
2644.
Set this option to show the digiKam tags below the image thumbnail.
2009-02-28
Veldu þetta til að sýna digiKam merki undir smámyndum.
2646.
Set this option to show the digiKam rating below the image thumbnail.
2009-02-28
Veldu þetta til að sýna digiKam einkunnagjöf undir smámyndum.