Browsing Bulgarian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Bulgarian guidelines.
312 of 116 results
3.
It also covers some more advanced techniques for managing applications.
Също така се разглеждат и някои допълнителни техники за управление на програмите.
Translated and reviewed by Krasimir Chonov on 2009-04-14
Located in add-applications/C/add-applications.xml:18(para)
4.
What is a package manager?
Какво е мениджър на пакети?
Translated and reviewed by Krasimir Chonov on 2009-02-01
Located in add-applications/C/add-applications.xml:21(title)
5.
A package manager is a program that you can use to install, remove and upgrade software. Software for Xubuntu is provided in the form of packages, which are automatically downloaded by the package manager.
Мениджър на пакети е програма, която можете да използвате, за да инсталирате, премахвате и актуализирате софтуер. Софтуерът за Xubuntu се предоставя под формата на пакети, който автоматично се изтеглят от мениджъра на пакети.
Translated and reviewed by Krasimir Chonov on 2009-04-14
Located in add-applications/C/add-applications.xml:22(para)
6.
There are three main package management programs you can use in Xubuntu:
Има три основни програми за управление на пакети, които можете да използвате в Xubuntu:
Translated and reviewed by Krasimir Chonov on 2009-04-14
Located in add-applications/C/add-applications.xml:27(para)
7.
<link linkend="gnome-app-install">Add/Remove Applications</link> - Quickly installs and removes popular programs, as well as providing ratings.
<link linkend="gnome-app-install">Добавяне/Премахване на програми</link> - Бързо инсталира и премахва популярни програми, както и показва рейтинга им.
Translated and reviewed by Krasimir Chonov on 2009-04-14
Located in add-applications/C/add-applications.xml:33(para)
8.
<link linkend="synaptic">Synaptic</link> - Allows more advanced management, such as installing server applications and choosing different versions of the same package.
<link linkend="synaptic">Synaptic</link> - Позволява разширено управление, например инсталиране на сървърни приложения и избор на различни версии на даден пакет.
Translated and reviewed by Krasimir Chonov on 2009-04-14
Located in add-applications/C/add-applications.xml:40(para)
9.
<link linkend="apt">Apt</link> - Allows package management from the command line.
<link linkend="apt">Apt</link> - Позволява управление на пакети от терминала.
Translated and reviewed by Krasimir Chonov on 2009-04-14
Located in add-applications/C/add-applications.xml:47(para)
10.
You can only use one package manager at a time. If you start another package manager while one is already open, you will receive an error message.
Едновременно не можете да използвате два или повече мениджъра на пакети. Докато един мениджър на пакети работи и стартирате някой от другите, ще получите съобщение за грешка.
Translated and reviewed by Krasimir Chonov on 2009-04-14
Located in add-applications/C/add-applications.xml:55(para)
11.
You will require administrative access to install and remove software. This is because packages sometimes need to change important system files. See the <link linkend="administrative"><application>Administrative Tasks</application></link> section for more information on administrative access.
Ще ви е необходим администраторски достъп, за да инсталирате и премахвате софтуер. Това е така, защото понякога пакетите трябва да променят важни системни файлове. Вижте раздела <link linkend="administrative"><application>Администраторски задачи</application></link> за повече информация относно администраторски достъп.
Translated and reviewed by Krasimir Chonov on 2009-04-14
Located in add-applications/C/add-applications.xml:62(para)
12.
Common package-management terms
Често срещани термини при управлението на пакети
Translated and reviewed by Krasimir Chonov on 2009-04-14
Located in add-applications/C/add-applications.xml:69(title)
312 of 116 results

This translation is managed by Ubuntu Bulgarian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Bfaf, Krasimir Chonov, Yuksel Saliev, blazheva, kleinepeter.