Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.
110 of 75 results
1.
@@image: '../../images/C/kubuntu_desktop.gif'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST
When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
@@image: '../../images/C/kubuntu_desktop.gif'; md5=THIS FILE DOESN'T EXIST
Translated and reviewed by Steinar Olsen
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:40(None)
2.
About Kubuntu
Om Kubuntu
Translated and reviewed by Pål Grønås Drange
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:14(title)
3.
Credits and License
Takk til og lisens
Translated and reviewed by efikkan
Suggestions:
Bidragsytarar og lisens
Norwegian Nynorsk about-kubuntu in Ubuntu Jaunty package "kubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland
Located in about/C/about.xml:3(title)
4.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
Dette dokumentet blir vedlikeholdt av Ubuntus dokumentasjonsgruppe (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Bidragsyterne er listet opp på <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">bidragsytersiden</ulink>.
Translated and reviewed by Steinar Olsen
Suggestions:
Dette dokumentet er heldt vedlike av dokumentasjonsgruppa for Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For ei liste over medverkande, sjå sida for <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">medverkande</ulink>
Norwegian Nynorsk about-kubuntu in Ubuntu Jaunty package "kubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:4(para)
5.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by efikkan
Suggestions:
Dette dokumentet er tilgjengelig under Creative Commons ShareAlike 2.5-lisensen (CC-BY-SA)
Norwegian Nynorsk about-kubuntu in Ubuntu Jaunty package "kubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland
Located in about/C/about.xml:5(para)
6.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Du står fritt til å endre, utvide og forbedre kildekoden til Ubuntu-dokumentasjonen under vilkårene til denne lisensen. Alt avledet arbeid må gis ut under samme lisens.
Translated and reviewed by efikkan
Suggestions:
Du står fritt til å endra, utvida og forbetra kjeldekoden i Ubuntu-dokumentasjonen under vilkåra til denne lisensen. Alt avleidd arbeid må publiserast under denne lisensen.
Norwegian Nynorsk about-kubuntu in Ubuntu Jaunty package "kubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland
Located in about/C/about.xml:6(para)
7.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at den vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den antydede garantien for KURANT KVALITET eller TILPASSELIGHET FOR EN SPESIELL BRUK SOM BESKREVET I ANSVARSFRASKRIVELSEN.
Translated and reviewed by efikkan
Suggestions:
Denne dokumentasjonen er distribuert i håp om at han kan vera nyttig, men UTAN NOKON GARANTI, heller ikkje med den underforståtte garantien for KURANT KVALITET eller at han er BRUKBAR FOR EIT SPESIFIKT FORMÅL SOM SKILDRA I ANSVARSFRÅSKRIVINGA.
Norwegian Nynorsk about-kubuntu in Ubuntu Jaunty package "kubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland
Located in about/C/about.xml:8(para)
8.
A copy of the license is available here: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Lisensen finner du her: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Translated and reviewed by efikkan
Suggestions:
Ein kopi av lisensen er tilgjengeleg her: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike Lisens</ulink>.
Norwegian Nynorsk about-kubuntu in Ubuntu Jaunty package "kubuntu-docs" by Knut Karevoll
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:19(para)
9.
2005-2009
2005-2009
Translated and reviewed by efikkan
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:24(year)
10.
Canonical Ltd. and members of the Ubuntu Documentation Project
Canonical Ltd. og medlemmer av Ubuntus dokumentasjonsprosjekt
Translated and reviewed by efikkan
Suggestions:
Canonical Ltd. og medlemmer av dokumentasjonsprosjektet for Ubuntu
Norwegian Nynorsk about-kubuntu in Ubuntu Jaunty package "kubuntu-docs" by Eirik U. Birkeland
Located in about-kubuntu/C/about-kubuntu.xml:25(holder)
110 of 75 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Christian Aasan, Daniel Høyer Iversen, Even Nedberg, Kjetil Rydland, Marstein, Pål Grønås Drange, Removed by request, Rune C. Akselsen, Steinar Olsen, Youcef Johansen, efikkan.