Translations by Serdar Dalgic

Serdar Dalgic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 73 results
1.
Your names
2010-05-22
Serdar Dalgıç
2.
Your emails
2010-05-22
serdar@pardus.org.tr
5.
Edit Toolbar
2010-05-22
Araç Çubuğunu Düzenle
55.
Take It Easy!
2010-05-22
Takma kafana!
91.
Keep Them Coming
2010-07-15
Gelmelerine İzin Verin
151.
Impossible?
2010-07-15
İmkansız mı?
152.
No, it is not impossible. There is a trick in how you dig the bricks next to the gold nuggets.
2010-07-15
Hayır, imkansız değil. Altın külçeleri yanındaki tuğlaları nasıl kazdığınızla ilgili bir katakulli mevcut.
154.
Short Cut?
2010-07-15
Kısayol?
158.
The Vault
2010-07-15
Mahzen
160.
Patchwork Quilt
2010-07-15
Kırk Yama Bohçası
164.
Stuck in Storage
2010-07-15
Mahzende Sıkışıp Kalmak
166.
So Far for So Little
2010-07-15
Çok Az için Çok Uzakta
170.
Entangled
2010-07-15
Dolaşmış
174.
Pot Hole
2010-07-15
Kavanoz Deliği
178.
The Laboratory
2010-07-15
Laboratuvar
186.
Cooperation?
2010-07-15
İşbirliği?
190.
State Of Terror
2010-07-15
Terör Durumu
196.
The Spiral
2010-07-15
Sarmal
198.
Crags of Fire
2010-07-15
Ateş Uçurumu
200.
The Heist
2010-07-15
Soygunculuk
206.
Endless Cascade
2010-07-15
Sonsuz Şelale
208.
Infiltration
2010-07-15
İçeri Süzülme
214.
Breaking and Entering
2010-07-15
Kırılma ve İçeri Giriş
216.
Tunnels (2) - The Honeycomb
2010-07-15
Tüneller (2) - Petek
218.
Four Chambers Suspended
2010-07-15
Asma Dört Oda
225.
Hi! Welcome to KGoldrunner! The idea of the game is to pick up all the gold nuggets, then climb to the top of the playing area and move up to the next level. A hidden ladder will appear as you collect the last nugget. The hero, at the top left, is your deputy. To collect the nuggets, just point the mouse where you want him to go. At first gravity takes over and he falls ...
2010-07-15
Merhaba! KGoldRunner'a hoş geldin! Bu oyunun ana fikri tüm altın külçelerini toplayıp oyun alanının en üstüne çıkıp bir sonraki seviyeye geçmektir. Son külçeyi aldıktan sonra gizli bir merdiven ortaya çıkar. Kahraman sizin oyuncunuzdur. Külçeleri toplamak için sadece fareyi nereye gitmek istiyorsanız oraya işaretleyin. İlk yer çekiminde düşersiniz ...
234.
False Bricks
2010-07-15
Yanlış Tuğlalar
236.
Bye ...
2010-07-15
Hoşça kal ...
238.
Advanced Tutorial
2010-07-15
İleri Düzey Öğretici
248.
Challenge
2010-07-15
Düello
252.
Mobile Bricks
2010-07-15
Seyyar Tuğlalar
253.
Just run over the enemies' heads.
2010-07-15
Direk düşmanlarının kafalarının üzerinden geç.
259.
Keep digging rows of three bricks next to the ladder.
2010-07-15
Merdivenin yanındaki üç tuğlanın hizasından kazmaya devam edin.
271.
Dig the two bricks next to a ladder, then look for fall-through bricks.
2010-07-15
Merdivenin yanındaki iki tuğlayı kazın, sonra düşen tuğlalara dikkat edin.
274.
Maze of Ladders
2010-07-15
Merdiven Labirenti
286.
Under the Stairs
2010-07-15
Merdivenlerin Altında
290.
Short Circuit
2010-07-15
Kısa Devre
308.
Save your level after editing...
2010-07-15
Düzenlemeden sonra seviyeyi kaydet...
311.
Change a level's number or move it to another game...
2010-07-15
Bir seviyenin numarasını değiştir ya da başka bir oyuna taşı...
317.
Create a completely new game...
2010-07-15
Tamamen yeni bir oyun yarat...
320.
Change the name, rules or description of a game...
2010-07-15
Oyunun adını, kurallarını ya da açıklamasını değiştir...
321.
&Mouse Controls Hero
2010-07-15
Kahramanı &Fare Yönetir
336.
Increase Speed
2010-07-15
Hızı Arttır
359.
Test Bug Fix
2010-07-15
Hata Düzeltimi Denemesi
370.
Press "%1" to RESUME
2010-07-15
DEVAM ETMEK için "%1" ögesine basın
371.
Press "%1" to PAUSE
2010-07-15
DURDURMAK için "%1" ögesine basın
372.
Has hint
2010-07-15
İpucuna sahip
374.
Theme Not Loaded
2010-07-15
Tema Yüklenemedi
375.
Cannot load the theme you selected. It is not in the required graphics format (SVG).
2010-07-15
Seçtiğiniz tema yüklenemedi. Beklenen grafik biçiminde (SVG) değil.
376.
Get Folders
2010-07-15
Klasörleri Al