Translations by Petr Písař

Petr Písař has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1240 results
1.
preserving permissions for %s
2008-03-25
zachování práv pro %s
2.
setting permissions for %s
2008-03-25
nastavení práv pro %s
6.
error closing file
2008-03-25
chyba při zavírání souboru
9.
cannot stat %s
2008-03-25
nelze získat informace o %s
10.
regular empty file
2008-03-25
běžný prázdný soubor
11.
regular file
2008-03-25
běžný soubor
13.
block special file
2008-03-25
blokové zařízení
14.
character special file
2008-03-25
znakové zařízení
15.
fifo
2008-03-25
FIFO
21.
typed memory object
2008-03-25
typovaný paměťový objekt
22.
weird file
2008-03-25
divný soubor
23.
Address family for hostname not supported
2008-03-25
Pro jméno počítače není rodina adres podporována
24.
Temporary failure in name resolution
2008-03-25
Dočasné selhání při překladu jména
25.
Bad value for ai_flags
2008-03-25
Chybná hodnota pro ai_flags
26.
Non-recoverable failure in name resolution
2008-03-25
Z chyby překladu jména se nelze zotavit
27.
ai_family not supported
2008-03-25
ai_family není podporována
28.
Memory allocation failure
2008-03-25
Chyba přidělování paměti
29.
No address associated with hostname
2008-03-25
Se jménem počítače není spojena žádná adresa
30.
Name or service not known
2008-03-25
Neznámé jméno nebo služba
31.
Servname not supported for ai_socktype
2008-03-25
Servname není podporována daným ai_socktype
32.
ai_socktype not supported
2008-03-25
ai_socktype není podporován
33.
System error
2008-03-25
Chyba systému
34.
Argument buffer too small
2008-03-25
Vyrovnávací paměť pro argumenty je příliš malá
35.
Processing request in progress
2008-03-25
Požadavek se zpracovává
37.
Request not canceled
2008-03-25
Požadavek nezrušen
38.
All requests done
2008-03-25
Všechny požadavky vyřízeny
40.
Parameter string not correctly encoded
2008-03-25
Řetězec v parametru není správně zakódován
41.
Unknown error
2008-03-25
Neznámá chyba
42.
%s: option `%s' is ambiguous
2008-03-25
%s: přepínač „%s“ není jednoznačný
43.
%s: option `--%s' doesn't allow an argument
2008-03-25
%s: přepínač „--%s“ musí být zadán bez argumentu
44.
%s: option `%c%s' doesn't allow an argument
2008-03-25
%s: přepínač „%c%s“ musí být zadán bez argumentu
45.
%s: option `%s' requires an argument
2008-03-25
%s: přepínač „%s“ vyžaduje argument
46.
%s: unrecognized option `--%s'
2008-03-25
%s: neznámý přepínač „--%s“
47.
%s: unrecognized option `%c%s'
2008-03-25
%s: neznámý přepínač „%c%s“
48.
%s: illegal option -- %c
2008-03-25
%s: nepovolený přepínač – %c
49.
%s: invalid option -- %c
2008-03-25
%s: neplatný přepínač – %c
50.
%s: option requires an argument -- %c
2008-03-25
%s: přepínač vyžaduje argument – %c
51.
%s: option `-W %s' is ambiguous
2008-03-25
%s: přepínač „-W %s“ není jednoznačný
52.
%s: option `-W %s' doesn't allow an argument
2008-03-25
%s: přepínač „-W %s“ musí být zadán bez argumentu
56.
unable to record current working directory
2008-03-25
nelze zaznamenat současný pracovní adresář
57.
failed to return to initial working directory
2008-03-25
návrat do původního pracovního adresáře selhal
58.
`
2008-03-25
59.
'
2008-03-25
60.
%s: end of file
2008-03-25
%s: konec souboru
61.
Success
2008-03-25
Úspěch
62.
No match
2008-03-25
Žádná shoda
63.
Invalid regular expression
2008-03-25
Neplatný regulární výraz
64.
Invalid collation character
2008-03-25
Znak nevhodné třídy
65.
Invalid character class name
2008-03-25
Chybný název znakové třídy
66.
Trailing backslash
2008-03-25
Přebytečné zpětné lomítko