Translations by Muhammet Kara

Muhammet Kara has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 255 results
57.
Failed to add new connection
2016-01-10
Yeni bağlantı eklenemedi
59.
Connection failure
2014-12-09
Bağlantı başarısız
60.
Wi-Fi Networks (%s)
2016-01-10
Kablosuz Ağlar (%s)
61.
Wi-Fi Network (%s)
2016-01-10
Kablosuz Ağ (%s)
62.
Wi-Fi Network
Wi-Fi Networks
2016-01-10
Kablosuz Ağ
63.
Wi-Fi is disabled
2016-01-10
Kablosuz Ağ kapalı
64.
Wi-Fi is disabled by hardware switch
2016-01-10
Donanım anahtarı ile kablosuz bağlantı kapatıldı
2016-01-10
Donanım anahtarı ile kablosuz bağlantı kapatıldı
66.
Wi-Fi Networks Available
2016-01-10
Kullanılabilir Kablosuz Ağlar
67.
Use the network menu to connect to a Wi-Fi network
2016-01-10
Kablosuz ağa bağlanmak için ağ menüsü kullanın
76.
Failed to activate connection
2016-01-10
Bağlantı etkinleştirilemedi
82.
More addresses
2016-01-10
Daha fazla adres
2016-01-10
Daha fazla adres
90.
Broadcast Address
2021-06-17
Broadcast Adresi
107.
Default Route
2021-06-17
Öntanımlı Rota
109.
Hotspot
2016-01-10
Etkin Nokta
110.
Password
2021-06-17
Parola
112.
VPN Gateway
2021-06-17
VPN Geçidi
114.
VPN Banner
2021-06-17
VPN Afişi
142.
Failed to add/activate connection
2016-01-10
Bağlantı ekleme/etkinleştirme başarısız oldu
143.
Device disconnect failed
2016-01-10
Aygıt bağlantısı kesilemedi
144.
Disconnect failure
2016-01-10
Bağlantı kesilemedi
145.
Connection activation failed
2016-01-10
Bağlantı etkinleştirilemedi
156.
VPN connection has been successfully established. %s
2014-12-09
VPN bağlantısı başarıyla kuruldu. %s
157.
VPN connection has been successfully established.
2014-12-09
VPN bağlantısı başarıyla kuruldu.
168.
_Configure VPN…
2021-06-17
VPNʼyi _Yapılandır…
173.
Enable _Wi-Fi
2016-01-10
_Kablosuz Bağlantıyı Etkinleştir
196.
_Add
2016-01-10
_Ekle
199.
_Use this connection only for resources on its network
2016-01-10
Bu bağlantıyı sadece kendi ağı üzerindeki kaynaklar için _kullan
2016-01-10
Bu bağlantıyı sadece kendi ağı üzerindeki kaynaklar için _kullan
203.
Select the type of connection you wish to create. If you are creating a VPN, and the VPN connection you wish to create does not appear in the list, you may not have the correct VPN plugin installed.
2016-01-10
Oluşturmak istediğiniz bağlantı türünü seçin. Eğer bir VPN oluşturuyorsanız ve oluşturmak istediğiniz VPN bağlantısı listede görünmüyorsa, doğru VPN eklentisi kurulu olmayabilir.
206.
Active backup
2016-01-10
Etkin yedek
210.
Adaptive transmit load balancing
2016-01-10
Uyumlu iletilen yük dengeleme
211.
Adaptive load balancing
2016-01-10
Uyumlu yük dengeleme
222.
An IP address, or a comma-separated list of IP addresses, to look for when checking the link status.
2021-06-17
Bağlantı durumları denetlenirken bakılacak bir IP adresi ya da virgülle ayrılmış IP adresleri listesi.
2016-01-10
Bağlantı durumları kontrol edilirken bakılacak bir IP adresi ya da virgülle ayrılmış IP adresleri listesi.
2016-01-10
Bağlantı durumları kontrol edilirken bakılacak bir IP adresi ya da virgülle ayrılmış IP adresleri listesi.
236.
s
2016-01-10
s
238.
Enable I_GMP snooping
2016-01-10
I_GMP gözetlemeyi etkinleştir
240.
Enable _STP (Spanning Tree Protocol)
2016-01-10
_STP'yi etkinleştir (Spanning Tree Protocol)
2016-01-10
_STP'yi etkinleştir (Spanning Tree Protocol)
247.
Group _forward mask
2021-06-17
Küme _yönlendirme maskesi
248.
A mask of 16 bits, each corresponding to a group address in the range from 01:80:C2:00:00:00 to 01:80:C2:00:00:0F that must be forwarded. The mask can’t have bits 0, 1 or 2 set because they are used for STP, MAC pause frames and LACP.
2021-06-17
16 bitlerin maskesi, her biri 01:80:C2:00:00:00 ile 01:80:C2:00:00:0F arası erimde yönlendirilmesi gereken bir küme adresine karşılık gelir. Maske 0, 1 veya 2 bit takımına sahip olamaz çünkü bunlar STP, MAC duraklatma kareleri ve LACP için kullanılır.
250.
FCoE
2016-01-10
FCoE
251.
iSCSI
2016-01-10
iSCSI
252.
FIP
2016-01-10
FIP
253.
Flow Control
2021-06-17
Akış Denetimi
2016-01-10
Akış Kontrolü
2016-01-10
Akış Kontrolü
254.
Feature
2016-01-10
Özellik