Translations by Muhammet Kara

Muhammet Kara has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 233 results
~
_Inner authentication
2021-06-17
_Dahili kimlik doğrulaması
~
Externally configured
2021-06-17
Harici olarak yapılandırıldı
~
P_rivate Key Passphrase
2021-06-17
Gizli Anahta_r Metni
~
preferences-system-network
2021-06-17
preferences-system-network
~
Sh_ow passphrase
2021-06-17
Parolayı _göster
~
missing EAP client Private Key passphrase
2021-06-17
kayıp EAP istemci Gizli Anahtar metni
~
Unknown error validating 802.1X security
2016-07-28
802.1X güvenliğini doğrulamada bilinmeyen hata
~
undefined error in 802.1X security (wpa-eap)
2016-07-28
802.1X güvenliğinde (wpa-eap) tanımlanmamış hata
~
invalid wep-key: wrong key length %zu. A key must be either of length 5/13 (ascii) or 10/26 (hex)
2016-01-10
geçersiz wep-anahtarı: geçersiz anahtar uzunluğu %zu. Bir anahtar ya 5/13 (ascii) ya da 10/26 (onaltılık) uzunluğunda olmalıdır
~
missing EAP-TLS identity
2016-01-10
eksik EAP-TLS kimliği
~
%s slave %d
2016-01-10
%s %d'ye bağımlı
~
missing EAP password
2016-01-10
eksik EAP parolası
~
Duplicate slaves
2016-01-10
Bağımlıları çoğalt
~
missing wep-key
2016-01-10
wep-anahtarı eksik
~
Allow automatic PAC pro_visioning
2016-01-10
Otomatik PAC ön _hazırlığına izin ver
~
missing leap-password
2016-01-10
leap-parolası eksik
~
invalid wep-key: key with a length of %zu must contain only ascii characters
2016-01-10
geçersiz wep-anahtarı: %zu uzunluğundaki bir anahtar yalnızca ascii karakterler içermelidir
~
missing EAP-FAST PAC file
2016-01-10
EAP-FAST PAC dosyası eksik
~
missing EAP-LEAP password
2016-01-10
EAP-LEAP parolası eksik
~
missing leap-username
2016-01-10
leap-kullanıcı adı eksik
~
invalid wpa-psk: cannot interpret key with 64 bytes as hex
2016-01-10
geçersiz wpa-psk: 64 baytlık anahtar onaltılık olarak yorumlanamıyor
~
missing EAP-LEAP username
2016-01-10
EAP-LEAP kullanıcı adı eksik
~
invalid wep-key: passphrase must be non-empty
2016-01-10
geçersiz wep-anahtarı: parola boş olmamalıdır
~
invalid wep-key: passphrase must be shorter than 64 characters
2016-01-10
geçersiz wep-anahtarı: parola 64 karakterden kısa olmalıdır
~
invalid wep-key: key with a length of %zu must contain only hex-digits
2016-01-10
geçersiz wep-anahtarı: %zu uzunluğundaki bir anahtar yalnızca onaltılı (hex) rakamlardan oluşmalı
~
missing EAP username
2016-01-10
eksik EAP kullanıcı adı
~
invalid wpa-psk: invalid key-length %zu. Must be [8,63] bytes or 64 hex digits
2016-01-10
geçersiz wpa-psk: geçersiz anahtar uzunluğu %zu. [8,63] bayt ya da 64 onaltılık rakam olmalıdır
~
Authenticated
2016-01-10
Kimlik doğrulandı
~
The interface name of the primary device. If set, this device will always be the active slave when it is available.
2016-01-10
Birincil aygıtın arayüz adı. Eğer ayarlanmışsa, bu aygıt kullanılabilir durumdayken her zaman etkin bağımlı olacaktır.
~
PWD
2016-01-10
PWD
~
Both
2016-01-10
İkisi de
~
No CA certificate is _required
2016-01-10
CA sertifikası ge_rekli değildir
5.
NetworkManager is a system service for managing and configuring your network connections and devices.
2016-01-10
Ağ Yöneticisi, ağ bağlantılarınızı ve cihazlarınızı yönetmek ve yapılandırmak için bir sistem hizmetidir.
6.
The nm-connection-editor program works with NetworkManager to create and edit existing connection profiles for NetworkManager.
2016-01-10
nm-connection-editor programı, Ağ Yöneticisi için bağlantı profilleri oluşturmak ve mevcut olanları düzenlemek için Ağ Yöneticisi ile birlikte çalışır.
8.
Advanced Network Configuration
2021-06-17
Gelişmiş Ağ Yapılandırma
9.
Manage and change your network connection settings
2021-06-17
Ağ bağlantı ayarlarını yönet ve değiştir
16.
802.1X authentication
2014-12-09
802.1X kimlik doğrulaması
17.
_Cancel
2016-01-10
_İptal Et
18.
C_onnect
2016-01-10
B_ağlan
20.
ad-hoc
2016-01-10
ad-hoc
30.
You are now connected to the Mobile Broadband network.
2016-01-10
Şuanda Mobil Geniş Bant ağına bağlısınız.
31.
Mobile Broadband network.
2016-01-10
Mobil Geniş Bant ağı.
46.
You are now connected to the ethernet network.
2016-01-10
Şu anda ethernet ağına bağlısınız.
53.
_OK
2016-01-10
_TAMAM
57.
Failed to add new connection
2016-01-10
Yeni bağlantı eklenemedi
59.
Connection failure
2014-12-09
Bağlantı başarısız
60.
Wi-Fi Networks (%s)
2016-01-10
Kablosuz Ağlar (%s)
61.
Wi-Fi Network (%s)
2016-01-10
Kablosuz Ağ (%s)
62.
Wi-Fi Network
Wi-Fi Networks
2016-01-10
Kablosuz Ağ
63.
Wi-Fi is disabled
2016-01-10
Kablosuz Ağ kapalı