Browsing Swedish translation

78 of 177 results
78.
There is no dedicated rescue mode on this disc. However, since the disc provides a complete user environment, it is possible to use the command-line and/or graphical tools provided to rescue a broken system, and to use a web browser to search for help. Extensive advice is available online for most kinds of problems that might cause your normal system to fail to boot correctly.
type: Content of: <reference><refentry><refsection><para>
Det finns inget dedicerat räddningsläge på denna skiva. Dock, eftersom skivan tillhandahåller en komplett användarmiljö, är det möjligt att använda kommandoraden och/eller de grafiska verktygen som tillhandahålls för att rädda ett trasigt system, och för att använda en webbläsare för att söka efter hjälp. En mängd olika råd och hjälp finns tillgängliga på nätet för de flesta sorters problem som kan orsaka att ditt normala system inte startar upp korrekt.
Translated and reviewed by Daniel Nylander
Located in help.xml:334
78 of 177 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.