Browsing Finnish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Finnish guidelines.
110 of 11 results
1.
Administrative Tasks
Ylläpitotehtävät
Translated and reviewed by tuubi on 2007-10-27
Located in administrative/C/administrative.xml:15(title)
2.
In Xubuntu, for security reasons, administrative tasks are confined to users with special privileges. Administrative access is given to individual users, who may use the <application>sudo</application> command to perform administrative tasks. The first user account you created on your system during installation will, by default, have access to sudo. You can restrict and enable sudo access to users with the <application>Users and Groups</application> application (see <ulink url="users-groups;">users and groups</ulink> for more information).
Xubuntun ylläpitotehtäviin tarvitaan turvallisuussyistä erityisiä käyttöoikeuksia. Ylläpito-oikudet annetaan yksittäisille käyttäjille, jotka voivat käyttää <application>sudo</application>-komentoa ylläpitotehtävien suorittamiseen. Asennuksen yhteydessä luomallesi ensimmäiselle käyttäjätilille annetaan automaattisesti sudo-komennon käyttöoikeus. Voit muokata käyttäjien oikeuksia sudon käyttöön <application>Käyttäjät ja ryhmät</application> -sovelluksella (lisätietoja kohdassa <ulink url="users-groups;">käyttäjät ja ryhmät</ulink>).
Translated and reviewed by tuubi on 2007-10-27
Located in administrative/C/administrative.xml:17(para)
3.
When you run an application that requires administrative privileges, sudo will ask you to input your user password. This ensures that rogue applications cannot damage your system, and serves as a reminder that you are about to perform administrative actions which require you to be careful! However, each time you insert the password, the system remembers it for 15 minutes so that you do not have to type it again.
Kun ylläpito-oikeudet vaativa sovellus käynnistetään, sudo kysyy käyttäjän salasanaa. Tämä varmistaa, että pahantahtoiset sovellukset eivät voi vahingoittaa järjestelmää, ja muistuttaa käyttäjää olemaan varovainen koska kyse on ylläpito-oikeuksin tehtävistä toimenpiteistä. Kuitenkin joka kerta kun salasana on syötetty, järjestelmä muistaa sen 15 minuutin ajan, joten tänä aikana salasanaa ei tarvitse syöttää uudelleen.
Translated and reviewed by Timo Jyrinki on 2008-02-21
Located in administrative/C/administrative.xml:19(para)
4.
To use sudo when using the command line, simply type "sudo" before the command you wish to run. Sudo will then prompt you for your password.
Käyttääksesi sudoa komentoriviltä kirjoita yksinkertaisesti "sudo" komennon alkuun. Tämän jälkeen sudo kysyy salasanaasi.
Translated and reviewed by Timo Jyrinki on 2007-10-03
Located in administrative/C/administrative.xml:21(para)
5.
Sudo will remember your password for a set amount of time, which by default is 15 minutes, but can be changed. This feature was designed to allow users to perform multiple administrative tasks without being asked for a password each time.
Sudo muistaa salasanan tietyn ajan, joka oletuksena on 15 minuuttia, mutta jota voidaan myös muuttaa. Tämä ominaisuus on suunniteltu, jotta käyttäjät voivat tehdä useita ylläpidollisia toimenpiteitä kerralla ilman, että salasanaa kysytään useasti.
Translated and reviewed by Timo Jyrinki on 2007-10-03
Located in administrative/C/administrative.xml:23(para)
6.
Be careful when doing administrative tasks, you might damage your system!
Ole varovainen, kun teet ylläpidollisia toimenpiteitä, koska voit vahingoittaa järjestelmääsi!
Translated and reviewed by Timo Jyrinki on 2007-10-03
Located in administrative/C/administrative.xml:26(para)
7.
Some other tips on using sudo:
Joitain muita vinkkejä sudon käyttöön:
Translated and reviewed by Timo Jyrinki on 2008-02-21
Located in administrative/C/administrative.xml:29(para)
8.
To use a "root" terminal, type "sudo -i" at the command line.
Käyttääksesi pääkäyttäjän ("root") päätettä, käske komentorivillä "sudo -i".
Translated and reviewed by Timo Jyrinki on 2007-10-03
Located in administrative/C/administrative.xml:33(para)
9.
All of the default graphical configuration tools in Ubuntu already use sudo, so they will prompt you for your password if needed.
Kaikki oletuksena käyttössä olevat graafiset asetusohjelmat Ubuntussa hyödyntävät sudoa, joten ne pyytävät salasanaasi tarvittaessa.
Translated and reviewed by Timo Jyrinki on 2007-10-03
Located in administrative/C/administrative.xml:37(para)
10.
For more information on the <application>sudo</application> program and the absence of a root user in Ubuntu, read the <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/RootSudo">sudo page</ulink> on the Ubuntu wiki.
Lisätietoja <application>sudo</application>-komennon käytöstä ja juurikäyttäjän puutteesta Ubuntussa löydät Ubuntu Wikin <ulink url="https://help.ubuntu.com/community/RootSudo">sudo-sivulta</ulink>
Translated and reviewed by Timo Jyrinki on 2008-02-21
Located in administrative/C/administrative.xml:41(para)
110 of 11 results

This translation is managed by Ubuntu Finnish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Timo Jyrinki, tuubi.