Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
19 of 9 results
16.
In this section you can learn how to use a package manager to add or remove applications in Ubuntu with a few clicks. You can also learn about more advanced techniques of managing applications and discover some optional applications which you can add to Ubuntu.
(no translation yet)
Suggestions:
Her kan du lære hvordan man bruker en pakkehåndterer til å legge til eller fjerne programmer i Ubuntu med bare noen få trykk. Du kan også lære om avanserte teknikker for håndtering av programmer, og kanskje oppdage noen valgfrie programmer som du kan legge til i systemet ditt.
Norwegian Bokmal add-applications in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Åka Sikrom on 2014-01-01
28.
There are thousands of programs available to install on Ubuntu. These programs are stored in software archives (<emphasis>repositories</emphasis>) and are made freely available for installation over the Internet. This makes it very easy to install new programs in Linux, and it is also very secure, because each program you install is built specially for Ubuntu and checked before it is installed.
(no translation yet)
Suggestions:
Det er tusenvis av programmer tilgjengelig for installasjon på Ubuntu. Disse programmene er lagret i programvarearkiv (<emphasis>kanaler</emphasis>) og er fritt tilgjengelig for installasjon over Internett. Dette gjør det veldig lett å installere nye programmer på ditt system, og også veldig trygt, fordi hvert program du innstallerer er bygget spesielt for Ubuntu og sjekkes før det installeres.
Norwegian Bokmal add-applications in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Runar Ingebrigtsen on 2007-10-29
29.
To organise the software, Ubuntu repositories are categorised into four groups: <emphasis>Main</emphasis>, <emphasis>Restricted</emphasis>, <emphasis>Universe</emphasis>, and <emphasis>Multiverse</emphasis>. The rationale used to determine which software goes into which category is based on the level of support that software development teams provide for a program and the level of compliance the program has to the <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy">Free Software Philosophy</ulink>.
(no translation yet)
Suggestions:
For å organisere programvaren, Ubuntus programvarekanler inndelt inn i fire grupper : <emphasis>Main</emphasis>, <emphasis>Restricted</emphasis>, <emphasis>Universe</emphasis>, og <emphasis>Multiverse</emphasis>. Hvor du finner hvilken programvare er basert på hvor mye kundestøtte utviklerne av hvert program gir, samt hvor godt programvaren følger <ulink url="http://www.ubuntu.com/ubuntu/philosophy">filosofien bak fri programvare</ulink>.
Norwegian Bokmal add-applications in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by 6675636b796f75 on 2008-04-17
Located in add-applications/C/add-applications.xml:111(para)
31.
If your system is connected to the Internet, many more software programs are made available for installation. For example, the <quote>Universe</quote> and <quote>Multiverse</quote> repositories are only available over the Internet.
(no translation yet)
Suggestions:
Om din datamaskin er koblet til Internett, vil mye mer programvare være tilgjengelig for installasjon. For eksempel er <quote>Univers</quote>- og <quote>Multivers</quote>-kanalene bare tilgjengelig over Internett.
Norwegian Bokmal add-applications in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Runar Ingebrigtsen on 2007-10-29
Om din datamaskin er koblet til Internett, vil flere programer være tilgjengelig for installasjon. For eksempel er <quote>Univers</quote>- og <quote>Multivers</quote>-kanalene bare tilgjengelig over Internett.
Norwegian Bokmal add-applications in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Sigurd Gartmann on 2007-11-11
Located in add-applications/C/add-applications.xml:470(para)
32.
The <emphasis>Multiverse</emphasis> repository contains software which has been classified as <emphasis>non-free</emphasis>. This software may not be permitted in some jurisdictions. When installing each package from this repository, you should verify that the laws of your country permit you to use it. Also, this software may not include security updates.
(no translation yet)
Suggestions:
<emphasis>Multiverse</emphasis>-kanalen inneholder programvare som betegnes som <emphasis>godseid</emphasis>. Denne programvare kan være forbudt i enkelte jurisdiksjoner. Ved installere pakker fra programvarekanalene, bør du kontrollere at lovene i land ditt tillater dette. Forøvrig inkluderer denne programvaren ikke alltid sikkerhetsoppdateringer.
Norwegian Bokmal add-applications in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Runar Ingebrigtsen on 2007-10-29
<emphasis>Multiverse</emphasis>-kanalen inneholder programvare som betegnes som <emphasis>ufri</emphasis>. Denne programvare kan være forbudt i enkelte deler av verden. Når du installerer pakker fra denne programvarekanalen, bør du kontrollere at lovene i land ditt tillater dette. Forøvrig inkluderer denne programvaren ikke alltid sikkerhetsoppdateringer.
Norwegian Bokmal add-applications in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Sigurd Gartmann on 2007-11-11
Located in add-applications/C/add-applications.xml:477(para)
35.
It is possible to add extra repositories, such as those provided by third parties or those for older version of Ubuntu.
(no translation yet)
Suggestions:
Det er mulig å legge til flere programvarekanaler, for eksempel tredjepartskanaler eller kanaler for eldre versjoner av Ubuntu.
Norwegian Bokmal add-applications in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Runar Ingebrigtsen on 2007-10-29
Located in add-applications/C/add-applications.xml:149(para)
37.
Open <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenuitem>Administration</guimenuitem><guimenuitem>Software Sources</guimenuitem></menuchoice> and press <guilabel>Third Party Software</guilabel>.
(no translation yet)
Suggestions:
Åpne <menuchoice><guimenu>System</guimenu><guimenuitem>Administrasjon</guimenuitem><guimenuitem>Programvare-kilder</guimenuitem></menuchoice> og velg <guilabel>Tredjeparts programvare</guilabel>.
Norwegian Bokmal add-applications in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Ove Magnus Halkjær on 2008-07-17
Located in add-applications/C/add-applications.xml:164(para)
39.
Enter the <guilabel>APT line</guilabel> for the extra repository. This should be available from the website of the repository or similar, and should look similar to the following:
(no translation yet)
Suggestions:
Fyll ut <emphasis>APT-linjen</emphasis> for ekstra pakkebrønn. Denne adressen skal være tilgjengelig fra nettstedet til pakkebrønnen eller lignende og bør se ut som følger:
Norwegian Bokmal add-applications in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Asbjørn Ulsberg on 2007-10-12
Located in add-applications/C/add-applications.xml:175(para)
41.
Press <guibutton>Add Source</guibutton> and then click <guibutton>Close</guibutton> to save your changes.
(no translation yet)
Suggestions:
Trykk <guibutton>Legg til brønn</guibutton> og deretter <guibutton>lukk</guibutton>for å lagre kilden.
Norwegian Bokmal add-applications in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Daniel Høyer Iversen on 2007-12-19
Trykk <guibutton>Legg til programvarekanal</guibutton> og deretter <guibutton>lukk</guibutton>for å lagre kanalen.
Norwegian Bokmal add-applications in Ubuntu Hardy package "ubuntu-docs" by Sigurd Gartmann on 2007-11-11
Located in add-applications/C/add-applications.xml:183(para)
19 of 9 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Knut Karevoll.