Translations by Eglė

Eglė has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 163 results
21.
Automatic rotation
2009-06-13
automatinis pasukimas
22.
Printer configuration - %s
2009-06-13
Spausdintuvo parinktys - %s
30.
Installable Options
2009-06-13
Įdiegiami parametrai
45.
This will delete this class!
2009-06-13
Tai ištrins šią klasę!
51.
Maintenance command submitted as job %d
2009-06-13
Priežiūros komanda nusiųsta kaip darbas %d
56.
Option '%s' has value '%s' and cannot be edited.
2009-06-13
Parinkties „%s“ reikšmė „%s“ ir ji netaisoma.
63.
Queue
2009-06-13
Eilė
64.
PostScript Printer Description files (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *.PPD.GZ)
2009-06-13
PostScript spausdintuvo aprašomieji failai (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *.PPD.GZ)
65.
All files (*)
2009-06-13
Visi failai (*)
66.
Search
2009-06-13
Ieškoti
69.
Change Device URI
2009-06-13
Pakeisti įrenginio adresą (URI)
74.
Other
2009-06-14
Kitas
76.
Scanning...
2009-06-14
Tikrinama...
78.
This print share is accessible.
2009-06-14
82.
No queues
2009-06-14
Nėra eilių
83.
There are no queues available.
2009-06-14
Nėra prieinamų eilių.
85.
A printer connected to a USB port.
2009-06-14
Spausdintuvas prijungtas prie USB prievado.
90.
-- No matches found --
2009-06-14
-- Niekas neatitiko užklausos --
94.
Distributable
2009-06-14
Platinamas
96.
Not specified.
2009-06-14
Nenurodyta.
98.
The '%s' driver cannot be used with printer '%s %s'.
2009-06-14
„%s“ valdyklė negali būti naudojama su „%s %s“ spausdintuvu.
99.
You will need to install the '%s' package in order to use this driver.
2009-06-14
Norint naudoti šią valdyklę, jums reikės įdiegti „%s“ paketą.
102.
Downloadable drivers
2009-06-14
Atsisiunčiamos valdyklės
104.
No Installable Options
2009-06-14
Nėra įdiegiamų parinkčių
111.
To start this tool, select System->Administration->Printing from the main menu.
2009-06-14
Norėdami paleisti šį įrankį, iš pagrindinio meniu pasirinkite Sistema->Administravimas->Spausdinimas.
112.
Authentication
2009-06-13
Atpažinimas
115.
Printing troubleshooter
2009-06-14
Spausdinimo problemų priėmimas
117.
In the next few screens I will ask you some questions about your problem with printing. Based on your answers I will try to suggest a solution.
2009-06-14
Sekančiuose ekranuose aš paklausiu jūsų kelių klausimų apie spausdinimo problemą. remiantis jūsų atsakymais, bandysiu pasiūlyti sprendimą.
118.
Click 'Forward' to begin.
2009-06-14
Norėdami pradėti, spauskite „Pirmyn“.
120.
I have not been able to work out what the problem is, but I have collected some useful information to put in a bug report.
2009-06-14
Man nepavyko išsiaiškinti šios problemos, bet aš surinkau naudingos informacijos ir galiu pranešti apie klaidą.
123.
Queue Not Enabled
2009-06-14
Eilė neįjungta
126.
This may be due to the printer being disconnected or switched off.
2009-06-14
Galbūt spausdintuvas buvo atsijungęs ar išjungtas.
127.
Queue Not Shared
2009-06-14
Eilė nepaviešinta
128.
The CUPS printer on the server is not shared.
2009-06-14
CUPS spausdintuvas serveryje nėra paviešintas.
129.
Choose Network Printer
2009-06-14
Išsirinkti spausdintuvą tinkle
130.
Please select the network printer you are trying to use from the list below. If it does not appear in the list, select 'Not listed'.
2009-06-14
Prašom išsirinkti jūsų norimą spausdintuvą tinkle iš apačioje esančio sąrašo. Jei jo ten nerasite, pasirinkite „Neįrašytas“.
132.
Information
2009-06-14
Informacija
133.
Not listed
2009-06-14
Neįrašytas
134.
Remote Address
2009-06-14
Nutolęs adresas
135.
Please enter as many details as you can about the network address of this printer.
2009-06-14
Prašome įvesti kuo daugiau informacijos apie šio spausdintuvo tinklo adresą.
137.
Server IP address:
2009-06-14
Serverio IP adresas:
138.
Printer Location
2009-06-14
Spausdintuvo buvimo vieta
139.
Is the printer connected to this computer or available on the network?
2009-06-14
Ar spausdintuvas prijungtas prie šio kompiuterio ar yra tinkle?
140.
Locally connected printer
2009-06-14
Vietoje prijungtas spausdintuvas
144.
Pending
2009-06-13
Laukiama
149.
Test Page
2009-06-14
Bandomasis puslapis
150.
Cancel All Jobs
2009-06-14
Atšaukti visus darbus
155.
Yes
2009-06-14
Taip
156.
No
2009-06-14
Ne
157.
Status Messages
2009-06-14
Būsenos pranešimai