Browsing Albanian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Albanian guidelines.
110 of 77 results
1.
Desktop Configuration
Konfigurimi i Desktopit
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-23
Located in system-settings/C/system-settings.xml:14(title)
2.
Credits and License
Kredite dhe Linçensimi
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-23
Located in system-settings/C/system-settings.xml:3(title)
3.
This document is maintained by the Ubuntu documentation team (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). For a list of contributors, see the <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">contributors page</ulink>
Ky dokument mirëmbahet nga ekipi i dokumentimit Ubuntu (https://wiki.ubuntu.com/DocumentationTeam). Për listën e kontribuesve, shikoni në <ulink type="help" url="help:/kubuntu/contributors.html">Faqja e kontribuesve</ulink>
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-23
Located in system-settings/C/system-settings.xml:4(para)
4.
This document is made available under the Creative Commons ShareAlike 2.5 License (CC-BY-SA).
Ky dokument është i licensuar nga Creative Commons ShareAlike 2.5 (CC-BY-SA).
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-23
Located in system-settings/C/system-settings.xml:5(para)
5.
You are free to modify, extend, and improve the Ubuntu documentation source code under the terms of this license. All derivative works must be released under this license.
Jeni i lirë të modifikoni, zgjeroni dhe të përmirësoni kodin e dokumentave të Ubuntu nën termat e kësaj license. Të gjitha punimet apo veprat e derivuara duhet të publikohen nën kushtet e po kësaj license.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-23
Located in system-settings/C/system-settings.xml:6(para)
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
Ky dokumentim shpërndahet me shpresën se do të jetë i dobishëm, por PA ASNJË GARANCI; madje edhe pa garancinë e shprehur të TREGTUESHMËRISË ose PËRSHTATJES PËR NJË QËLLIM TË CAKTUAR SI ËSHTË PËRSHKRUAR MË LART.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-23
Located in system-settings/C/system-settings.xml:8(para)
7.
A copy of the license is available here: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike License</ulink>.
Kopjimi i liçencës është i gatshëm këtu: <ulink type="help" url="help:/kubuntu/ccbysa.html">Creative Commons ShareAlike liçenca</ulink>.
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-23
Located in system-settings/C/system-settings.xml:19(para)
8.
2004, 2005, 2006, 2007, 2008
(no translation yet)
Located in system-settings/C/system-settings.xml:24(year)
9.
Canonical Ltd. and members of the Ubuntu Documentation Project
Canonical Ltd. dhe anëtarët e Projektit për Dokumentimin e Ubuntu
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-23
Located in system-settings/C/system-settings.xml:25(holder)
10.
The Ubuntu Documentation Project
Projekti i Dokumentimit të Ubuntu
Translated and reviewed by Vilson Gjeci on 2009-02-23
Located in system-settings/C/system-settings.xml:18(publishername)
110 of 77 results

This translation is managed by Ubuntu Albanian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

No-one has contributed to this translation yet.