Translations by Manuel R. Ciosici

Manuel R. Ciosici has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

116 of 16 results
6.
This documentation is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AS DESCRIBED IN THE DISCLAIMER.
2009-05-12
Această documentație este distribuită cu speranța că va fi utilă, dar FĂRĂ NICI O GARANŢIE; nici chiar garanția implicită de COMERCIALIZARE sau ADAPTABILITATE PENTRU UN ANUMIT SCOP, CONFORM DESCRIERII DIN DECLARAȚIA DE NEASUMARE A RESPONSABILITĂȚII.
20.
<application>KFouleggs</application> clones the well-known <emphasis>PuyoPuyo</emphasis> game in Japan, and contains modifications of the well-known <emphasis>Tetris</emphasis> game principle.
2007-08-20
<application>KFouleggs</application> clonează foarte cunoscutul joc <emphasis>PuyoPuyo</emphasis> din Japonia şi conţine modificaţii ale principiului foarte cunoscutului joc <emphasis>Tetris</emphasis>.
21.
<application>KGoldrunner</application> is a game of action and puzzle solving. Run through the maze, dodge your enemies, collect all the gold and climb up to the next level.
2007-08-20
<application>KGoldrunner</application> este un joc de acţiune şi reyolvare de puzzle. Aleargă prin labirint, fereşte-te de duşmani, colectează tot aurul şi urcă la următorul nivel.
2007-08-20
<application>KGoldrunner</application> este un joc de acţiune şi reyolvare de puzzle. Aleargă prin labirint, fereşte-te de duşmani, colectează tot aurul şi urcă la următorul nivel.
2007-08-20
<application>KGoldrunner</application> este un joc de acţiune şi reyolvare de puzzle. Aleargă prin labirint, fereşte-te de duşmani, colectează tot aurul şi urcă la următorul nivel.
23.
<application>KSirtet</application> is a <emphasis>Tetris</emphasis> clone which allows multiplayer duels as well as duels against the computer player.
2007-08-20
<application>KSirtet</application> este o clonă de <emphasis>Tetris</emphasis> care permite dueluri între mai mulţi jucători (multiplayer) cât şi dueluri împotriva calculatorului.
24.
<application>KSmiletris</application> is yet another clone of <emphasis>Tetris</emphasis>, however it does not quite follow the usual game rules of <emphasis>Tetris</emphasis>
2007-08-23
<application>KSmiletris</application> este inca o clona de <emphasis>Tetris</emphasis>, dar aceasta nu urmareste regulile obisnuite ale jocului <emphasis>Tetris</emphasis>
25.
<application>KSnakerace</application> is a fast action game where you control a snake which has to eat, and the more you eat, the larger your snake grows. The goal is to eat as much as possible without colliding with the other snake or the wall, however this becomes more and more difficult the more you eat.
2008-05-17
<application>KSnakerace</application> e un joc de acţiune rapid, în care controlezi un şarpe înfometat. Cu cât șarpele mănâncă mai mult, cu atât devine mai mare. Scopul este să mănânci cât mai mult posibil fără să te lovești de alt șarpe sau de perete și acest lucru devine din ce în ce mai greu pe măsură ce mănânci.
26.
<application>KSpaceDuel</application> is a space game for two players, however one player can be controlled via the computer. Each player controls a satellite that flies around the sun, all the while trying not to collide with anything and trying to shoot at the other space ship.
2008-05-17
<application>KSpaceDuel</application> este un joc în spațiu, pentru doi jucători, deși unul dintre aceștia poate fi controlat de către calculator. Fiecare jucător controlează un satelit care zboară in jurul soarelui, încercând mereu să nu se ciocnească de nimic și să tragă în cealalată navă spațială.
27.
<application>KTron</application> is based off of the popular computer game for two players as well as the famous movie. It is a fast paced game in which both players have to move and avoid colliding with any walls, the opponent, or the path you or your opponent has created.
2008-05-17
<application>KTron</application> are la origine popularul joc pe calculator cât si faimosul film. Este un joc foarte dinamic, în care amândoi jucătorii trebuie să mute și să evite cionirea cu orice perete, cu oponentul sau cu traseul pe care tu sau oponentul tău l-a creat.
28.
Games in the "Arcade Games" subsection consist of: <placeholder-1/>
2008-05-17
Jocurile din subsecţiunea "Jocuri Arcade" sunt: <placeholder-1/>
29.
Board Games
2008-05-17
Jocuri care utilizează o tablă
30.
<application>Atlantik</application> is an open source game client for <trademark>Monopoly</trademark> like board games which are played on the monopd network.
2008-05-17
<application>Atlantik</application este un client open source pentru jocuri de tipul <trademark>Monopoly</trademark> care sunt jucate pe rețeaua monopd.
32.
<application>KBlackbox</application> is a logical game of hide-and-seek, inspired by <emphasis>emacs blackbox</emphasis>, played on a grid of boxes.
2009-05-12
<application>KBlackbox</application> este un joc de logică de-a v-ați ascunselea, inspirat de <emphasis>emacs blackbox</emphasis>, jucat pe un tabel de pătrate.
41.
<application>Lieutnant Skat</application> is a two player card game which follows the rules of the German game, <emphasis>(Offiziers)-Skat</emphasis>. The game includes various carddecks and a computer opponent can play for any of the players.
2009-05-12
<application> Lieutnant Skat </aplication> este un joc de cărți pentru doi jucători și care urmează regulile jocului german <emphasis> (Offiziers)-Skat </emphasis>. Jocul include diferite pachete de cărți și adversarul-computer poate juca pentru oricare din jucători.
138.
translator-credits
2009-11-28
This is a dummy translation so that the credits are counted as translated.