Translations by Claudiu Guiman

Claudiu Guiman has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 129 results
10.
Width
2006-05-28
Lăţime
2006-05-28
Lăţime
11.
&Width
2006-05-28
&Lăţime
2006-05-28
&Lăţime
277.
This is the default language that the spell checker will use. The drop down box will list all of the dictionaries of your existing languages.
2006-05-27
Aceasta este limba implicită pe care verificatorul ortografic o va folosi. Acest drop down box va lista toate dicţionarele disponibile pentru limbile existente.
279.
If checked, the "spell as you type" mode is active and all misspelled words are immediately highlighted.
2006-05-27
Dacă este activat modul "verifică în timp ce scrii", toate cuvintele scrise greşit vor fi imediat subliniate.
281.
If checked, words that consist of only uppercase letters are not spell checked. This is useful if you have a lot of acronyms, such as KDE for example.
2006-05-27
Dacă este selectata, cuvintele care conţin numai majuscule nu vor fi corectate ortografic. Aceasta este folositoare daca foloseşti multe acronime, cum ar fi KDE.
283.
If checked, concatenated words made of existing words are not spell checked. This is useful in some languages.
2006-05-27
Dacă este selectata, cuvintele concatenate create din cuvinte existente nu sunt verificate ortografic. Aceasta este folositoare în unele limbi.
303.
List of 'wide-area' (non link-local) domains that should be browsed.
2006-05-28
Lista de domenii "zonă largă" (legături ne-locale) care ar trebui navigate.
310.
Name of default publishing domain for WAN
2006-05-28
Numele domeniului publicat implicit pentru WAN
331.
1 replacement done.
%n replacements done.
2006-05-28
_n: O înlocuire făcută.
%n înlocuiri făcute.
341.
<qt><p>The diagnostics is:<br>The desktop file %1 could not be found.</p></qt>
2006-05-28
<qt><p>Diagnosticul este:<br>Fişierul de pe desktop %1 nu a putut fi găsit.</p></qt>
348.
but your pattern only defines 1 capture.
but your pattern only defines %n captures.
2006-05-28
_n: dar modelul defineşte numai o captură.
dar modelul defineşte numai %n capturi.
403.
1 match found.
%n matches found.
2006-05-28
_n: Am găsit o potrivire.
Am găsit %n potriviri.
406.
Continue from the end?
2006-05-28
Continuaţi de la sfârşit?
569.
&Overwrite
2006-05-28
&Suprascrie
585.
Password must be at least 1 character long
Password must be at least %n characters long
2006-05-28
_n: Parola trebuie să fie de cel puţin un caracter
Parola trebuie să fie de cel puţin %n caractere
601.
Zemberek
2006-05-28
Zemberek
671.
Area
2006-05-28
Zonă
752.
Do you really want to reset all toolbars of this application to their default? The changes will be applied immediately.
2006-05-28
Chiar vrei să resetezi toate Barele de Instrumente ale acestei aplicaţii la setările implicite? Aceste setări vor fi aplicate imediat.
753.
Reset Toolbars
2006-05-28
Resetează Bara de Unelte
813.
Reassign
2006-05-28
Reasignează
848.
A command-line application that can be used to run KUnitTest modules.
2006-05-28
O aplicaţie în linie de comanda care poate fi folosită să ruleze modulele KUnitTest.
849.
Only run modules whose filenames match the regexp.
2006-05-28
Rulează doar modulele al căror nume se potrives cu regexp.
850.
Only run tests modules which are found in the folder. Use the query option to select modules.
2006-05-28
Rulează doar module test care se găsesc în acest director. Foloseşte opţiunea de interogare pentru a selecta modulele.
851.
Disables debug capturing. You typically use this option when you use the GUI.
2006-05-28
Dezactivează captura depanării. De obicei foloseşti această opţiune când foloseţti GUI.
852.
KUnitTest ModRunner
2006-05-28
KUnitTest ModRunner
1121.
Do Not Reload
2006-05-28
Nu reîncărca
1188.
Fill Out
2006-05-28
Completează
1189.
Do Not Fill Out
2006-05-28
Nu completa
1207.
Preview not available.
2006-05-28
Previzualizarea nu este valabilă.
1234.
Block IFrame...
2006-05-28
Blochează IFrame...
1248.
Add URL to Filter
2006-05-28
Adaugă URL la Filtru
1290.
Find Text as You Type
2006-05-28
Găseşte text pe măsură ce scrieţi
1291.
Find Links as You Type
2006-05-28
Găseşte legăturile pe măsură ce scrieţi
1316.
%n Image of %1 loaded.
%n Images of %1 loaded.
2006-05-28
_n: %n din %1 imagine încărcată
%n din %1 imagini încărcate
1350.
This page was prevented from opening a new window via JavaScript.
2006-05-28
Această pagină a fost oprită să deschidă o nouă pagina cu ajutorul JavaScript.
1351.
Popup Window Blocked
2006-05-28
Fereastră blocată
1353.
&Show Blocked Popup Window
Show %n Blocked Popup Windows
2006-05-28
_n : Arată &ferestra blocată
Arată %n ferestre blocate
1374.
Store passwords on this page?
2006-05-28
Stochează parola în această pagina?
1611.
Vietnamese
2006-05-28
Vietnameză
1612.
South-Eastern Europe
2006-05-28
Europa de Sud-Est
1697.
This application was written by somebody who wants to remain anonymous.
2006-05-28
Această aplicaţie a fost scrisă de cineva care vrea să rămână anonim.
1807.
A little program to output installation paths
2006-05-28
Un program care afişează căile de instalare
1808.
expand ${prefix} and ${exec_prefix} in output
2006-05-28
extinde ${prefix} şi ${exec_prefix} în afişare
1809.
Compiled in prefix for KDE libraries
2006-05-28
Compilat în prefix pentru librăriile KDE
1810.
Compiled in exec_prefix for KDE libraries
2006-05-28
Compilat în exec_prefix pentru librăriile KDE
1811.
Compiled in library path suffix
2006-05-28
Compilat în sufixul căii librăriei
1812.
Prefix in $HOME used to write files
2006-05-28
Prefix în $HOME utilizat pentru scrierea fişierelor
1813.
Compiled in version string for KDE libraries
2006-05-28
Compilat în texte versiuni pentru librăriile KDE