Browsing Finnish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Finnish guidelines.
110 of 55 results
1.
Show windows from all desktops
i18n: file taskbar.kcfg line 11
Näytä ikkunat kaikilta työpöydiltä
Translated and reviewed by Kim Enkovaara on 2006-04-05
Located in rc.cpp:3
2.
Turning this option off will cause the taskbar to display <b>only</b> the windows on the current desktop. \n\nBy default, this option is selected and all windows are shown.
i18n: file taskbar.kcfg line 12
Tämän valinnan poistamisen jälkeen tehtäväpalkki näyttää <b>vain</b> nykyisellä työpöydällä olevat ikkunat. \n\n Oletuksena tämä valinta on käytössä ja kaikki ikkunat näytetään.
Translated and reviewed by Kim Enkovaara on 2006-04-05
Located in rc.cpp:6
3.
Show only minimized windows
i18n: file taskbar.kcfg line 16
Näytä vain pienennetyt ikkunat
Translated and reviewed by Kim Enkovaara on 2006-04-05
Located in rc.cpp:9
4.
Select this option if you want the taskbar to display <b>only</b> minimized windows. \n\nBy default, this option is not selected and the taskbar will show all windows.
i18n: file taskbar.kcfg line 17
Valitse tämä, jos haluat tehtäväpalkin näyttävän <b>vain</b> pienennetyt ikkunat. \n\nOletuksena tätä ei ole valittu ja tehtäväpalkki näyttää kaikki ikkunat.
Translated and reviewed by Kim Enkovaara on 2006-04-05
Located in rc.cpp:12
5.
Never
i18n: file taskbar.kcfg line 22
Ei koskaan
Translated and reviewed by Kim Enkovaara on 2006-04-05
Located in rc.cpp:15
6.
When Taskbar Full
i18n: file taskbar.kcfg line 25
Kun tehtäväpalkki on täynnä
Translated and reviewed by Kim Enkovaara on 2006-04-05
Located in rc.cpp:18
7.
Always
i18n: file taskbar.kcfg line 28
Aina
Translated and reviewed by Kim Enkovaara on 2006-04-05
Located in rc.cpp:21
8.
Group similar tasks:
i18n: file taskbar.kcfg line 32
Ryhmitä samanlaiset tehtävät:
Translated and reviewed by Kim Enkovaara on 2006-04-05
Located in rc.cpp:24
9.
The taskbar can group similar windows into single buttons. When one of these window group buttons are clicked on a menu appears showing all the windows in that group. This can be especially useful with the <em>Show all windows</em> option.\n\nYou can set the taskbar to <strong>Never</strong> group windows, to <strong>Always</strong> group windows or to group windows only <strong>When the Taskbar is Full</strong>.\n\nBy default the taskbar groups windows when it is full.
i18n: file taskbar.kcfg line 33
Tehtäväpalkki voi ryhmittää samanlaiset ikkunat yhteen painikkeeseen. Kun tällaista ikkunaryhmäpainiketta napsautetaan, aukeaa valikko, joka näyttää ryhmässä olevat ikkunat. Tämä on kätevää, jos käytössä on myös <em>Näytä kaikki ikkunat</em>-valinta.\n\nVoit asettaa tehtäväpalkin ryhmittämään ikkunat <strong>Ei koskaan</strong>, ryhmittämään ne <strong>Aina</strong> tai ryhmittämään ne vain <strong>Kun tehtävälista on täynnä</strong>.\n\nOletuksena tehtäväpalkki ryhmittää ikkunat kun ne ovat täynnä.
Translated and reviewed by Kim Enkovaara on 2006-04-05
Located in rc.cpp:27
10.
Sort windows by desktop
i18n: file taskbar.kcfg line 37
Järjestä ikkunat työpöydän mukaan
Translated and reviewed by Kim Enkovaara on 2006-04-05
Located in rc.cpp:30
110 of 55 results

This translation is managed by Ubuntu Finnish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Elias Julkunen, Heikki Mäntysaari, Ilpo Kantonen, Kim Enkovaara, Lasse Liehu.