Browsing Czech translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Czech guidelines.
110 of 55 results
1.
Show windows from all desktops
i18n: file taskbar.kcfg line 11
Zobrazovat okna ze všech ploch
Translated and reviewed by Jakub Friedl on 2006-04-05
Located in rc.cpp:3
2.
Turning this option off will cause the taskbar to display <b>only</b> the windows on the current desktop. \n\nBy default, this option is selected and all windows are shown.
i18n: file taskbar.kcfg line 12
Vypnutím této volby se v pruhu úloh budou zobrazovat <b>pouze</b> okna z aktuální plochy. \n\nVe výchozím nastavení je tato volba zapnuta a zobrazují se tak okna ze všech ploch.
Translated and reviewed by Jakub Friedl on 2006-04-05
Located in rc.cpp:6
3.
Show only minimized windows
i18n: file taskbar.kcfg line 16
Zobrazovat pouze minimalizovaná okna
Translated and reviewed by Jakub Friedl on 2006-04-05
Located in rc.cpp:9
4.
Select this option if you want the taskbar to display <b>only</b> minimized windows. \n\nBy default, this option is not selected and the taskbar will show all windows.
i18n: file taskbar.kcfg line 17
Tuto volbu zvolte, pokud chcete, aby se v pruhu úloh zobrazovala <b>pouze</b> minimalizovaná okna. \n\nVe výchozím nastavení je tato volba vypnuta a pruh úloh zobrazuje všechna okna.
Translated and reviewed by Jakub Friedl on 2006-04-05
Located in rc.cpp:12
5.
Never
i18n: file taskbar.kcfg line 22
Nikdy
Translated and reviewed by Jakub Friedl on 2006-04-05
Located in rc.cpp:15
6.
When Taskbar Full
i18n: file taskbar.kcfg line 25
Je-li lišta plná
Translated and reviewed by Jakub Friedl on 2006-04-05
Located in rc.cpp:18
7.
Always
i18n: file taskbar.kcfg line 28
Vždy
Translated and reviewed by Jakub Friedl on 2006-04-05
Located in rc.cpp:21
8.
Group similar tasks:
i18n: file taskbar.kcfg line 32
Seskupovat podobné úlohy:
Translated and reviewed by Jakub Friedl on 2006-04-05
Located in rc.cpp:24
9.
The taskbar can group similar windows into single buttons. When one of these window group buttons are clicked on a menu appears showing all the windows in that group. This can be especially useful with the <em>Show all windows</em> option.\n\nYou can set the taskbar to <strong>Never</strong> group windows, to <strong>Always</strong> group windows or to group windows only <strong>When the Taskbar is Full</strong>.\n\nBy default the taskbar groups windows when it is full.
i18n: file taskbar.kcfg line 33
Pruh úloh může seskupovat podobná okna do jednoho tlačítka. Pokud se na takové tlačítko klikne, objeví se nabídka se seznamem všech oken ve skupině. To je velmi užitečné, používá-li se volba <em>Zobrazovat okna ze všech ploch</em>. \n\nMůžete nastavit, aby byly úlohy seskupovány <strong>Vždy</strong>, pouze <strong>Je-li lišta plná</strong> nebo <strong>Nikdy</strong>. \n\nVe výchozím nastavení se okna seskupují pouze, je-li lišta plná.
Translated and reviewed by Jakub Friedl on 2006-04-05
Located in rc.cpp:27
10.
Sort windows by desktop
i18n: file taskbar.kcfg line 37
Třídit okna podle plochy
Translated and reviewed by Jakub Friedl on 2006-04-05
Located in rc.cpp:30
110 of 55 results

This translation is managed by Ubuntu Czech Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Jakub Friedl, Kamil Páral, Lukáš Tinkl, Vojtěch Procházka.