Browsing Galician translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Galician guidelines.
4150 of 50 results
41.
Installing icon themes
Instalando temas de iconas
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in iconthemes.cpp:208
42.
<qt>Installing <strong>%1</strong> theme</qt>
<qt>Instalando o tema <strong>%1</strong></qt>
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in iconthemes.cpp:226
43.
<qt>Are you sure you want to remove the <strong>%1</strong> icon theme?<br><br>This will delete the files installed by this theme.</qt>
<qt>¿Está vostede seguro de borra-lo tema de iconas <strong>%1</strong>?<br><br>Isto borraría os ficheiros instalados polo tema.</qt>
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in iconthemes.cpp:286
44.
Confirmation
Confirmación
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in iconthemes.cpp:294
45.
&Theme
&Tema
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in main.cpp:47
46.
Ad&vanced
&Aventaxado
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
In upstream:
A&vanzado
Suggested by Xabi García on 2006-08-24
Located in main.cpp:51
47.
Icons
Iconas
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in main.cpp:54
48.
Icons Control Panel Module
Módulo de Iconas do Panel de Control
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in main.cpp:55
49.
(c) 2000-2003 Geert Jansen
(c) 2000-2003 Geert Jansen
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in main.cpp:57
50.
<h1>Icons</h1>This module allows you to choose the icons for your desktop.<p>To choose an icon theme, click on its name and apply your choice by pressing the "Apply" button below. If you do not want to apply your choice you can press the "Reset" button to discard your changes.</p><p>By pressing the "Install New Theme" button you can install your new icon theme by writing its location in the box or browsing to the location. Press the "OK" button to finish the installation.</p><p>The "Remove Theme" button will only be activated if you select a theme that you installed using this module. You are not able to remove globally installed themes here.</p><p>You can also specify effects that should be applied to the icons.</p>
<h1>Iconas</h1>Este módulo permite escoller as iconas para o seu escritorio. <p>Para escoller un tema de iconas, prema no seu nome e aplique a súa escolla premendo no botón "Aplicar" de embaixo. Se non quere aplicar a escolla, pode premer en "Restablecer" para descartar todos os cambios.</p><p>Premendo en "Instalar Novo Tema" pode instalar o seu novo tema de iconas introducindo a súa localización na caixa ou explorando á localización. Prema o botón "Aceptar" para rematar coa instalación.</p><p>O botón de "Borrar Tema" só estará activado se escolle un tema xa insatalado mediante este módulo. Non será quén de borrar os temas globais aquí instalados.</p> <p>Pode tamén especificar os efectos que se lle aplicarán ás iconas.</p>
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in main.cpp:93
4150 of 50 results

This translation is managed by Ubuntu Galician Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Xabi García.