Browsing Croatian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Croatian guidelines.
110 of 67 results
1.
Your names
Context:
NAME OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2009-11-17
In upstream:
Renato Pavičić
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2007-10-28
Located in _translatorinfo.cpp:1
2.
Your emails
Context:
EMAIL OF TRANSLATORS
To prevent privacy issues, this translation is not available to anonymous users,
if you want to see it, please, log in first.
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2009-11-17
In upstream:
renato<-at->translator-shop.org
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2007-10-28
Located in _translatorinfo.cpp:3
3.
<h1>Colors</h1> This module allows you to choose the color scheme used for the KDE desktop. The different elements of the desktop, such as title bars, menu text, etc., are called "widgets". You can choose the widget whose color you want to change by selecting it from a list, or by clicking on a graphical representation of the desktop.<p> You can save color settings as complete color schemes, which can also be modified or deleted. KDE comes with several predefined color schemes on which you can base your own.<p> All KDE applications will obey the selected color scheme. Non-KDE applications may also obey some or all of the color settings, if this option is enabled.
<h1>Boje</h1> Ovaj modul omogućuje odabir sheme bojanja koje upotrebljava KDE okruženje. Različiti elementi radne površine, poput naslovnih traka, teksta izbornika i ostali, nazivaju se "widgeti". Možete odabrati widget čiju boju želite izmijeniti njegovim odabirom s popisa ili klikanjem prikaza radne površine.<p> Postavke boja možete sprmiti u olbiku sheme bojanja, koje također možete uređivati ili izbrisati. KDE se isporučuje s nekoliko unaprijed definiranih shema bojanja, na osnovu kojih možete izraditi vlastite sheme bojanja.<p> Sve KDE aplikacije poštivat će odabranu shemu bojanja. Ne-KDE aplikacije mogu poštovati neke ili sve postavke boja u slučaju omogućavanja ove opcije.
Translated and reviewed by Renato Pavičić on 2006-10-13
Located in colorscm.cpp:100
4.
This is a preview of the color settings which will be applied if you click "Apply" or "OK". You can click on different parts of this preview image. The widget name in the "Widget color" box will change to reflect the part of the preview image you clicked.
Ovo je pogled na postavke boje koje će biti korištene ako kliknete "Primjeni" ili "U redu". Možete kliknuti na bilo koji bio pregledne slike. Ime dijela u kutiji "Boja dijela" će se promjeniti ovisno o tome koji ste dio slike kliknuli.
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2006-04-04
Reviewed by Renato Pavičić on 2007-06-06
Located in colorscm.cpp:133
5.
Color Scheme
Raspored boja
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2006-04-04
Reviewed by Renato Pavičić on 2007-06-06
In upstream:
Shema bojanja
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2008-01-13
Located in colorscm.cpp:145
6.
This is a list of predefined color schemes, including any that you may have created. You can preview an existing color scheme by selecting it from the list. The current scheme will be replaced by the selected color scheme.<p> Warning: if you have not yet applied any changes you may have made to the current scheme, those changes will be lost if you select another color scheme.
Ovo je popiis unaprijed definiranih shema bojanja, obuhvaćajući i bilo koju shemu koju ste sami izradili. Postojeću shemu možete pregledati njezinim odabirom na popisu. Trenutna shema bit će zamijenjena odabranom.<p> Upozorenje: Ako niste primjenili bilo kakve unešene izmjene trenutne sheme, te će izmjene biti izgubljene odabirom druge sheme bojanja.
Translated and reviewed by Renato Pavičić on 2006-10-13
Located in colorscm.cpp:154
7.
&Save Scheme...
&Snimi raspored...
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2006-04-04
Reviewed by Renato Pavičić on 2007-06-06
In upstream:
&Spremi shemu...
Suggested by Renato Pavičić on 2006-10-13
Located in colorscm.cpp:162
8.
Press this button if you want to save the current color settings as a color scheme. You will be prompted for a name.
Pritisnite ovaj gumb za snimanje sadašnjeg rasporda boja kao shemu boja. Biti ćete upitani za naziv rasporeda.
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2006-04-04
Reviewed by Renato Pavičić on 2007-06-06
In upstream:
Pritisnite ovaj gumb ako trenutne postavke boja želite snimiti kao shemu bojanja kao shemu boja. Bit ćete upitani za naziv sheme.
Suggested by Renato Pavičić on 2006-10-13
Located in colorscm.cpp:165
9.
R&emove Scheme
&Ukloni skup boja
Translated by Launchpad Translations Administrators on 2006-04-04
Reviewed by Renato Pavičić on 2007-06-06
In upstream:
&Ukloni shemu
Suggested by Launchpad Translations Administrators on 2008-01-13
Located in colorscm.cpp:169
10.
Press this button to remove the selected color scheme. Note that this button is disabled if you do not have permission to delete the color scheme.
Pritiskom na ovaj gumb uklanjate odabrani raspored s popisa. Možete primjetiti da je taj gumb onemogućen ako nemate ovlasti za pisanje nad odabranom shemom.
Translated and reviewed by Launchpad Translations Administrators on 2006-04-04
Located in colorscm.cpp:173
110 of 67 results

This translation is managed by Ubuntu Croatian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Renato Pavičić.