Browsing Galician translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Galician guidelines.
615 of 68 results
6.
&Hardware
&Hardware
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in arts.cpp:168
7.
Normally, the sound server defaults to using the device called <b>/dev/dsp</b> for sound output. That should work in most cases. On some systems where devfs is used, however, you may need to use <b>/dev/sound/dsp</b> instead. Other alternatives are things like <b>/dev/dsp0</b> or <b>/dev/dsp1</b>, if you have a soundcard that supports multiple outputs, or you have multiple soundcards.
Normalmente, o servidor de son emprega por defecto o dispositivo chamado <b>/dev/dsp</b> para a saída de son. Debería funcionar na maioría dos casos. Nalgúns sistemas onde se emprega devfs, sen embargo, podería precisar empregar <b>/dev/sound/dsp</b> no seu canto. Outras alternativas coma <b>/dev/dsp0</b> ou <b>/dev/dsp1</b> son para tarxetas de son que soportan múltiples saídas, ou se ten múltiples tarxetas de son.
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in arts.cpp:182
8.
Normally, the sound server defaults to using a sampling rate of 44100 Hz (CD quality), which is supported on almost any hardware. If you are using certain <b>Yamaha soundcards</b>, you might need to configure this to 48000 Hz here, if you are using <b>old SoundBlaster cards</b>, like SoundBlaster Pro, you might need to change this to 22050 Hz. All other values are possible, too, and may make sense in certain contexts (i.e. professional studio equipment).
Normalment, o servidor de son emprega unha razón de mostreo de 44100 Hz (calidade de CD), que se soporta en calquera hardware. Se está a empregar certas <b>tarxetas de son Yamaha</b>, podería precisar configurar isto a 48000 Hz, se está a empregar <b>tarxetas antigas SoundBlaster</b>, coma a SoundBlaster Pro, podería precisar cambiar isto a 22050 Hz. Tódolos outros valores son posibeis tamén, e poderían ter sentido en certas situacións (p.e. equipamento dun estudio de son profesional).
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in arts.cpp:184
9.
This configuration module is intended to cover almost every aspect of the aRts sound server that you can configure. However, there are some things which may not be available here, so you can add <b>command line options</b> here which will be passed directly to <b>artsd</b>. The command line options will override the choices made in the GUI. To see the possible choices, open a Konsole window, and type <b>artsd -h</b>.
Este módulo de configuración está pensado para cobre-la meirande parte dos aspectos do servidor de son aRts que vostede poida configurar. Sen embargo, hai algunhas cousas que non están dispoñibeis aquí, así que pode engadir <b>opcións da liña de comandos</b> que se pasarán directamente a <b>artsd</b> . As opcións da liña de comandos sobrescribirán as escollas feitas na GUI. Para ve-las posibeis escollas, abra unha fiestra de Konsole e teclee <b>artsd -h</b>.
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in arts.cpp:186
10.
Autodetect
Autodetectar
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in arts.cpp:195
11.
kcmarts
kcmarts
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in arts.cpp:245
12.
The Sound Server Control Module
O Módulo de Control do Servidor de Son
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in arts.cpp:246
13.
(c) 1999 - 2001, Stefan Westerfeld
(c) 1999 - 2001, Stefan Westerfeld
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in arts.cpp:248
14.
aRts Author
Autor de aRts
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in arts.cpp:249
15.
The settings have changed since the last time you restarted the sound server.
Do you want to save them?
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
As opcións cambiaron dende a última vez que reiniciou o servidor de son.
¿Quere gardalas?
Translated and reviewed by Xabi García on 2006-04-04
Located in arts.cpp:422
615 of 68 results

This translation is managed by Ubuntu Galician Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Xabi García.