Browsing Norwegian Nynorsk translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Nynorsk guidelines.
110 of 25 results
1.
<big>Welcome to the GIMP!</big>
(no translation yet)
Suggestions:
<big>Velkommen til GIMP!</big>
Norwegian Bokmal gimp20-tips in Ubuntu Hardy package "gimp" by Sigurd Gartmann on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:1
2.
<tt>Alt</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles viewing the mask directly.
(no translation yet)
Suggestions:
<tt>Alt</tt>-klikk på lagmaskens forhåndsvisning i dialogen Lag bytter visningen til masken direkte.
Norwegian Bokmal gimp20-tips in Ubuntu Hardy package "gimp" by Sigurd Gartmann on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:2
3.
<tt>Ctrl</tt>-click on the layer mask's preview in the Layers dialog toggles the effect of the layer mask.
(no translation yet)
Suggestions:
<tt>Ctrl</tt>-klikk på lagmaskens forhåndsvisning i dialogen Lag bytter effekten for lagmasken.
Norwegian Bokmal gimp20-tips in Ubuntu Hardy package "gimp" by Sigurd Gartmann on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:3
4.
<tt>Ctrl</tt>-click with the Bucket Fill tool to have it use the background color instead of the foreground color.
(no translation yet)
Suggestions:
<tt>Ctrl</tt>-klikk med malingspannverktøyet for å få det til å bruke bakgrunnsfargen i stedet for forgrunnsfargen.
Norwegian Bokmal gimp20-tips in Ubuntu Hardy package "gimp" by Sigurd Gartmann on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:4
8.
After you enabled &quot;Dynamic Keyboard Shortcuts&quot; in the Preferences dialog, you can reassign shortcut keys. Do so by bringing up the menu, selecting a menu item, and pressing the desired key combination. If &quot;Save Keyboard Shortcuts&quot; is enabled, the key bindings are saved when you exit GIMP.
(no translation yet)
Suggestions:
Etter at du aktiverte «Dynamiske tastesnarveier» i Alternativer-menyen, kan du opprette hurtigtaster. Dette gjør du ved å få fram menyen, velge en ting fra menyen, og trykke den ønskede tastekombinasjonen. Hvis «Lagre tastesnarveier» er aktivert, blir de nye innstillingene lagret når du avslutter GIMP.
Norwegian Bokmal gimp20-tips in Ubuntu Hardy package "gimp" by Sigurd Gartmann on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:8
10.
If some of your scanned photos do not look colorful enough, you can easily improve their tonal range with the &quot;Auto&quot; button in the Levels tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Levels). If there are any color casts, you can correct them with the Curves tool (Layer-&gt;Colors-&gt;Curves).
(no translation yet)
Suggestions:
Hvis noen av dine skannede fotografier ikke har nok farge, kan du enkelt forbedre fargespekteret med «Auto»-knappen i Nivåverktøytet (Lag-&gt;Farger-&gt;Nivåer). Hvis det er noen ujevnheter kan du rette dem med kurveverktøytet (Lag-&gt;Farger-&gt;Kurver).
Norwegian Bokmal gimp20-tips in Ubuntu Hardy package "gimp" by Sigurd Gartmann on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:10
11.
If you stroke a path (Edit-&gt;Stroke Path), the paint tools can be used with their current settings. You can use the Paintbrush in gradient mode or even the Eraser or the Smudge tool.
(no translation yet)
Suggestions:
Hvis du streker opp en bane (Rediger-&gt;Strek opp bane), kan tegneverktøyene bli brukt med de gjeldende innstillingene. Du kan bruke luftpensel i graderingsmodus eller til og med sletteverktøyet eller andre utsmøringsverktøyet.
Norwegian Bokmal gimp20-tips in Ubuntu Hardy package "gimp" by Sigurd Gartmann on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:11
12.
If your screen is too cluttered, you can press <tt>Tab</tt> multiple times in an image window to hide or show the toolbox and other dialogs.
(no translation yet)
Suggestions:
Hvis skjermen din er veldig rotete, kan du trykke <tt>Tab</tt> flere ganger i et bildevindu for å kjule eller vise verktøykassen og andre dialoger.
Norwegian Bokmal gimp20-tips in Ubuntu Hardy package "gimp" by Sigurd Gartmann on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:12
13.
Most plug-ins work on the current layer of the current image. In some cases, you will have to merge all layers (Image-&gt;Flatten Image) if you want the plug-in to work on the whole image.
(no translation yet)
Suggestions:
De fleste tilleggene jobber mot det gjeldende laget på det gjeldende bildet. I noen tilfeller vil du være nødt til å flette alle lag (Bilde-&gt;Flat ut bilde) hvis du vil at tillegget skal virke på hele bildet.
Norwegian Bokmal gimp20-tips in Ubuntu Hardy package "gimp" by Sigurd Gartmann on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:13
14.
Not all effects can be applied to all kinds of images. This is indicated by a grayed-out menu-entry. You may need to change the image mode to RGB (Image-&gt;Mode-&gt;RGB), add an alpha-channel (Layer-&gt;Transparency-&gt;Add Alpha Channel) or flatten it (Image-&gt;Flatten Image).
(no translation yet)
Suggestions:
Ikke alle effekter kan gjøre på alle typer bilder. Dette vises med et utgrået menyinnslag. Du kan trenge å endre bildet til RGB (Bilde-&gt;Modus-&gt;RGB), legge til en alfakanal (Lag-&gt;Gjennomsiktighet-&gt;Legg til alfakanal) eller flate det ut (Bilde-&gt;Flat ut bilde).
Norwegian Bokmal gimp20-tips in Ubuntu Hardy package "gimp" by Sigurd Gartmann on 2006-03-20
Located in tips/gimp-tips.xml.in.h:14
110 of 25 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Kolbjørn Stuestøl, Kolbjørn Stuestøl.