Translations by Michał Sawicz

Michał Sawicz has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

127 of 27 results
31.
Rotate _Left
2009-12-21
Obróć w _lewo
2009-12-21
Obróć w _lewo
32.
Rotate _Right
2009-12-21
Obróć w _prawo
33.
_Crop
2009-12-21
_Przytnij
34.
_None
2009-12-21
_Brak
35.
A_4
2009-12-21
A_4
36.
A_5
2009-12-21
A_5
37.
A_6
2009-12-21
A_6
38.
_Letter
2009-12-21
_Letter
39.
Le_gal
2009-12-21
Le_gal
42.
_Custom
2009-12-21
Rozmiar _użytkownika
43.
_Rotate Crop
2009-12-21
Obróć obszar przycięcia
47.
All Pages From _Feeder
2009-12-21
_Wszystkie strony z podajnika
2009-12-21
_Wszystkie strony z podajnika
63.
No scanners detected
2009-12-21
Nie wykryto żadnych skanerów
64.
Please check your scanner is connected and powered on
2009-12-21
Sprawdź, czy skaner jest podłączony i włączony
69.
Scanned Document.pdf
2009-12-21
Dokument zeskanowany.pdf
81.
Failed to save file
2009-12-21
Błąd podczas zapisywania pliku
96.
Simple document scanning tool
2009-12-21
Proste narzędzie do skanowania
117.
Preferences
2009-12-21
Preferencje
126.
_Authorize
2009-12-21
_Autoryzuj
127.
_Username for resource:
2009-12-21
Nazwa _użytkownika dla zasobu:
128.
_Password:
2009-12-21
_Hasło:
180.
Unable to connect to scanner
2009-12-21
Błąd połączenia ze skanerem
182.
Unable to start scan
2009-12-21
Błąd rozpoczęcia skanowania
183.
Error communicating with scanner
2009-12-21
Błąd w komunikacji ze skanerem
187.
Failed to scan
2009-12-21
Błąd skanowania