Browsing Armenian translation

1 of 11 results
1.
Monitor Resolution Settings has detected that the virtual resolution must be set in your configuration file in order to apply your settings.

Would you like Screen Resolution to set the virtual resolution for you? (Recommended)
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Ցուցադրիչի լուծայնության կառավարման ծրագիրը հայտնաբերել է, որ Ձեր կարգավորումները գործադրելու համար կազմաձեւման նշոցում անհրաժեշտ է տեղադրել թվացյալ լուծայնությոնը։
Դուք կամենո՞ւմ եք, որ ցուցադրիչի լուծայնության կառավարման ծրագիրը տեղադրի լուծայնությունը։ (Խորհուրդ է տրվում)
Translated and reviewed by Serj Safarian on 2011-03-03
Located in ../ScreenResolution/ui.py:60
1 of 11 results

This translation is managed by Ubuntu Armenian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.