Translations by Hans Fredrik Nordhaug

Hans Fredrik Nordhaug has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

201250 of 270 results
300.
Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update cannot be used to add new CD-ROMs
2016-04-14
Bruk «apt-cdrom» for å gjøre denne CD-plata tilgjengelig for APT. Du kan ikke bruke «apt-get update» til å legge til nye CD-plater.
301.
Wrong CD-ROM
2016-04-14
Feil CD-plate
302.
Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use.
2016-04-14
Klarer ikke å avmontere CD-plata i %s. Det kan hende plata fremdeles er i bruk.
303.
Disk not found.
2016-04-14
Disk ikke funnet.
304.
File not found
2016-04-14
Fant ikke fila
307.
[IP: %s %s]
2016-04-14
[IP: %s %s]
309.
Connecting to %s (%s)
2016-04-14
Kobler til %s (%s)
310.
Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)
2016-04-14
Klarte ikke å opprette en sokkel for %s (f=%u t=%u p=%u)
311.
Cannot initiate the connection to %s:%s (%s).
2016-04-14
Klarte ikke å starte forbindelsen til %s:%s (%s).
312.
Failed
2006-03-20
Mislyktes
313.
Could not connect to %s:%s (%s).
2016-04-14
Klarte ikke å koble til %s:%s (%s).
314.
Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out
2016-04-14
Klarte ikke å koble til %s:%s (%s), tidsavbrudd på forbindelsen
315.
Connecting to %s
2016-04-14
Kobler til %s
316.
Could not resolve '%s'
2016-04-14
Klarte ikke å slå opp «%s»
317.
Temporary failure resolving '%s'
2016-04-14
Midlertidig feil ved oppslag av «%s»
319.
Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i - %s)
2016-04-14
Noe galt skjedde ved oppslag av «%s:%s» (%i - %s)
320.
Unable to connect to %s:%s:
2016-04-14
Klarte ikke koble til %s:%s:
321.
Failed to stat
2016-04-14
Klarte ikke å få status
322.
Invalid URI, local URIS must not start with //
2016-04-14
Ugyldig adresse. Lokale adresser kan ikke starte med //
323.
Logging in
2016-04-14
Logger inn
324.
Unable to determine the peer name
2016-04-14
Klarte ikke å fastslå navnet på motparten
325.
Unable to determine the local name
2016-04-14
Klarte ikke å fastslå det lokale navnet
326.
The server refused the connection and said: %s
2016-04-14
Tjeneren nektet oss å kople til og sa: %s
327.
USER failed, server said: %s
2016-04-14
USER mislykkes, tjeneren sa: %s
328.
PASS failed, server said: %s
2016-04-14
PASS mislykkes, tjeneren sa: %s
329.
A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin is empty.
2016-04-14
En mellomtjener er oppgitt, men ikke noe innloggingsskript. Feltet «Acquire::ftp::ProxyLogin» er tomt.
330.
Login script command '%s' failed, server said: %s
2016-04-14
Kommandoen «%s» i innlogginsskriptet mislykkes, tjeneren sa: %s
331.
TYPE failed, server said: %s
2016-04-14
TYPE mislykkes, tjeneren sa: %s
332.
Connection timeout
2016-04-14
Tidsavbrudd på forbindelsen
333.
Server closed the connection
2016-04-14
Tjeneren lukket forbindelsen
334.
Read error
2016-04-14
Lesefeil
335.
A response overflowed the buffer.
2016-04-14
Et svar oversvømte bufferen.
336.
Protocol corruption
2016-04-14
Protokollødeleggelse
337.
Write error
2016-04-14
Skrivefeil
338.
Could not create a socket
2016-04-14
Klarte ikke å opprette en sokkel
339.
Could not connect data socket, connection timed out
2016-04-14
Klarte ikke å kople til datasokkelen, tidsavbrudd på forbindelsen
340.
Could not connect passive socket.
2016-04-14
Klarte ikke å koble til en passiv sokkel.
341.
getaddrinfo was unable to get a listening socket
2016-04-14
getaddrinfo klarte ikke å opprette en lyttesokkel
342.
Could not bind a socket
2016-04-14
Klarte ikke å binde til sokkel
343.
Could not listen on the socket
2016-04-14
Klarte ikke å lytte til sokkel
344.
Could not determine the socket's name
2016-04-14
Klarte ikke å avgjøre sokkelnavnet
345.
Unable to send PORT command
2016-04-14
Klarte ikke å sende PORT-kommandoen
346.
Unknown address family %u (AF_*)
2016-04-14
Ukjent adressefamilie %u (AF_*)
347.
EPRT failed, server said: %s
2016-04-14
EPRT mislykkes, tjeneren sa: %s
348.
Data socket connect timed out
2016-04-14
Tidsavbrudd på tilkoblingen til datasokkelen
349.
Unable to accept connection
2016-04-14
Klarte ikke å godta tilkoblingen
350.
Problem hashing file
2016-04-14
Problem ved oppretting av nøkkel for fil
351.
Unable to fetch file, server said '%s'
2016-04-14
Klarte ikke å hente fila, tjeneren sa «%s»
352.
Data socket timed out
2016-04-14
Tidsavbrudd på datasokkelen
353.
Data transfer failed, server said '%s'
2016-04-14
Dataoverføringen mislykkes, tjeneren sa «%s»